Könyvajánló

Könyvajánló

Balogh Béni Emléknapunk gazdag programja keretében  bemutattuk az író életét és munkásságát feldolgozó új könyvünket is.Köszönjük Venyigéné Makrányi Margitnak, hogy  lektorként vállalta a kötet bemutatását rendezvényünkön..
Barta Zoltán, a könyv egyik, az íróra visszaemlékező írásának szerzője felvitte a könyvet a moly.hu-ra. Köszönjük és örülünk, hogy a kedvelt könyves portálon – melynek mottója:- Azt akarjuk, hogy olvass többet. 2008 óta.– tudomást szerezhetnek a kiadványról  az érdeklődők.

Forrás:Balogh ​Béni (1922-2000)

Nekézseny szülötte, a magyar rege- és mondavilág írója

1922 ​augusztusában egy kis borsodi faluban, Nekézsenyben megszületett a Balogh család harmadik fiúgyermeke (Benjámin), akit ma Balogh Béni íróként ismerhetnek a mondák, mesék, regék iránt érdeklődők.
Az író emlékét szülőfaluja, Nekézseny irodalmi emlékhely kialakításával ápolja, ahol személyes tárgyai mellett művei is bemutatásra kerülnek. Egy kiállítás azonban csak válogathat a meglévőből, de mindent nem tud megmutatni! Így született az ötlet, hogy jó lenne az író életútját és munkásságát egy kötetben összegezni és közreadni. A közreadást Nekézseny Község Önkormányzata vállalta, a szakmai megvalósítást pedig a térséghez kötődő könyvtárosok, Bánfalvi Lászlóné és Hideg Ágnes.
A kiadást egy éves anyaggyűjtés és kutatás előzte meg. Az életrajzi adatok pontosításához az író leánya, Dévényiné Balogh Gyöngyi adott át dokumentumokat, az író látogatásairól, könyvbemutatóiról pedig a könyvtárak szolgáltattak anyagot saját gyűjteményeikből. Balogh Béni sokfelé megfordult, szívesen beszélt a könyveiben megjelenő történelmi mondákról és a jövőbeli terveiről. Sokan emlékeznek még mai is az íróval való találkozásokra, s örömmel idézik fel – személyesebb hangvétellel – e kötet számára ezeket az eseményeket. De van, aki az iskolapadban hallgatta a tanár Balog Béni óráit, s így kerültek elő a megsárgult fényképek, meghívók vagy emlékkönyvi bejegyzések. Az íróról eddig még nem jelent meg hasonló összegző kötet, csupán néhány lexikon szócikke mutatja be röviden életrajzát és főbb műveit. Célunk az volt, hogy egy teljesebb életutat mutassunk be, és írásait is teljességre törekedve összegyűjtsük és átadjuk az utókornak. Így a kötet ebből a két fő egységből épül fel, kiegészülve visszaemlékezésekkel, fényképekkel, és az író Nekézsenyhez kötődő mondáival., vallomásaival, néhány kiadatlan írásával. Az életrajzi összeállítás Bánfalvi Lászlóné munkája, aki családi kapcsolatai révén régóta jó ismerőse Balogh Béni életének, munkásságának és Nekézseny múltjának. A mai napig jelentős szerepet vállal a település kulturális életében: rendezvényeket szervez, kiállításokat rendez vagy éppen ír.
A bibliográfiai részben – szándékuk szerint – teljességre törekedve soroljuk fel az író rövidebb írásaitól kezdve a nagyobb lélegzetű mese- és mondagyűjteményeit, életrajzi ihletésű regényeit, kiadatlan kéziratait, verseit, mondáit, gyűjteményes köteteit és végül a róla szóló irodalmat. A címmutató pedig ékes bizonyítéka annak Balogh Béni sokszínű munkásságának. Az önálló kötetekről szóló könyvismertetések az adott könyvek mögött kerültek felsorolásra. A bibliográfiai részben rövid ismertetés található az író köteteit illusztráló grafikusokról, művészekről, hisz a szöveg képi megjelenítésével ők is hozzájárultak a tartalom szemléletesebbé tételéhez.
Balogh Béni írói hagyatékában rendszerezve és feldolgozva találhatóak a kéziratai, a könyvtárakkal való levelezése, újságok, cikk-kivágatok, gépiratok, fényképek. A teljes anyag a nekézsenyi könyvtárban került elhelyezésre, így bárki számára hozzáférhető, aki behatóbban szeretne foglalkozni a község neves szülöttjével. (Szerzők)