Örömünnep ez a nap…

Örömünnep ez a nap…

Anyák Napja a Nekézsenyi Napraforgó Óvodában

 

Izgatott gyerekzsivaj hallatszott ki május 6-án, pénteken délután a Nekézsenyi Napraforgó Óvodából, ahol az óvó-és dajka nénik az előkészületek utolsó simításait végezték a kislányok és kisfiúk ünneplő ruhájának megigazításán éppúgy, mint az egyes műsorszámok végső próbáján, vagy az ünnepi dekoráción.

Az Óvoda felé pedig egyre többen és többen haladtak, az utcában sokasodtak a parkoló autók. Anyukák és apukák, nagyszülők siettek, hogy láthassák szemük fényét, gyermeküket, unokájukat.

Nagy ünnepre – az Anyák Napjára-, készültek már régóta valamennyien, de az ünnepségre a gyerekek betegsége miatt csak ma délután kerülhetett sor.

 A műsorban minden óvodás nemcsak mondókával, verssel vagy énekkel köszöntötte édesanyját, nagymamáját, hanem virággal is, mely mellé az anyukák saját készítésű ajándékot is kaptak.

Bizony, be kell vallanunk, a büszke anyukák örömmel teli arcán azért le-legördült egy-egy könnycsepp …

Most pedig beszéljenek a képek a gyermeki – és az anyai szeretetről, óvodásaink Anyák Napi ünnepségén.

Már megjöttünk ez helyre,
Anyánk köszöntésére.
Anyám, légy reménységben,
Köszöntlek egészségben!

Amennyi a zöld fűszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág:
Annyi áldás szálljon rád!

Köszönjük az óvó-és dajka nénik áldozatos munkáját –már gondolva a közelgő Pedagógusnapra is-, akik egész évben szinte „pótmamaként” állnak gyermekeink mellett, szépre és jóra tanítva őket!

Óvodánkról bővebben : http://www.nekezsenykozseg.hu/nekezsenyi-napraforgo-ovoda/