Könyvespolc | Nekézsenyi képes krónika 2014-2019

Könyvespolc | Nekézsenyi képes krónika 2014-2019

Az idei esztendő gazdag könyvtermést hozott számunkra.

Elsőként megjelent Bánfalvi Lászlóné tollából a Szeleczky Zita nekézsenyi emlékezete című  kiadvány, melyet a Magyar Imre által összegyűjtött és összeállított Emlékezés  István életére és munkásságára című könyv követett.

Napvilágot látott Bánfalvi László új néprajzi kötete is, Nekézsenyi Somos-erdő a tanyám… címmel.

Végül az ide év utolsó kiadványa volt az október 19-én, az Idősek Napja faluprogramon bemutatott Nekézsenyi képes krónika 2014-2019 című képes album, melyet szerkesztőként mutathattam be.

Rendhagyó módon, most a kötet bemutatásakor elsőként teljes terjedelmében közöljük Uj-Tózsa Csabáné polgármesteri köszöntőjét a könyvből, megköszönve támogató segítségét a könyvek megjelenéséhez az elmúlt években.

***

Kedves Olvasó!

Amikor 2017-ben az Üdvözlet Nekézsenyből című képes albumunkhoz írhattam köszöntőt, megemlékeztem azokról a jelentős évfordulóinkról, amelyek az utóbbi években meghatározóak voltak számunkra. 2015-ben ünnepeltük településünk első ismert okleveles említésének 600. évfordulóját, majd református egyházközségünk tagjai emlékeztek a múltjukra, később a reformáció 500 éves évfordulójára.

Köszöntöttük a nekézsenyi születésű írót, Balogh Bénit, ápoljuk Szeleczky Zita színművész emlékét és nem feledjük el Igó István pedagógus, karnagy nyolc évtizedes itteni tevékenységét.

Megjelent könyveink, felavatott emlékművünk, emléktábláink, megnyitott múzeumaink, évfordulós ünnepségeink méltón reprezentálják múltfeltáró-és őrző törekvéseinket.

A most figyelmükbe ajánlott album az elmúlt évek történéseit, eseményeit veszi számba. A kronológiába és a képek közé nem kerülhetett be az a sok minden, ami a falunkban történt az utóbbi években, de igyekeztünk a teljességre törekedni, bár tudjuk, hogy ezt elérni nem sikerülhetett.

Az idén az évfordulók sorába belépett falunk meghatározó civil szerveződése, az Együtt Nekézsenyért Egyesület is, mely immár öt éve Önkormányzatunk megkerülhetetlen partnere a településünkön folyó közösségépítő munkában, a falu fenntartható fejlődésének elősegítésében. Tagjai, Balogh Kitti elnök vezetésével – mint ahogy ebben a könyvben is olvasható és látható-, elkötelezetten munkálkodnak azon, hogy – többek között-, megőrizzék és továbbadják a falu még meglévő és nemzedékről nemzedékre öröklődő értékeit. Köszönet érte.

Köszönetet mondok a Nekézsenyt szülőfalujának valló Balog Zoltánnak, aki miniszterként, miniszterelnöki biztosként, református lelkipásztorként az elmúlt években (is) mellettünk állt, s erkölcsi és anyagi támogatása segítségével megvalósíthattuk elképzeléseinket.

Köszönet a Nekézsenyből elszármazottaknak a távolból is érzékelhető szeretetteljes odafigyelésükért, segítségükért, legyenek bár a régen Nekézsenyben jelentős szereppel bíró családok leszármazottai, vagy mindazok, akiket sorsuk életük során máshová szólított.

Köszönöm mindazoknak, akik könyveket írtak, százszámra fotókat készítettek a faluról, vagy a világhálón tudatták a fontos eseményeket, programokat.

Végezetül, de nem utolsósorban köszönet jár minden falubelinek, aki bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt években (is) jó volt és egyre jobb itt élni, hiszen nekünk ez a kis gyöngyszem a Bükki Hegyhát rejtekében, az otthonunk.                                                      

Uj-Tózsa Csabáné polgármester

***

Ez után pedig kérem, tekintsék meg a könyv bemutatásához készített prezentációnkat.- letöltéshez kattintson ide.

Így év végén, legyen ez a visszatekintés egyben biztatás is mindannyiunk számára, hogy tovább munkálkodjunk együtt Nekézseny szép jövőjéért.

Bánfalvi Lászlóné szerkesztő