A Hálaadó Nap a sajtóban

A Hálaadó Nap a sajtóban

Sok sajtóorgánum foglalkozott a napokban a múlt szombati református egyházi ünnepünkkel. Az alábbi linkekre kattintva sok információt olvashatnak, képeket nézegethetnek a rendezvényről.

 

Marosréti Ervin cikke a 2016. szeptember 27-i Észak-Magyarországban.

scan-20004(Nagyításhoz kattintson a cikkre.)

Marosréti Ervin képei, melyeket a programon készített és elküldött nekünk.Köszönjük.

Főhajtással emlékezve…

Főhajtással emlékezve…

Hálaadó Napot tartott a Nekézsenyi Református Egyházközség 2016. szeptember 24-én, szombaton délután, több, az egyházközséghez kötődő ünnepi alkalomra emlékezve.

A református gyülekezet azért adhatott hálát, hogy helyi források szerint 230 éve vált önállóvá az egyházközség, épült fel az első lelkészlak, valamint 200 éve annak, hogy az elődök lerakták a templom alapkövét. Most került átadásra a parókia új épülete is.

A rendezvény megálmodója és megvalósítója a Nekézsenyi Református Egyházközség és a Nekézseny Községi Önkormányzat, a fő támogató a Nemzeti kulturális Alap volt.

A gyülekezet tagjain, a nekézsenyi érdeklődőkön kívül az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével:

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője,(református lelkész),

Főtiszteletű Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke,

Nagytiszteletű Szőnyi Tamás,a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese,

Nagytiszteletű Szűcs Endre, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki főtanácsosa és  Riz Gábor, a választókerület országgyűlési képviselője, Borsod-Abaúj-Zemplén megye miniszteri fejlesztési biztosa és megjelentek a környező református gyülekezetek lelkészei és tagjai.

Az ünnepség a Szülőfalum templomára című verssel kezdődött, Barta- Szalmás Gáborné tolmácsolásában, majd a helyi, dicsőítő zenét játszó Hosanna  Zenekar énekelt.

 A moderátor, Bánfalvi Lászlóné bevezető szavai után a két fő szervező képviseletében köszöntőt mondott Uj-Tózsa Csabáné polgármester, Ottenberger Balázs, az egyházközség helyettes lelkésze, valamint Rigó Dénes, a gyülekezet gondnoka.

A program a templom falán elhelyezett emléktábla felavatásával folytatódott. Ünnepi beszédet  Szőnyi Tamás esperes és Szűcs Endre püspöki főtanácsos tartott, majd leleplezték a táblát, melyen az alábbi felirat olvasható:

TEMPLOMUNK  ALAPKŐ LETÉTELÉNEK

200. ÉVFORDULÓJÁRA  EMLÉKEZVE HÁLAADÁSSAL

ÁLLÍTTATTA A NEKÉZSENYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2016

 

Ezután a református parókia új épületének átadása következett. Balog Zoltán miniszter és Csomós József püspök ünnepi gondolataik elmondása után elvágták a nemzeti színű szalagot és átadták az épületet a gyülekezet lelkészének és gondnokának. Ezután a vendégek  megtekintették az  épületet, ahol  a Gyülekezeti teremben  fotókiállítás, és  emblematikus tárgyi emlékek idézték fel az egyházközség múltját. 

A szervezők nemcsak az emléktábla avatásával, a parókia új épületének átadásával igyekeztek maradandó emléket hagyni az utókornak, hanem egy könyvben is meg kívánták örökíteni az egyházközség  és templom rég-és közelmúltjának történetét.

Így alakult meg egy szerző-és szerkesztőgárda, kiknek közös munkája az elkészült kiadvány, melyben a szakmai fejezetek szerzői: Varga Emese Katalin ny. lelkész, Bánfalvi László, a település történetének kutatója, Ottenberger  Balázs lelkész és Tózsa-Bánfalvi Gábor segédlelkész.

A Visszaemlékezésekben az egyházközség tagjainak emlékei, gondolatai kaptak helyet. A könyvet Bánfalvi Lászlóné és Ottenberger Balázs szerkesztette.

Az „És emlékezzél meg az egész útról…”A Nekézsenyi Református Egyházközség és templom története az évfordulók tükrében című munkát  Dr.habil Veres László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Herman Ottó Múzeum nyugalmazott igazgatója, egyetemi magántanár mutatta be.

Az ünnepi program Balog Zoltán miniszter (református lelkész) igehirdetésével, majd a gyülekezet kántorainak orgonajátékával zárult a református templomban, melyet szeretetvendégség  és baráti beszélgetés követett a Közösségi és Vendégházban.

Kérjük, tekintsék meg a tartalmas délután képeit, melyeket  Bánfalvi László  készített.

