A Költészet Napja előtt- Szeleczky Zita versfüzetéről

A Költészet Napja előtt- Szeleczky Zita versfüzetéről

Április 11.-e, József Attila születésnapja a magyar vers ünnepe.

Kevés olyan rajongó szerelmese volt a magyar költők műveinek, mint Szeleczky Zita, aki egész életében a magyar vers elhivatott őrzője és tolmácsolója volt.

A művésznő hosszú emigrációs évtizedeiben elvitte a szép verseket szerte a nagyvilágban élő honfitársainak. Nagy sikerű előadóestjei a magyar haza kedves, fájó emlékeit idézték fel hallgatói lelkében.

 

 

„Neked szól ez a pár sor… Neked, aki pályám első percétől kezdve a szívedbe zártál és aki otthon s az emigrációban egyaránt szereteted és megbecsülésed annyi megható jelével halmozták és halmozol el… Olyan kimondhatatlan boldoggá tettél és én olyan tehetetlennek érzem magam ennyi felém áradó szeretettel, elismeréssel szemben! … Szeretném neked valahogyan megköszönni, szeretnék valami szépet, soha el nem múlót adni mindezért cserébe, hogy lásd, én is ugyanúgy szeretlek, fájón, jobban, mint valaha, — örökre! … Mit adhatnék neked? Szegény és kifosztott vagyok,… bujdosó magyarok bujdosó igrice… Egyetlen kincsem, egész életem a magyar szó, a magyar vers, a magyar dal… Nekem nagy kincs s veled is meg akarom osztani. Fogadd el tőlem. Hozom neked híven őrizve, ápolva és becézve, — tengereken, világrészeken át hordom az örök magyar gondolatot, fájdalmat, hitet, reményt és biztatást úgy: ahogy az költőink lelkéből kiszakadt és ajkukon verssé, dallá formálódott…”

Szeleczky Zita írta e gondolatokat egyik verslemeze elé. …

Az „Üzennek a csillagok…” : a magyar költészet ragyogó csillagai című estjén,  Ady Endre, Mécs László, Reményik Sándor és  Szabó Lőrinc gyönyörű verseit tolmácsolta közönségének.  Ezzel a címmel meg is jelentette az 1965. május 1-én Los Angelesben megtartott előadóestjének anyagából 40 vers szöveganyagát. A kiadvány hasonmás kiadását a Szeleczky Zita Alapítvány 2016-ban újra elkészíttette.

A 26 oldalas kis kiadványt így ajánlotta olvasóinak:

„Előadásaim után sokszor fordultak hozzám honfitársaim azzal a kéréssel, hogy az esten hallott verseket szeretnék emlékként megőrizni. Ennek az estének anyagából tehát összeállítottam egy kis csokrot,- s ebben a kis füzetben szeretném most átnyújtani. Költészetünk e fényes,  ragyogó csillagainak üzenete, tanítása jusson el az arra lelkileg szomjúhozókhoz s szerezzen nekik olyan nagy és tiszta lelki örömet, mint amilyet nekem szerzett, míg kiválogattam, betanultam s előadtam e szép költeményeket!

Hollywood, 1965. május 1-én.”

Szeleczky Zita”

1997-ben, a hazatérése előtti évben interjút adott Filip Gabriellának, az Észak-Magyarország  című napilap újságírójának, akinek kazettáit is  mutatja: „…A magyar költészet gyöngyszemei (alcím: A magyar hazafias líra remekei), Magyar Rozika Amerikában (Szellemes humoros magánjelenet a Kalocsáról Amerikába szakadt talpraesett okos magyar falusi lány élményeiről, szép magyar nótákkal), Édesanyám lelkem (Színes csokor a magyar édesanyákhoz), Kis testvéreim, magyar gyermekek (Gyerekdalok, versek, magyar legendák), A láthatatlan lobogó (Wass Albert, az Amerikában éló, erdélyi származású nagy magyar költő és író legszebb verseiből és novelláiból)… És így tovább: versek, dalok, hangfelvételek …”

 A kiadvány, valamint Szeleczky Zita verslemezei, verskazettái a nekézsenyi Szeleczky Zita Emlékházban láthatóak és hallhatóak. Legendásan szép versmondására hivatottak emlékezni az Együtt Nekézsenyért Egyesület által rendezett szavalóversenyek is.

                            

Forrás: Bánfalvi Lászlóné: Szeleczky Zita nekézsenyi emlékezete. Nekézseny, 2019 /Nekézsenyi füzetek 1./ Képek: Szeleczky Zita Emlékház, Nekézseny

Bánfalvi Lászlóné