Egy szavalóverseny ürügyén- szellemi értékeink megbecsüléséről, partnerségről és könyvtárról

Egy szavalóverseny ürügyén- szellemi értékeink megbecsüléséről, partnerségről és könyvtárról

Május 10-én,  Szeleczky Zita színművésznő emléke előtt tisztelegtek mindazok  Nekézsenyben – halálának  közelgő 20. évfordulóján – akik  elfogadva a  szervezők meghívását,  jelen voltak az Üzennek a csillagok című szavalóversenyen a Balogh Béni Közösségi Házban.

A múlt század egyik legnagyobb, s az élettől az egyik legnehezebb sorsot, a több évtizedes száműzetést elszenvedő Szeleczky Zitáról az elmúlt években az általa szeretett falu, a kívánsága szerint a számára örök nyugalmat adó Nekézseny sokszor és sokféleképpen megemlékezett már.

Síremlékét és Emlékházát sok tisztelője látogatja a mai napig, születésének centenáriumi ünnepségére (2015) szívesen emlékeznek nemcsak a helyiek, hanem mindazok, akik akkor a falu vendégei voltak.

S mégis, aligha lehet méltóbb és felemelőbb érzés, mint gyermekeket hallgatni szebbnél szebb verseket mondani a magyar irodalom gyöngyszemeiből, mintegy folytatva Szeleczky Zita  szellemi örökségét, hiszen „… viszem a magyar verset mindenüvé, ahol a szívek kinyílnak és vágyakoznak utána…” – nyilatkozta a művésznő, már-már missziós tevékenységére utalva szerte a világban.

Egy ilyen rendezvény létrejötte, szervezése, koordinálása, lebonyolítása a szervezők több hónapos alaposan átgondolt, összehangolt munkáján nyugszik, mely a főszervező Együtt Nekézsenyért Egyesület, s főként annak vezetője, Balogh Kitti érdeme, emellett  Önkormányzatunk és az Egyesület közötti jó munkakapcsolat bizonyítéka.

Most- nem minden elfogultság nélkül- engedjék meg, hogy mint könyvtáros fogalmazzak meg néhány gondolatot.

Az idei – harmadik alkalommal, az általános iskolásoknak immár másodjára megrendezett- szavalóversenyen az Együtt Nekézsenyért Egyesület és segítő Önkormányzatunk mellett új támogatóként az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtárát üdvözölhettük, mely intézményhez a megyei könyvtári szolgáltató rendszeren belül, az ózdi ellátási körzet részeként a helyi alapellátást nyújtó nekézsenyi könyvtári szolgáltató egység is tartozik.

A könyvtár, Selmeci Attiláné szakmai csoportvezető irányításával – köszönet érte -, mozgósította az Ózdi térség könyvtárosait, akik elvitték a szavalóverseny hírét szűkebb hazánk valamennyi településére, emellett felhasználva kapcsolatait, a város és környéke általános iskolái pedagógusainak a figyelmét is felhívta a szavalóversenyen való résztvétel lehetőségére.

A könyvtár munkatársai nem először álltak mellénk, hiszen segítségükkel már 2007-ben létrehozhattuk a helyi születésű Balogh Béninek, a magyar rege- és mondavilág fáradhatatlan gyűjtőjének, írójának Emlékkiállítását az akkor kialakított új könyvtári egységben, mely aztán végső formát- szintén segítő támogatásukkal- egy nyertes pályázat segítségével 2017-ben kapott.

Az akkori Balogh Béni Emléknap kapcsán meghirdetett rajzversenyünk szervezésében is számíthattunk a segítségükre.

Bemutatkozhatott településünk a könyvtár Kitekintő– Ablak a térségre – című rendezvénysorozatában, megrendezték a Balogh Béniről kiadott könyvünk bemutatóját az ózdi érdeklődőknek, de segítenek helyi rendezvényeink megvalósításában is.

Emellett az évek során számos alkalommal hoztak látogató csoportokat, szakmai programokat falunkba, ahol mindig megmutathattuk helyi értékeinket, szellemi-és tárgyi örökségünket.

Köszönet a támogatásukért, hogy segítségükkel Ózd mellett, Sáta, Borsodbóta, Járdánháza, Sajónémeti, Farkaslyuk könyvtárosai, pedagógusai elhozták hozzánk kis olvasóikat, tanítványaikat, ezzel fontosnak tartva a nekézsenyi értékőrzést és egyben értékteremtést.

Helyi értékeink összegyűjtését, közreadását Önkormányzatunk a jövőben is kiemelten kezeli- közösen munkálkodva az Egyesülettel- és továbbra is számítva, sok más támogató mellett, a könyvtárosok segítségére.

Külön öröm, hogy más járásokból- miskolci, kazincbarcikai, bélapátfalvai- is érkeztek hozzánk versenyzők, akik közül a parasznyaiak szép eredményt értek el.

Végezetül, mint a zsűri egyik tagját, meglepett, hogy több versmondó diák is Wass Albert: Üzenet haza című versét választotta.

Ezt boldogan fogadta volna maga Szeleczky Zita is, hiszen a szintén emigrációban élő Wass Alberttel és családjával nagyon jó kapcsolatot ápolt, évekig leveleztek egymással.

Wass Albert ezt írta egyik levelében Szeleczky Zitának:

„…Az élet szép és Isten jó…Magát még hazavárják…Maga még haza is megy….A Maga hivatása örökkévaló!…”

A nagy írónak igaza lett, Szeleczky Zita 45 év után hazatérhetett.

Művészetét őrzi a tisztelgő emlékezet, melynek képzeletbeli koszorúját jelentsék e sorok a művésznő síremlékén.

Bánfalvi Lászlóné

Fotók: Géczi Jolán, ÓMI Városi Könyvtár

A szavalóversenyről a beszámolót itt olvashatják.