Tájékoztató az óvodai nyitással kapcsolatosan

Tájékoztató az óvodai nyitással kapcsolatosan

Tisztelt Szülők!

 

A 215/2020. (05.20.) Kormányrendelet értelmében 2020. május 25-től az óvodák a veszélyhelyzet előtti megszokott munkarend szerint nyitnak.

Tehát az óvodába járás a régi rend szerint történik / azaz kötelező/

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

1. Az óvodák és bölcsődék újra nyitása

1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő a) óvodák és b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a  gyermekeket az  óvodai nevelésben, illetve a  bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

 (3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

Hiányozni betegség miatt, illetve szülői igazolással lehet. Kérem, aki szeretné a járványhelyzet miatt még otthon tartani a gyermekét, az előre jelezze, és az ehhez szükséges nyomtatványt kérje az óvodavezetőtől, melyet kitöltve az óvodába személyesen adja be. Ez az igazolás 2020. május 31-ig érvényes (ezt követően a nyári működési rend lép életbe, ekkor igazolás már nem szükséges). E távolmaradási kérelem kitöltése igazolásnak, igazolt hiányzásnak minősül a rajta feltüntetett időpontig!

Az intézmény dolgozói az előírt szabályok betartásával, biztonságban várják az érkezőket!

A Kormányrendelet értelmében, az eddig megszokott eljárásrenddel (karbantartási szünet) szemben, az óvoda a nyári szünetben, 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhat be. A bezárás pontos időpontjáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

 Fenntartó részéről:

 Uj-Tózsa Csabáné sk.

polgármester

Polgármesteri köszönetnyilvánítás

Polgármesteri köszönetnyilvánítás

Tisztelt Nekézsenyi Lakosok!

A legutóbbi hivatalos tájékoztatóm óta eltelt időben és jelenleg is, ebben a nehéz helyzetben településünkön változatlanul rend és nyugalom uralkodik.

Most az Önkormányzat nevében köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik védőmaszkok gyártásával hozzájárultak ahhoz, hogy a járvány elleni védekezésben a nekézsenyi lakosoknak segítséget nyújthassunk.

Összefogásunk most is eredményes volt, hiszen az ötletet adó Málikné Kertész Klaudia hamar társakat talált és mellé álltak az Együtt Nekézsenyért Egyesület tagjai éppúgy, mint az Önkormányzat munkatársai.

Köszönöm az Együtt Nekézsenyért Egyesület támogató segítségét.

Az Egyesület a minapi bejegyzésében már köszönetet mondott a támogatást nyújtóknak, az önkéntes munkát végzőknek, így a következő segítőknek: Málikné Kertész Klaudia, Dezső Lenke, Anga Lajosné, Andók Veronika, Fekete Józsefné és Takácsné Tamás Erzsébet.

Az Önkormányzat nevében én is köszönetemet fejezem ki a segítségükért.

Mellettük köszönet jár: Anga Barnabásnénak, Magyar Natália Boglárkának, Kékesi Jánosnak, Szaniszló Istvánnak, Lukács Albertnének és Tózsa-Bánfalvi Gyulánénak is a védőmaszkok készítésében végzett munkájukért. 

Már sok védőmaszk gazdára talált, de azok a nekézsenyi lakosok, akik még nem jutottak hozzá, az  Önkormányzati Hivatal telefonszámán (+36 48 / 439 – 501 ) igényelhetik.

Köszönöm a lakosság eddigi türelmét a nehéz időszak elviseléséhez. Továbbra is kérek mindenkit a közterületen való tartózkodás korlátozásának betartására!

Május 3.-a után a koronavírus-járvány elleni védekezésben új kijárási szabályok lépnek életbe, melyekről tájékoztatást adok ki.

Nekézseny, 2020. április 29.

Uj-Tózsa Csabáné sk.

polgármester

Polgármesteri tájékoztatás

Polgármesteri tájékoztatás

Tisztelt Nekézsenyi Lakosok!

