Tájékoztató az óvodai nyitással kapcsolatosan

Tájékoztató az óvodai nyitással kapcsolatosan

Tisztelt Szülők!

 

A 215/2020. (05.20.) Kormányrendelet értelmében 2020. május 25-től az óvodák a veszélyhelyzet előtti megszokott munkarend szerint nyitnak.

Tehát az óvodába járás a régi rend szerint történik / azaz kötelező/

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

1. Az óvodák és bölcsődék újra nyitása

1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő a) óvodák és b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a  gyermekeket az  óvodai nevelésben, illetve a  bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

 (3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

Hiányozni betegség miatt, illetve szülői igazolással lehet. Kérem, aki szeretné a járványhelyzet miatt még otthon tartani a gyermekét, az előre jelezze, és az ehhez szükséges nyomtatványt kérje az óvodavezetőtől, melyet kitöltve az óvodába személyesen adja be. Ez az igazolás 2020. május 31-ig érvényes (ezt követően a nyári működési rend lép életbe, ekkor igazolás már nem szükséges). E távolmaradási kérelem kitöltése igazolásnak, igazolt hiányzásnak minősül a rajta feltüntetett időpontig!

Az intézmény dolgozói az előírt szabályok betartásával, biztonságban várják az érkezőket!

A Kormányrendelet értelmében, az eddig megszokott eljárásrenddel (karbantartási szünet) szemben, az óvoda a nyári szünetben, 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhat be. A bezárás pontos időpontjáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

 Fenntartó részéről:

 Uj-Tózsa Csabáné sk.

polgármester