Kincses nekézsenyi szeptemberek emléke

Kincses nekézsenyi szeptemberek emléke

Kincses nekézsenyi szeptemberek emléke

Az elmúlt öt esztendő során módomban volt résztvenni a település közösségi életében. Most nem a Nekézsenyről szóló könyveink jutnak eszembe – pedig volt belőlük néhány, elfoglalva helyüket a könyvtárak polcain -, hanem azok a szép rendezvények, melyek mind maradandó nyomot hagytak nemcsak a mai faluképen, hanem bízom benne, az itt élők lelkében is.

Mint amikor beérik ősszel az egész éves munka gyümölcse, úgy sorjáztak évről évre többnyire szeptemberben a falu múltját feltáró, közreadó- és megőrző események, programok. Sokszor leírtam már, hogy közben szinte időutazásban volt részünk. Legmesszebbre vissza a múltba 1415-ig jutottunk, de emlékeztünk az 500 évvel ezelőtti reformációra éppúgy, mint a református templom 200 évvel ezelőtti építésére.

Új és felújított épületek, létrehozott intézmények, emlékmű, emléktáblák maradnak az utódokra, akik majd –reméljük-, tovább írják a mai falu történetét.

Egy kis szeptemberi ünnepsoroló az elmúlt évekből

*2015. szeptember 19.

Otthon a Bükki Hegyháton Nekézseny 600 éves 1415-2015

A Faluköszöntő Napon Emlékművet avattunk; átadtuk falumúzeumunkat, a Hagyományok Házát;s  Igó István elsőként megkapta a Nekézsenyért díjat és megjelent falunk monográfiája.

*2016. szeptember 24.

A Nekézsenyi Református Egyház Emléknapja

A Hálaadó Napon megemlékeztünk a református templom alapkő letételének 200., az egyházközség önállóvá válásának 230. évfordulójáról, melyek emlékére emléktáblát avattunk a templom falán. Sor került az új parókia épületének átadására és megjelent egyháztörténeti kiadványunk is.

*2017. szeptember 16.

Hálaadó gyülekezeti nap a reformáció 500 évének áldásaiért

Az ünnepi programban elültették a reformáció fáját a templomkertben, színházi előadás volt a templomban, bibliakiállítás volt az egy hónap múlva, októberben Balogh Béni író nevét felvett Közösségi Házban, de nem maradhatott el új könyv megjelenése sem, ezúttal a Bükki Hegyhátról.

*2019. szeptember 28.

Helyi Önkormányzatok Napja 2019,

melynek keretében átadták a felújított Nekézsenyi Önkormányzati Hivatalt, s ezúttal néprajzi tanulmányok láttak napvilágot.

*2020. szeptember 6.

Emlékező délután Igó István születésének 100. évfordulóján

A napokban a Nekézsenyben több évtizedet eltöltő pedagógus, igazgató, karnagy emlékére emléktábla avatására került sor a Hagyományok Háza főbejárata előtt.

S ezek csak kincses szeptembereink, velünk van elmúlt éveink minden hónapjának gazdagsága…

Jó visszaemlékezni rá…

Bánfalvi Lászlóné