BLnéZs


 A Sajómente hírportál képeit is érdemes megnézni:

Balog Zoltán miniszter úr hivatalos Facebook oldalán is találhatunk értékes képeket:

Hagyomány és megújulás

Hagyomány és megújulás

Hagyományőrzők I. Nekézsenyi Találkozója

2016.szeptember 3.

Önkormányzatunk nyár elején pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz egy nyár végi, az egész faluközösséget megmozgató, egész napos program megrendezésére.

A pályázatban  a hagyományteremtő jelleggel megrendezendő programot az alábbi gondolatra építettük : Hagyomány és megújulás.

Erre építve, célunkat – több évre előrevetítve – az alábbiakban fogalmaztuk meg:

-vidékünk,  a Bükki Hegyhát és benne a több száz éves múlttal bíró falunk hagyományainak megőrzése,

-a megőrzött hagyomány újragondolása, beillesztése a mai élet hétköznapjaiba és ünnepeibe,

-a hagyományok és a rájuk épített szellemi tevékenység és tárgykultúra továbbélésének biztosítása, a gyermek-és az ifjúsági korosztály megszólításával.

A cél megvalósításának bázisai:

a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda hagyományőrző pedagógiai programja;

-a Nekézsenyi Református Egyházközség gyermek-és ifjúsági alkalmai, programjai, a Hosanna Zenekar tevékenysége;

-a  több éve működő civil szervezetünk ,az Együtt Nekézsenyért Egyesület és a keretében működő kisközösségek- Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör, a Nekézsenyi Citerazenekar,  a tervezett Nekézsenyi Díszítőművész Kör stb.;

-a B-A-Z megyei könyvtári rendszerben működő Könyvtári Információs és Közösségi Hely, benne az itt született ifjúsági írónk, Balogh Béni Emlékhelyével, aki a magyar rege-és mondavilág megörökítője volt;

-a  Szeleczky Zita színművésznő alakját őrző Emlékház és Síremlék;  

-a nagy művésznő emlékére létrehozandó Nekézsenyi Szeleczky Zita Baráti Kör;

-a tavaly ünnepélyesen átadott Hagyományok Háza gyűjteményei és kiállításai;

-a felújított Közösségi-és Vendégház és Fedett Színtere,

-valamint a még tavasszal elindított pályázatok, játékok lezárása.

Mindezekre építve terveztük – a későbbiekben évente –  megrendezni egész napos programunkat.

Pályázatunkat az NKA elfogadta és támogatásban részesítette, így tudtuk megvalósítani elképzeléseinket szeptember 3-án, szombaton, ahol ki-ki korának, érdeklődési körének megfelelően megtalálhatta a számára kedves látnivalókat.

Az egész napos programot három nagy egységre osztottuk.

 A délelőtt a gyerekeké volt,zenével, kézműveskedéssel, játékkal. Közben a felnőttek sem tétlenkedtek, folytak az előkészületek és készült a finom ebéd, mellyel minden érkezőt fogadtunk.

 A délutáni program , Csorba Ilona művésznő éneke, a Polgármester Asszony köszöntője után óvodásaink kis műsorával kezdődött, majd  a Mónosbéli Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Bánhorváti Levendula Nyugdíjas Klub, a Sátai Asszonykórus énekelt,s  természetesen hallhattuk a mi Hagyományőrző Pávakörünket is, Citerazenekarunk kíséretében.

A sátai Eke Zoltán betyár-és pásztordalokat , Ottenberger Balázs lelkipásztorunk erdélyi népdalokat énekelt. Végül a délutáni blokkot a Nekézsenyi Hagyományőrzők katonadalok éneklésével zárták.

Ezután került sor a tavasszal meghirdetett, Szeretem Nekézsenyt fotópályázat eredményhirdetésére, valamint az interneten meghirdetett Nyári játék- Régi elfeledett tárgyaink  program lezárására. -lásd részletesen www.egyuttnekezsenyert.hu-

Az együttesek közös énekléssel zárták a  délutáni programok sorát.

Az esti programok  változatos zenei produkciókat takartak. Ládi Gabriella, az Operett Miskolcz művésznője operett-és musical betéteket énekelt. Ezután az Eldorádo Együttes, majd Sancy következett. A sort Molek Csongor élőzenéje zárta késő éjszakáig.

Közben  a Szeleczky Emlékház éppúgy fogadott látogatókat a délután folyamán, mint egészen az esti órákig a Hagyományok Háza.

Végezetül, de nem utolsósorban, jóízű beszélgetésekre, régi ismerősök találkozására, új barátságok megkötésére is sor került.

Köszönet jár minden támogatónak, segítőnek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Reméljük, jövőre is együtt lehetünk a Hagyományőrzők II. Nekézsenyi  Találkozóján!

Most beszéljenek a délután készült képek, melyeket Bánfalvi László készített.