Hogy ne a víz legyen az úr…

Hogy ne a víz legyen az úr…

A falubeliek közül sokan emlékeznek még az elmúlt évtizedek nagy helyi áradásaira, melyek időről-időre elöntötték a település utcáit, sokszor elárasztva a porták udvarait, betörve a házakba.

Korabeli forrásokból tudjuk, hogy a falu belterületén a múltbeli közlekedés vélhetően igen nehézkes lehetett, amit elsősorban a települést kettészelő Csernely-patak áradásai okoztak. Feltételezhető, hogy a szabálytalan mederben folyó patak és annak közvetlen környezete ingoványos, mocsaras lehetett és emiatt állandó feladatot jelentett a biztonságos belterületi közlekedés megoldása.

A falut elárasztó 1955-ös és 1978-as árvízről már vannak fotóink. A legutóbbi (2010) képein látható, hogy milyen félelmetes tud lenni a mindent elárasztó áradás.

Az Önkormányzat 2016 májusában az adott lehetőségeket kihasználva – többek között-pályázatot nyújtott be a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program (TOP -2.1.3-15-BO1-2016-00038 sz.) keretében

a Csernely- patak mederszelvény helyreállítására.

A pályázat sikeres volt és a projekt 115.630.812.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Csernely- patakot előzőleg 1957-ben, az előző évtizedek nagy árvizei miatt kotorták meg, amikor új meder szelvényt alakítottak ki. Ennek ellenére az eltelt több mint 60 esztendőben több alkalommal, a nagy esőzések után kilépett medréből a patak, nemcsak nagy riadalmat, de jelentős károkat is okozva.

Az Önkormányzat a TRANSDOWELL ZRT-t bízta meg a Csernely-patak mederszelvény helyreállítás vízjogi engedélyes és kiviteli terv elkészítésével.

A felelős tervező a nekézsenyi születésű Fábián Mária vízügyi szaktervező, aki testvérével, Nagyné Fábián Adriennel együtt, a valamikori Fábián malmot működtető család leszármazottaiként, a mai napig segítik, támogatják a település közösségi, kulturális életét.

Fábián Mária tájékoztatása szerint a mederszelvény helyreállítása a település belterületi szakaszára vonatkozik és a biztosított pályázati pénzforrás az 1632 m hosszú szakasz munkálatait fedezi. A mederszelvény mélyítés 50-80 cm-el történik, s a meder rézsű helyreállításra kerül.

Az utóbbi években a patak belterületi szakasza 40-50 %-ban feliszapolódott, így időszerű a fentiekben jelzett munkálatok elvégzése.

A patakba csatlakozó Éger-árok a patak visszaduzzasztása miatt szintén feliszapolódott, melynek megkotrása is szükségessé vált.

A kiírt nyílt közbeszerzési eljárás után a munka elvégzésére a legkedvezőbb, a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot adó, miskolci székhelyű  MENTO Környezetkultúra  Kft. kapott megbízást.

A munkálatok az idei év elején elkezdődtek, de folytatásukkal meg kellett várni a patak élővilágának védelme miatt a tavaszi, nyár eleji időszakot, így a folytatásra az elkövetkezendő hetekben kerül sor.

S miután a Csernely- patak az egyik megtáplálója a számos település ivóvíz ellátását biztosító  Lázbérci Víztározónak, ezért is fontos és kiemelt feladat a patakmeder tisztántartása, élőhelyeinek megóvása.

Az Önkormányzat kéri a lakosok türelmét, segítő hozzáállását a munka végzéséhez, mely mindannyiunk érdekét szolgálja.

Archív fotók: Magyar László

A közelmúlt és mai képek: Bánfalvi László

Bánfalvi Lászlóné