Mondhatjuk, hogy településünkön nyugalom van, a lakosság többsége figyelembe veszi a védekezéssel kapcsolatos előírásokat.
Az Önkormányzat koordinálja az idősek megfelelő ellátását, a szociális konyha dolgozói zökkenőmentesen, folyamatosan biztosítják a gyermek és felnőtt étkeztetést. Hálás köszönet nekik épp úgy, mint a településen dolgozó boltosoknak, postásoknak és egészségügyi dolgozóknak és mindenkinek, aki ebben a helyzetben mások segítségére van! Nagyon köszönjük azoknak a falubelieknek, akik maszkok varrásában segítettek!

Ezekből a maszkokból juttattunk azok részére, akik igényelték, még mindig tudunk biztosítani, így nyugodtan jelezzék, ha szükség van rá!

Az egészségügyi problémák mellett a településen elkezdődött óvoda építése zökkenőmentesen zajlik!

A közelgő ünnep alkalmából kérek mindenkit, hogy most ne menjenek locsolkodni, majd később, a veszély elmúltával látogassák meg a szeretteiket, barátaikat!

Felelősséggel tartozunk egymásnak, vigyázzunk egymásra!

Településünk minden lakójának kívánok áldásokban bővelkedő, nagyon békés Húsvéti Ünnepeket!

Fogadják szeretettel ezt a kis videóüzenetet!

Tisztelettel:

Uj-Tózsa Csabáné
polgármester

Polgármesteri tájékoztató | Kijárási korlátozás

Polgármesteri tájékoztató | Kijárási korlátozás

Kedves Nekézsenyi lakosok a 71/2020.(111.27.) napján megjelent kormányrendelet értelmében 2020. március 28. és 2020. április 11. közötti időszakban a lakóhely- és a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak nagyon alapos okkal lehet hivatkozni. Ezek az alapos okok: élelmiszer beszerzése, vagy nélkülözhetetlen gyógyszerbeszerzése, illetve olyan alapanyagok vásárlása, ami a mindennapi élethez kell (pl.: tisztítószer, stb.). Felhívom a lakosság figyelmét, hogy minden nap a 65 év feletti korosztály, aki nem élt a lehetőséggel, hogy az Önkormányzattól segítséget kérjen, azok 9.00 és 12.00 óra között látogathatja meg ezeket a beszerzési helyeket. Ezeknek a rendelkezéseknek a betartását a rendőrök ellenőrizni fogják, ami azt jelenti, hogy szabálysértési eljárás fog indulni azok ellen, akik ezt az átmeneti kijárási korlátozást nem tartják be. Továbbra is lehetőség van az Önkormányzatnál a 48/439-501 -es telefonszámon segítséget kérni bevásárlások és gyógyszerfelíratások intézésére.

Nagyon kérek mindenkit, hogy figyeljünk oda egymás egészségére ez a lehető legkevesebb, amit megtehetünk egymásért. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok és sok türelmet a nehéz időszak elviseléséhez!

Nekézseny, 2020. március 27.

Uj-Tózsa Csabáné sk. polgármester

Szállás a Bükkben közleménye

Kedves nekézsenyi Lakosok, tisztelt Vendégeink, kedves Barátaink!

Tegnapi napon Polgármester Asszony egyetértését és jóváhagyását kérve közösen azt a döntést hoztuk, hogy vendégházaink működését a koronavírus lecsengéséig, a rendkívüli állapot végéig határozatlan időre szüneteltetjük.

Ezt a döntésünket a holnapi naptól hatályba lépő, kijárási korlátozásról szóló rendelet csak megerősítette.

Nekézseny lakossága nagy szeretettel fogadott bennünket. Rendkívül sok segítséget kaptunk a nekézsenyi emberektől. A kezdeti nehézségeken túl egy hagyományokat és csodálatos kultúrát ápoló, zárt és barátságos közösséget ismertünk meg. Polgármester Asszony, a Képviselő-Testület, Jegyző Asszony, a Polgármesteri Hivatal, a konyha munkavállalói az Együtt Nekézsenyért Egyesület és a nekézsenyi lakosok erejükön felül teljesítenek a vírus megfékezésében, idős lakosaik ellátásában. Úgy gondoljuk a kialakult helyzetben nincs az a haszon, ami megérné kockáztatni a Lakosok és Vendégeink irányunkba tanúsított szeretetés és legfőképp egészségét.

