Nekézsenyért Díj Balog Zoltánnak

Nekézsenyért Díj Balog Zoltánnak

Szeptember 28-án, az idei A helyi önkormányzatok napja ünnepség keretében, immár harmadszor került sor településünkön a Nekézsenyért Díj átadására.

A Nekézseny Községi Önkormányzat 2015-ben döntött arról, hogy megalapítja a Nekézsenyért Díjat, mellyel azokat a  személyeket kívánja megtisztelni, akik a község közéletének valamely területén olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve nyújtanak, amely a község szellemi és anyagi gyarapodásához hozzájárul.

A Képviselő-testület a 65/ 2019. (IX.20.) sz. önkormányzati határozatával munkája elismeréseként a „Nekézsenyért” Díj kitüntető címet adományozta Balog Zoltánnak, az elmúlt években tanúsított önzetlen támogatásáért, mellyel hozzájárult Nekézseny település fejlődéséhez, a múltban gyökerező jövőjének építéséhez.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a díj átadásakor elhangzottakat.

NEKÉZSENYÉRT DÍJ ADOMÁNYOZÁSA

Méltatás

Balog Zoltán

református lelkipásztor, politikus, a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

1958. január 7-én született Ózdon. Három testvérével gyermekkorát egy Bükki Hegyháti kis faluban, Nekézsenyben töltötte, ahol édesapja 1962-től, 18 évig református lelkészként szolgált. Az 1960-as évek végén feleségével együtt „csendes heteket” szerveztek Bükkszentkereszten, elsősorban gyerekek és fiatalok számára. Az ott töltött napokra ma is szívesen emlékeznek a nekézsenyiek, akik ezt megélhették. Édesapjának része volt a Református Iszákosmentő Misszió munkájában, Dömösön pedig az általa működtetett kórházban szenvedélybetegeket gondozott.

Balog Zoltán gyermekkoráról több nekézsenyi kiadványban megemlékezik:

„…- nekem itt vannak a gyökereim, Nekézsenyben. az első, a legfontosabb útravalót mégiscsak itt kaptam…

…A legfontosabb, ami a nekézsenyi évekből megmaradt nekem, nekünk – az a szeretet, mellyel ebben a gyönyörű faluban fogadtak és körül vettek bennünket, a négygyerekes Ragályról 1962-ben érkező lelkészcsaládot….

…Hányszor üldögéltem vasárnap délutánokon sokszor egyedül a karzaton, hallgatva édesapám igehirdetését, édesanyám orgonajátékát. Ha kellett, tapostam a fujtatót, kiraktam az énekszámokat, s büszke gyerek voltam, hogy nekem már ezt is szabad…

…Édesapám és édesanyám a lelki munka mellett próbáltak a kultúra eszközeivel is közösséget építeni. Két évtizeden keresztül szolgálták alázattal és szenvedéllyel, Isten igéjével a nekézsenyi népet…gyerekeket keresztelve, tanítva, táboroztatva, vetőmagot osztva, orvosi zárójelentést olvasva, beteget szállítva, kórust szervezve…”

A gyermek Balog Zoltán ilyen gyermekkori élményekkel gazdagon került középiskolába Debrecenbe, ahol 1976-ban érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában.

Ezután többféle teológiai stúdiumot végzett Magyarországon és külföldön, majd 1983-ban szerezte meg  lelkészi diplomáját a Budapesti Református Teológiai Akadémián.

1983-tól 1987-ig református lelkészként dolgozott Maglódon és öt szórványgyülekezetben, majd az Egyházak Világtanácsa posztgraduális ösztöndíjasa volt. Hitoktatói tevékenysége is egyre inkább kibontakozott, dolgozott óraadó tanárként a Budapesti Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékén, hittant tanított többek között a Budapesti Német Iskolában. 1996-tól 2006-ig a Budapesti Németajkú Református Egyházközség megválasztott lelkészeként dolgozott.

2012-től 2018-ig a legnagyobb minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere volt, majd a miniszterelnök romaügyi biztossá nevezte ki, mely tisztséget a társadalmi ügyekért felelős biztosi megbízatás követte.

2018-tól lelkipásztorként újra vezeti a Hold utcai Budapesti Németajkú Református Egyházközség gyülekezetét.

A magyar Raoul Wallenberg Emlékbizottságnak 2012 óta tagja, s az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság elnöke.

Eddigi pályafutása során számtalan elismerésben részesült. 2011 októberében a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetésben részesült, 2013-ban a Német Szövetségi Köztársaság Nagy érdemkeresztjét kapta a német magyar kapcsolatok ápolásáért és a kisebbségek és emberi jogok védelme terén végzett tevékenysége elismeréseként. Legutóbb, az idei évben Tőkés László díjat kapott, mely elismerést azok kapják meg, akik munkájukkal sokat tettek a magyar nemzet fejlődéséért.

Balog Zoltán életútja rendkívül gazdag, lelkészi hivatásától a roma felzárkózás ügyén át,  a német kapcsolattartástól, a külhonban élő magyar jelenlétig, a német-magyar kétnyelvű gyülekezet vezetésén át a konzervatív polgári értelmiség összefogásáig terjed.

Balog Zoltán mindig is figyelemmel kísérte a szülőföldjének tartott Nekézseny lakóinak életét. Amikor csak tehette, teheti, hazalátogat, örül a régi ismerősöknek, barátoknak és tisztában van a falu eredményeivel, de gondjaival is. Lehetőségeihez képest támogatja a Nekézsenyi Református Egyházközség életét, a templom felújítását. Szívügyének tekinti a magát szintén nekézsenyinek valló Szeleczky Zita emlékének ápolását, így például a  nekézsenyi Szeleczky Zita Emlékház működését, állagának megóvását. Fontosnak tartja a falu múltjának feltárását és a helyismereti kutatások eredményeinek közzétételét, a falu közösségi életének támogatását.

Végezetül:

mindezek alapján, tolmácsolva a nekézsenyiek üdvözletét, köszönetét a falu fejlődésének elősegítéséért, önzetlen támogatásáért, a

NEKÉZSENYÉRT DÍJAT

örömmel adományozzuk

Balog Zoltánnak,

további erőt és hitet, valamint  egészséget kívánva munkájához, sok örömöt és boldogságot pedig családja, kedves felesége, gyermekei és unokái körében.

Nekézseny, 2019. szeptember 28.

Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:

Dr. Szűcs-Tardi Beáta                               

jegyző

Uj-Tózsa Csabáné

polgármester

Minden előzetes megbeszélés és várakozás ellenére,  Balog Zoltán sajnos nem tudott körünkben lenni  az ünnepségen. Reméljük, hogy még ebben az évben lesz rá lehetőség, hogy a díjat átvehesse.

Tisztelettel gratulálunk és közreadunk egy Képgalériát, melynek fotói – kevés kivétellel-Balog Zoltán elmúlt évekbeli nekézsenyi  látogatásai idején készültek.

A több hullámban támadó COVID járvány miatt Balog Zoltán a díjat egy hálaadó istentisztelet keretében 2021. szeptember 19-én vette át.

Az erről szóló híradást, a méltatást és a  képanyagot az alábbi linken érhetik el:

http://www.nekezsenykozseg.hu/2021/09/19/nekezsenyert-dij-balog-zoltannak-2/

Képgaléria és szöveg:  

Bánfalvi Lászlóné