Szomszédolás / Nagybarca költő szülöttéről

Szomszédolás / Nagybarca költő szülöttéről

Szomszédolás rovatunkban a Nekézsenyhez közeli település, a Bán-patak völgyében fekvő Nagybarca költő szülöttét, Tollas Tibort mutatjuk be.

„Varázskör véd, hozzájuk tartozol, míg visszatérsz a porhoz,
melyből vétettél, el nem szakadhatsz,
őrzi múltad, s feloldoz.”
Tollas Tibor: Varázskör-

Szülőfaluja, Nagybarca temetőjében nyugszik Kecskési Tollas Tibor költő, újságíró (1920-1997), akit Münchenben ért a halál.

Szülőházát felújították, mely 2000-től, mint Tollas Tibor Emlékház szolgálja a helyi művelődést. Az épület előtt egy kopjafa emlékeztet a költőre. Itt kapott helyet a település könyvtára, s a költő életének bemutatása mellett, dr. Almási  Balogh Pálra, a szintén itt született orvosra, Kossuth és Széchenyi háziorvosára is emlékezhetünk ( 1764-1867). Az ő emlékét híven őrzi a nevét viselő ózdi kórház és emléktáblája a helyi református templom külső falán és a Nagy Károly, az életét híven felkutató helytörténész által róla írt monográfia.  Dr. Almási Balogh Pálról hamarosan bővebben írunk. Az Emlékházban még a falu történetét reprezentáló gyűjtemény is helyet kapott.

Nagy Károly szintén Nagybarca szülötte és elévülhetetlen érdemei vannak a helyi értékmentésben éppúgy, mint a megyei, s az ózdi honismereti mozgalom életében.

Tollas Tibor élete – mint annyi mindenki más sorsa ebben a hazában-, tükrözi az elmúlt évszázadban élt nemzedékek sorsát, háború, börtön, 1956 kudarca, majd az emigráció évtizedei. Az 1957-től Münchenben megjelent Nemzetőr című lap szerkesztője és kiadója volt, haláláig. Verseit csak több évtized múltán ismerhették meg az olvasók.

Életének, munkásságának feltárására, emlékének ápolására jött létre a „Kecskési Tollas Tibor Emlékére” Alapítvány, mely 1997-től minden év decemberében születésnapja közelében rendezi meg a költő  immár nemzetközi  versmondó versenyét általános és középiskolás diákok számára.

Válogatottt versei  Hazafelé címmel jelentek meg 1954-ben, melyből a címadó verset idézzük.

Hazafelé

Ismerek minden útkanyart,
Mely anyámhoz visz, hazatart.
A vaksötétben is hiszem,
Hogy nem tévedne el szívem.
Mint az iránytű úgy mutat
Mindig haza és jó utat.
Más irányt nem is keresek,
Mert mágnese a szeretet.
Nem vibrál a tű töve,
Mert anyám annak sarkköve.

A térképen csak pár vonás:
Vadna, – utolsó állomás,
A bakter vígan rámköszön,
Ölemben látja örömöm,
Piros batyuját: szívemet, –
Anyámhoz ezzel sietek.

Egy órányira kis falunk,
Ha gyalogosan ballagunk.
Cudar a sors és fukar is,
Télen drágább a fuvar is.
Szánkó helyett hát talpamon
Szívem csengőit hallgatom.
Könnyű annak a hó, a sár,
Akit az anyja csókja vár.

Fönn ezüst húr a vezeték,
Viszi híremet messze szét.
Fehér papíron távirat,
Betűzi, – Jön már a fiad – !
Kottái élő verebek
Kottázzák ki a nevemet.

Két oldalt hosszú jegenyék,
Rajtuk a holdnak szeme ég,
Mint égből cseppent jégcsapok,
Fölismernek, hogy én vagyok.
Tudják, hogy merre, mért megyek,
És mint a gyertyák fénylenek.
Égő gyertyák közt fut a „szán”,
Csillag ragyog az utasán.

A híd mint fényes, nagy bogár,
Hogy házán megyek, megcsodál.
Alatta ezüst gyík szalad,
Falunk patakja, Bán patak.
Anyjához siet, hol a hó
Alatt pihen a hű Sajó.

A hídon túl már int Gömör.
Mint szép leány, úgy könyököl
Kék ablakán a Felvidék,
Nékem mutatja fel szívét.
Hiába hívsz most szép leány,
Borsodban anyám vár reám.

Kigyúl az ég és meghasad,
Most öntik Ózdon a vasat.
A hegytetőkről üzenet,
A Bükk gyújt örömtüzeket.
Fényét szívemre tűzi át,
Így várja vissza hű fiát.

A hegy karján, mint kisgyerek,
Falum megismer, integet.
Pólyája puha, friss, fehér,
A nénje húzta rá, a tél.
Ő is tisztába öltözött,
Mert tudták mind, hogy én jövök.

Kristály szikráz a hegyeken,
Csillámmal szórták be nekem
A háztetőket angyalok,
De én csak tovább szaladok…
Látszik a kapunk ide már,
Mögötte anyám szeme vár,
Minden gyémántnál ékesebb,
Minden csillagnál fényesebb,
A menny sincs soha oly közel,
Mikor az anyám átölel.

Vác, 1954

A költőről, az Emlékházról bővebben olvashatnak, képeket láthatnak:

-https://moly.hu/konyvek/tollas-tibor-hazafele

-A Tollas Tibor Emlékház facebook oldala

-Nagybarca honlapja: http://nagybarca.hu/oldal/18/kecskesi-tollas-tibor

Bánfalvi Lászlóné