Annak ellenére, hogy nagyon hiányzik az ottani közeg, a barátaink, a szomszédaink,azt a döntést hoztuk, hogy határozatlan ideig mi sem megyünk a településre pedig bennünket ez éltet, alig vártuk, hogy induljon a szezon.

Kérjük megértésüket és türelmüket! Higgyék el, ezt a csodát látni kell és megéri kivárni

Minden kedves ismerősünknek, vendégünknek, követőnknek és mindenkinek, aki olvassa közleményünket kívánunk jó egészséget! Vigyázzanak magukra és szeretteikre!

Üdvözlettel: Mónika és Mihály
06-70/413-3988
Fontos tudnivalók Nekézsenyieknek!

Fontos tudnivalók Nekézsenyieknek!

Tisztelt Nekézsenyi lakosok !

A koronavírus terjedésének megelőzése céljából hozott kormányzati és ahhoz kapcsolódó hatósági intézkedésekre, a veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi, eddig meghozott döntésekről tájékoztatom Önöket. Legveszélyeztettek az idős korosztályúak!

EGÉSZSÉGÜGY

Háziorvos

Kérjük a pácienseket, az, rendelőket csak a legszükségesebb esetekben keressék fel! A rendszeresen szedett gyógyszerek digitális receptjeit a háziorvosok elektronikusan elküldik a gyógyszertárak rendszerébe, amelyek ezt követően bármelyik gyógyszertárban kiválthatóak a beteg TÁJ száma ismeretében az átvevő személyi igazolványának bemutatásával.

Védőnő

A rendelőt csak a kötelező védőoltások beadása érdekében, a védőnővel való előzetes telefonos egyeztetést követően keressék fel!

Amennyiben mégis meg kell jelenniük a rendelésen, saját egészségük érdekében a váró helyett az épületen kívül, szabad levegőn, egymástól minimum 1 méter távolságban várakozzanak!

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATATÁS

A szociális étkezés keretében az ebédet az épület előtt várakozva (egymástól minimum 1 méter távolságot betartva), minden munkanap 12 óra és 13 óra között lehet átvenni. A házi segítségnyújtás, a kihordásos étkeztetés változatlanul működik.

Kérjük, azon időseket, akik nem ellátottak, de segítségre szorulnak és közeli hozzátartozójuk a távolban lakik, (gyógyszer felíratása, bevásárlás), azok is nyugodtan keressék a kollégákat. Indokolt igény esetén, segítséget nyújtunk. (48/439-501)

ÓVODA

Március 16-tól az Óvoda zárva tart. Az óvodavezetővel történt egyeztetést követően lehetőség van felügyelet igénybevételére azon szülőknek, akiknek a foglalkoztatása a veszélyhelyzettel összefüggésben elengedhetetlen és gyermekük felügyeletét egyéb módon nem tudják megoldani. (Telefon: 06/30-376-1030)

KONYHA

A vendég és szociálisétkeztetés, ételhordóban 12 órától 13 óráig átvehető a konyhán, az épületbe viszont belépni itt sem lehet! Várakozni az udvaron, egymástól 1 méter távolságra lehetséges.

Önkormányzat

Zárva tart! Kérjük, továbbá elsődlegesen elektronikusan, e-mailben és telefonon intézzék ügyeiket!

Email: onkorm.nekezsenv@qmail.com Telefon: 48/439-501.

KÖZÖSSÉGI TEREK, RENDEZVÉNYEK

A fertőzések megelőzése érdekében a könyvtár, a konditerem, zárva tartanak, valamint sportpályán való tartózkodás is betiltásra kerül. A következő időszak összes önkormányzati rendezvénye, programja törlésre kerül.

Végül, de nem utolsó sorban, kérjük, hogy lakókörnyezetében mindenki legyen figyelmes és a segítségre szorulóknak, a fertőzésnek leginkább kitett személyeknek – az IDŐSKORÚAKNAK-fokozott körültekintés mellett nyújtson segítséget.

Minimalizálni kell most a személyes kapcsolatokat, ezért kérek mindenkit, hogy aki teheti

MARADJON OTTHON!!!!

Fontos tennivalók, aktuális fejlemények, információk:

www.koronavirus.gov.hu

VIGYÁZZANAK SENKIT NE ENGEDJETEK BE!

