Pályázat-Óvoda

Kedvezményezett neve:                      Nekézseny Község Önkormányzata

A pályázati felhívás kódszáma:            TOP-1.4.1-15 – A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ
                                                                 ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT,
                                                                 MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,
                                                                 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL

A projekt címe:                                    Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

A projektazonosító száma:                   TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

A szerződött támogatás összege:           138.439.135 Ft HUF

                                                           ebből: TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft

ebből: BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban:                100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.10.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:                                             

  • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
  • Megújuló energiaforrás hasznosítása: hőszivattyú, napkollektoros meleg vízkészítés, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
  • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítés
  • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működtetése.
  • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül – az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítás révén.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma módosul, a módosítás eredményeként:

  • Növekszik az épület alapterülete, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy a csoportszoba alapterületét 3 m2/fő szintre kell növelni.
  • Változik az épület alaprajza, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy az óvodai étkeztetések biztosításához az étel útvonalakat minimalizálni szükséges a tálaló konyha és csoportszoba között, továbbá a többcélú terem/tornaszoba az akadálymentes wc-n felül egy kézmosó helyiséggel kiegészítésre szorult.
  • A vállalt feladatokon túl egy orvosi szoba kerül kialakításra, melyben a gyermekek vizsgálata, ellátása zajlik majd, ez egyéni fejlesztő szobaként is működhet.
  • A projektbe eredetileg napelem és napkollektor telepítése volt terveztt, e kettő együttes alkalmazása azonban, felesleges műszaki megoldásnak tekinthető, hiszen a napelem telepítésével mind az épület elektromos áram ellátása, mind melegvíz ellátása biztosítható megújuló energiaforrások által, ennek okán a napelem telepítése elmarad.