Tompa Mihály születésnapjára-Balogh Béni tollából

Tompa Mihály születésnapjára-Balogh Béni tollából

Tompa Mihály születésnapjára-Balogh Béni tollából

 

Ma 204 éve, 1817. szeptember 28-án született Tompa Mihály papköltő, kinek A gólyához című allegórikus költeménye  a szabadságharc bukása után a nemzeti ellenállás szimbólumává vált.

A Miskolci Hírlap 1948. május 9.-i számában (3. o.) jelent meg Balogh Béni cikke „Egy borsodi falu, ahol Tompa Mihály emlékeit őrzik”, Látogatás a nagy költő rokonainál címmel.

Balogh Béni író a II. világháború befejezése után szovjet hadifogságba esett és csak 1946 októberében, betegen térhetett haza. Felépülése után a Miskolci Gazdaképző Iskola tanítójaként dolgozott és újra bekapcsolódott az újságírásba is. A Miskolci Hírlapban jelentek meg elbeszélései, riportjai, köztük a susai látogatásáról szóló írása, mellyel Tompa Mihály emlékének adózott az 1948/49-es forradalom és szabadságharc 100. évfordulóján.

Most a nagy költő emlékére újraolvasásra ajánlom Balogh Béni sorait./A korabeli újságoldal képe lementés után nagyítható és olvasható./

Az író negyedik mondakötetében (Omló bástyákon hulló csillagok, 1990, Móra Kiadó, 175-178. o.) szerepel A susai gólya című írása, mellyel utalva a susai látogatásra, emléket állít a költőnek és a híres vers születésének. Az írás előzőleg már megjelent a Kisdobos újságban is (1986. 3. sz. 7.o.)

Forrás: Bánfalvi Lászlóné – Hideg Ágnes: Balogh Béni (1922-2000) Nekézseny szülötte, a magyar rege-és mondavilág írója, Nekézseny, 2017, kiad. Nekézseny Község Önkormányzata.

Kép: Tompa Mihály utolsó arczképe és névaláírása: http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=31666

Bánfalvi Lászlóné