Itt az új időseket felültető példa, telefonálnak egy ismeretlen számról, hogy kb. 15 perc múlva járnak arra szociális munkásként és vírus tesztet lehet csináltatni velük.!!!! Kérek mindenkit, adják tovább az egyedül élő időseknek, hogy se őket, se mást ne engedjenek be, értesítsék a gyerekeiket, vagy eleve a telefonba ne mondják be, hogy egyedül vannak.

Uj-Tózsa Csabáné sk.

Nekézseny Község polgármestere

FÓRUM | Rendkívüli veszélyhelyzet

FÓRUM | Rendkívüli veszélyhelyzet

“Csak hit van és cselekvés”

– nekezsenykozseg.hu –


Kedves Olvasóink!

Létrehoztunk egy fórumot a rendkívüli veszélyhelyzet idejére.

Várjuk Nekézsennyel, a helyzettel vagy a környékkel kapcsolatos információikat, megjegyzéseket, kérdéseket.

Köszönettel:

Szerkesztőség

Önkormányzat | Az ügyfélfogadás szünetel

Önkormányzat | Az ügyfélfogadás szünetel

É R T E S Í T É S

Értesítjük ügyfeleinket, hogy
2020. március 17. napjától

a kialakult helyzet
következtében az

Önkormányzat ügyfélfogadása
bizonytalan ideig szünetel.
Ügyintézés elektronikus úton

(onkorm.nekezseny@gmail.com) vagy
telefonon (48/439-501) lehetséges.

Megértésüket köszönjük.

Polgármesteri tájékoztatás

Polgármesteri tájékoztatás

 

Tisztelt Lakosság!

A koronavírus járvány terjedése miatt az alábbiakról szeretném tájékoztatni Önöket:

Figyelembe véve a koronavírus megfékezésére irányuló, a Kormány által létrehozott Operatív Törzs ajánlásait, kérem a településünk lakosságát, figyeljenek az idősekre, hisz ők vannak kitéve leginkább a járványnak, segítsenek abban, hogy az idős családtagjaik csak a legszükségesebb esetekben legyenek kénytelenek elhagyni otthonaikat. Az iskolabezárásokról kormánydöntés született. Ennek következtében mindannyiunk érdekében elrendelem a:

Nekézsenyi Napraforgó Óvoda működésének korlátozását 2020. március 17-től!

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy igyekezzenek megteremteni a gyermekek otthoni elhelyezésének a feltételeit, jelen esetben ez a szülő kötelezettsége. Az óvoda ügyeletet tart, fogadja azokat az egészséges, tünetmentes gyerekeket, akiknek a szülei igazolt munkavégzés miatt egyiken sem tudják megoldani a gyermekek elhelyezését. Az óvodai elhelyezésre vonatkozó fokozott higiénés előírásokról az óvodavezető fogja tájékoztatni az érintetteket.

Felhívom az általános és középiskolás tanulók figyelmét, hogy a rendkívüli iskolai bezárás időszaka alatt, nekik ugyanúgy be kell tartani a közösségi érintkezés szabályait, mint felnőtt lakosságunknak. Válasszák a társas kapcsolattartás elektronikus formáját. Saját és mindannyiunk egészsége érdekében kérem, hogy kerüljék az utcán a csoportosulást, közösségi jelenlétet.

Kérem, kísérjék figyelemmel a szakemberek általi hivatalos tájékoztatókat, közleményeket. A koronavírusról az alábbi honlapon: https://koronavirus.gov.hu/ és telefonszámon részletes információkat kaphatnak: 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható.

A kialakult helyzetben együttműködésre, összefogásra, türelemre van szükség. Pánik helyett meggondolt, nyugodt cselekvésre. Ismételten kérek mindenkit az előírások betartására, szükség esetén a járványügyi és egyéb hatóságokkal való szigorú együttműködésre. Amennyiben a koronavírus tüneteit tapasztalja, vagy hozzátartozója fertőzött országok valamelyikében járt, értesítse telefonon a háziorvos.

A későbbiekben bármilyen változás, korlátozás, egyéb felsőbb szintű utasítás birtokába jutunk, azonnal tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!

Nekézseny, 2020. március 15.

Uj-Tózsa Csabáné sk.
polgármester