Visszaszámlálás 4.

Visszaszámlálás 4.

Augusztusban Nekézsenyben újból felröpül a páva-  domaházi szemmel

A képen Elekné Holló Hilda, néptáncpedagógus, művészeti vezető

Legutóbbi, harmadik híradásunkban a Tardonai Kulturális Egyesület facebook bejegyzését osztottuk meg az augusztus 31-ére tervezett IV. Hagyományőrző Nap és Népdalünnep tervezett programjáról.

A már nagyon várt rendezvényre a több mint negyven évvel ezelőtti Tüzet viszek című lakodalmi játék felidézésével készülnek az akkori fellépők és utódaik, a tardonaiak, a dédestapcsányiak, a domaháziak és a nekézsenyiek. Munkájukat segítik  Bányai Márton magyar népdal- és nótaénekes és Nyári László hegedűművész, a Rajkó Zenekar művészeti vezetője.

Most a negyedik híradásban Elekné Holló Hilda, néptáncpedagógus, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Kihelyezett Néptánctagozatának művészeti vezetője, a közel fél évszázados múltra visszatekintő Domaházi Hagyományőrző Egyesület művészeti vezetője gondolatait adjuk közre a vele folytatott beszélgetésünk nyomán.

Hilda a Domaházi Egyesület elnökével, Kisbenedek Vilmossal és Kisbenedek Olivérrel, a Citerazenekar vezetőjével, valamint Egyesületük tagjaival együtt már több alkalommal részt vett a próbákon, megjegyezve, hogy  a nekézsenyiek igencsak jó vendéglátók – amit induló képünk is bizonyít-

Jó kezdeményezésnek tartja a valamikori lakodalmi játék újragondolt előadását, melynek résztvevői egyrészt megismerik egymás tevékenységét, másrészt nagy a próbák  közösségépítő ereje.

Véleménye szerint az elhangzó dallamanyag és az előadott szokásanyag autentikusnak tekinthető, híven tükrözi a palóc vidék lakodalmas szokásait.

Az előadás kiválóan megidézi a valamikori nagy lagzik hangulatát, szinte étványgerjesztőnek tekinthető ahhoz, hogy újra divatba hozza, vagy legalábbis megismertesse a fiatalokkal a régi lakodalmi szokásokat.

Valamennyi, a programban résztvevő település együttese hozza a maga népzenei-és néptáncanyagát, ami nem egyforma – például a viseletek, vagy a  három csoport által előadott karikázós sem-, mégis az egész produkció egy egységes egésszé áll össze.

A próbák, a beszélgetések benne is felidézték saját, valamikori lakodalmát, mely ma is kedves emlék számára.

Elekné Holló Hilda jó szívvel ajánlja a produkciót az érdeklődők figyelmébe és biztat minden szülőt és nagyszülőt, hogy hozzon el minél több gyermeket Nekézsenybe, hagyományaink megismerésére.

Szöveg és kép (Próba, 2019. július 8.): Bánfalvi Lászlóné