„Én iskolám, köszönöm most neked…”

„Én iskolám, köszönöm most neked…”

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versének ismert soraival köszöntjük az Olvasót és nyújtjuk át mintegy karácsonyi ajándékként a valamikori Nekézsenyi Általános Iskola több, mint 50 évének – 1966-tól, 2008-ig – meglévő tablóit, melyek a Nekézsenyi Hagyományok Háza egyik féltett gyűjteményegységét képezik.

Régi elképzelést sikerült ezzel megvalósítanunk, hiszen ez a Tablógaléria, mely múzeumunk folyosóin látható, Nekézseny helytörténetének igen fontos részét képezi.

A nekézsenyiek által „új iskolának” nevezett épület 1958- ban épült- jövőre lesz 60 éve-, ezért is tartottuk fontosnak, hogy így is megemlékezzünk a település életében betöltött fontos szerepéről.                                                     

Tudjuk, hogy a fényképezés XIX. század végi elterjedésétől kezdve, ha kezdetben ritkán ugyan, de készültek iskolai közösségeket ábrázoló csoportképek Nekézsenyben is, de a klasszikus iskolai tablóforma csak az 1960-as években jelent meg.

Több mint fél évszázad iskolai életének lenyomata jelenik meg a félezer portréfotón, melyeken tanárok és diákok képei sorakoznak egymás mellett. 41 tabló és egy tablóként szolgáló bekeretezett csoportkép áll rendelkezésünkre (1997), majdnem hiánytalanul.

Két tablóról hiányzik egy-egy fotó, az 1966-ban és 1978-ban végzettekéről. Bízunk benne, hogy a valamikori osztálytársak, rokonok révén ezek is előkerülnek.

Egyetlen olyan év van, az 1989-es, amikor tudjuk, nem készült tabló, de eddig még egy osztálykép sem került elő az akkor végzett, kevés diákról.

A tablók különfélék, más-más anyagokból készültek. Többnyire az iskola tanárai és ügyes kezű szülők és helyi mesteremberek segítettek az elkészítésükben. Vannak köztük textilborításúak, melyeken a matyómintás hímzéseket, vagy a szép csipkedíszeket bizonyára az édesanyák készítették.

Két tablón jelölték a fotós és a tabló készítőjének a nevét: az 1972-ben és 1973-ban végzettek tablóján, mely a nevekből ítélve az akkori Ózdi Kohászati Üzemek Dekorációs Műhelyében készülhetett.

Tudjuk, hogy többféle módja volt a portréfotók elkészítésének. Régebben Egerből, Ózdról jöttek a fényképészek és helyben készítették el a felvételeket. A későbbiekben zömmel ózdi fényképészek műtermeiben készültek a felvételek.

Elég kevés tablón találunk idézeteket, az elsőn Kölcsey Ferenc örökbecsű szavait olvashatjuk:

„Hass, alkoss, gyarapíts!”

A későbbi évek idézeteiből:

-„Múlik minden, suhannak az évek,

Búcsút intünk, múló diákévek.”

-„Légy egy fűszálon egy pici él

S nagyobb leszel a világ tengelyénél”

-„Életed útját magad választod

Válassz hát úgy, hogy ha egyszer

Elindulsz, nincs visszaút.”

Néhány tablón láthatjuk az ismert Találkozunk… formulát, érdekes módon nemcsak az ismert 5 éves, hanem 10 éves időintervallumot megjelölve.

A tablók fotói sok mindenről mesélnek. Szép nagylányok mosolyognak a képeken, többnyire az ún.”matrózblúzban”, ritkábban hímzett, vagy csipkével díszített egyforma blúzokban. Komoly, öltönyös, nyakkendős fiatalemberek tekintenek ránk a képekről, akikről szinte el sem tudjuk hinni, hogy olyan diákcsínyekre voltak képesek, amiket még ma is őriz a falu emlékezete.

A képekről olyan pedagógusok tekintenek ránk, akik sok esetben egy életre szóló példát, követni való útravalót adtak diákjaiknak.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, tanároknak, diákoknak, akik információikkal segítették  munkánkat, akik  pótolták a  képeket, akik fotózták a tablókat. A legnagyobb köszönet Magyar Imrének jár, önzetlen segítségéért.

A valamikori diákokat pedig csak biztatni tudjuk, keressék magukat, osztálytársaikat, ismerőseiket Petőfi Sándor: Szülőföldemen című versének már szállóigévé vált soraival:

„Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak! …”

Kívánunk jó böngészést, felfedező keresgélést, kellemes emlékezést.

Az érdeklődők a Nekézsenyi Általános Iskola történetéről, az ott folyt oktató- nevelő munkáról sok mindent megtudhatnak Bánfalvi László: Évszázadok a Bükki Hegyháton, Fejezetek Nekézseny történetéből 1415-2015 című könyvéből (Nekézseny, 2015).

Lásd még:  http://www.nekezsenykozseg.hu/nekezsenyrol/hagyomanyok-haza/az-epulet-tortenete/

Figyelmükbe ajánljuk a Hagyományok Házában lévő iskolatörténeti kiállítást is, ahol sok iskolai fotó, tárgyi emlék idézi fel a nagy múltú intézmény életét.

Ajánljuk még: http://www.nekezsenykozseg.hu/nekezsenyrol/hagyomanyok-haza/en-iskolam-koszonom-most-neked/

Ha pedig szívesen megosztanák emlékeiket, élményeiket iskolai éveikről, várjuk hozzászólásaikat, észrevételeiket Vendégkönyvünkbe éppúgy, mint Olvasóink írták rovatunkba.

Szöveg: Bánfalvi Lászlóné szerkesztő

Webmester : Tózsa-Bánfalvi Gábor