„Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

TOP-3.2.1-15BO1-2016-00033

 

PROJEKT ALAPADATOK


Kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00033

Pályázat neve: „Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

Forrás megnevezése: ERFA

Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország

Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén

Beruházás helye (helység): Nekézseny

Támogatás összege: 58 833 650 Ft

Projekt összköltsége: 58 833 650 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017.09.25.

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.10.30.

Projekt megvalósítás befejezése: 2019.09.15.

Kivitelező: New Techno Home Kft., Megyaszó

Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A PROJEKT BEMUTATÁSA


Nekézseny Község Önkormányzata a 2017.08.03-i támogatói döntés alapján sikeresen pályázott az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP-3.2.1-15 azonosító jelű pályázati felhívás keretében.

Az Energetikai fejlesztés Nekézseny községben” című és TOP-3.2.1-15BO1-2016-00033 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 2017. szeptember 25-én lépett hatályba.

A projektcélok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 58 833 650 Ft összegű támogatást nyújt. A projekt megvalósítására 2017. II. és 2019. II. féléve közötti időszakban kerül sor.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS A CÉLOK ILLESZKEDÉSE

A projekt célja a Polgármesteri Hivatal, mint közigazgatási célt szolgáló épület energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, valamint a hőveszteség mértékének csökkentése. A fejlesztés egyidejűleg hozzájárul az intézmény pénzügyi stabilitásának biztosításához is, hiszen a jelenleg ismert és mért hőveszteség aránytalan pluszterhet jelent a fenntartó számára az intézmény fűtésének biztosítása tekintetében.

A beruházás környezetkímélő, megújuló energiaforrást hasznosít, valamint hozzájárul az önkormányzat által közcéllal üzemeltetett intézmény primerenergia felhasználásának csökkenéséhez és ezáltal ÜHG kibocsátás-csökkenést is eredményez. A fejlesztés az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, rendezett tulajdonviszonyú ingatlanon valósul meg.

A FEJLESZTÉS HELYSZÍNE

A projekt keretében a Nekézseny Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatali épület (3646 Nekézseny, Kossuth Lajos utca 1. hrsz.: 27) energetikai célú felújítására kerül sor.

A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA:

A fejlesztéssel érintett ingatlan energiahatékonysági tanúsítványa szerint az épület jelenlegi állapota szerinti energetikai minősége JJ (kiemelkedően rossz), mely indokolja a tervezett korszerűsítések elvégzését. Épület-energetikai szempontú elemzés és szakértői javaslatok alapján Nekézseny Község Polgármesteri Hivatalában az alábbi beavatkozások kerülnek elvégzésre:

  • a homlokzati falak, valamint a padlás födém, a pince födém, a talajon fekvő padló szigetelése nyílászárók cseréje, külső nyílászárók cseréje;
  • fűtéskorszerűsítés: levegő/víz hőszivattyú telepítése, gázkonvektorok cseréje kondenzációs kazánra, kazánház építése;
  • napelemes rendszer telepítése az épület tetejére.

A fejlesztéssel érintett épület műszaki állapota egyértelműen szükségessé teszi a tervezett fejlesztések megvalósítását. Az infrastrukturális (energetikai szempontú) modernizáció mellett további számos közvetlen és közvetett, pénzügyi-gazdasági és egyéb szempont teszi indokolttá a beruházás megvalósítását:

  • energiatakarékos intézményműködtetés: reális számításokon nyugvó energiafelhasználás csökkenés által költséghatékony működtetés megvalósítása;
  • energiapazarlás mérséklése: a fejlesztések által jelentős energia-megtakarítás érhető el;
  • az energiapazarlás mérséklése helyi szinten intézményi megtakarítást eredményez, ugyanakkor hozzájárul a globális energiaproblémák (energiafelhasználás növekedése, káros anyag kibocsátás növekedése) mérsékléséhez is.

HÍREK


sajtóközlemények a projektről:

http://www.nybtf.hu/TOP32100033

https://www.lokal.hu/2019-10-fejlesztesek-nekezsenyen/

FOTÓGALÉRIA


KAPCSOLAT


Kedvezményezett elérhetőségei:
Nekézseny Község Önkormányzata
Cím: 3646 Nekézseny, Kossuth út 1.
E-mail: onkorm.nekezseny@gmail.com
Telefon: (48) 439-501
honlap: www.nekezsenykozseg.hu