Főhajtással emlékezve…

Főhajtással emlékezve…

Hálaadó Napot tartott a Nekézsenyi Református Egyházközség 2016. szeptember 24-én, szombaton délután, több, az egyházközséghez kötődő ünnepi alkalomra emlékezve.

A református gyülekezet azért adhatott hálát, hogy helyi források szerint 230 éve vált önállóvá az egyházközség, épült fel az első lelkészlak, valamint 200 éve annak, hogy az elődök lerakták a templom alapkövét. Most került átadásra a parókia új épülete is.

A rendezvény megálmodója és megvalósítója a Nekézsenyi Református Egyházközség és a Nekézseny Községi Önkormányzat, a fő támogató a Nemzeti kulturális Alap volt.

A gyülekezet tagjain, a nekézsenyi érdeklődőkön kívül az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével:

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője,(református lelkész),

Főtiszteletű Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke,

Nagytiszteletű Szőnyi Tamás,a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese,

Nagytiszteletű Szűcs Endre, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki főtanácsosa és  Riz Gábor, a választókerület országgyűlési képviselője, Borsod-Abaúj-Zemplén megye miniszteri fejlesztési biztosa és megjelentek a környező református gyülekezetek lelkészei és tagjai.

Az ünnepség a Szülőfalum templomára című verssel kezdődött, Barta- Szalmás Gáborné tolmácsolásában, majd a helyi, dicsőítő zenét játszó Hosanna  Zenekar énekelt.

 A moderátor, Bánfalvi Lászlóné bevezető szavai után a két fő szervező képviseletében köszöntőt mondott Uj-Tózsa Csabáné polgármester, Ottenberger Balázs, az egyházközség helyettes lelkésze, valamint Rigó Dénes, a gyülekezet gondnoka.

A program a templom falán elhelyezett emléktábla felavatásával folytatódott. Ünnepi beszédet  Szőnyi Tamás esperes és Szűcs Endre püspöki főtanácsos tartott, majd leleplezték a táblát, melyen az alábbi felirat olvasható:

TEMPLOMUNK  ALAPKŐ LETÉTELÉNEK

200. ÉVFORDULÓJÁRA  EMLÉKEZVE HÁLAADÁSSAL

ÁLLÍTTATTA A NEKÉZSENYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2016

 

Ezután a református parókia új épületének átadása következett. Balog Zoltán miniszter és Csomós József püspök ünnepi gondolataik elmondása után elvágták a nemzeti színű szalagot és átadták az épületet a gyülekezet lelkészének és gondnokának. Ezután a vendégek  megtekintették az  épületet, ahol  a Gyülekezeti teremben  fotókiállítás, és  emblematikus tárgyi emlékek idézték fel az egyházközség múltját. 

A szervezők nemcsak az emléktábla avatásával, a parókia új épületének átadásával igyekeztek maradandó emléket hagyni az utókornak, hanem egy könyvben is meg kívánták örökíteni az egyházközség  és templom rég-és közelmúltjának történetét.

Így alakult meg egy szerző-és szerkesztőgárda, kiknek közös munkája az elkészült kiadvány, melyben a szakmai fejezetek szerzői: Varga Emese Katalin ny. lelkész, Bánfalvi László, a település történetének kutatója, Ottenberger  Balázs lelkész és Tózsa-Bánfalvi Gábor segédlelkész.

A Visszaemlékezésekben az egyházközség tagjainak emlékei, gondolatai kaptak helyet. A könyvet Bánfalvi Lászlóné és Ottenberger Balázs szerkesztette.

Az „És emlékezzél meg az egész útról…”A Nekézsenyi Református Egyházközség és templom története az évfordulók tükrében című munkát  Dr.habil Veres László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Herman Ottó Múzeum nyugalmazott igazgatója, egyetemi magántanár mutatta be.

Az ünnepi program Balog Zoltán miniszter (református lelkész) igehirdetésével, majd a gyülekezet kántorainak orgonajátékával zárult a református templomban, melyet szeretetvendégség  és baráti beszélgetés követett a Közösségi és Vendégházban.

Kérjük, tekintsék meg a tartalmas délután képeit, melyeket  Bánfalvi László  készített.

BLnéZs


 A Sajómente hírportál képeit is érdemes megnézni:

Balog Zoltán miniszter úr hivatalos Facebook oldalán is találhatunk értékes képeket: