Októberi háttérnaptárak

Októberi háttérnaptárak

Októberi háttérnaptáraink elérhetőek, letölthetőek.

A naptár három méretben letölthető innen.

***

Luther Márton

Erős vár a mi Istenünk

1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk, :/: Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr
a mi oltalmunk. Az ős ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege, Csalárdság fegyvere;
Nincs ilyen több a földön.
2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk; :/: De küzd értünk a hős vezér,
Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és
föld Ura, Ő a mi diadalmunk.
3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, :/: Minket meg nem rémítene, Mirajtunk
nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár: Az Ige porba
dönti.
4. Az Ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja; :/: Velünk az Úr táborba száll,
Szent Lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik, Mit ér ez
őnekik? Miénk a menny örökre.

Dallam: Luther M. (?) Wittenberg, 1529.
Szöveg: Luther Márton, 1483-1546.

Szeptemberi háttérnaptárak

Szeptemberi háttérnaptárak

Szeptemberi háttérnaptáraink elérhetőek, letölthetőek.

A naptár három méretben letölthető innen.

***

Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor

 Almát, körtét, szilvát, szőlőt
    hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja
    minden ember.

Mint az égen átcsóvázó
    üstökösök,
ragyogjanak munkánk nyomán
    az ötösök.

Kívánjuk a húgocskának,
    öcskösöknek,
ne legyenek szükiben az
    ötösöknek.

Kívánjuk tanárainknak,
    hogy vödrökkel
minket nyakon önthessenek
    ötösökkel.

Ha szűkölködünk megszolgált
    ötösökben,
a tanév nekik se könnyű,
    de nekünk sem.

Ne mint az üres jászolba
    Nincses ökre,
bámuljunk a meg nem szerzett
    ötösökre.

Köszöntőnkben csökönyös rím
    a sok ötös,
mert szándékunk jól tanulni
    már örökös.

 

Júliusi háttérnaptárak

Júliusi háttérnaptárak

Júliusi háttérnaptáraink elérhetőek, letölthetőek.

A naptár három méretben letölthető innen.

***

Andók Veronika

Fenyőkkel koronázott hegyek között

Fenyőkkel koronázott hegyek közé rejtve
Ékes, gyönyörű, titkos kis szelence.
Négy folyó, három hegy, turulmadár röpte,
Áradó magyar dal. Kárpát-medence.

Fenyőkkel koszorúzott dombok között csendben
Kis falunk, Nekézseny álmodva pihen.
Csak hit van, és cselekvés. Mi így élünk erre.
Reményből szőtt jövőt hittel tervezve.

Vigyázunk egymásra, a múltat nem feledve,
Citera és énekszó szárnyán mentve,
Hagyományok házában tárlatba rendezve,
Féltőn adjuk át, előre tekintve.

Bízva a jövőben ápoljuk múltunkat,
Velünk az Isten, ki soha el nem hagy.
Adja, hogy megteljen óvoda, iskola!
Ki itt született, ne vágyjon máshova!

Találja meg hivatását, munkáját helyben,
Falunk, mint szép kert, viruljon, zöldelljen!
Őrizze meg békéjét, csendjét és szépségét!
Példája másnak is legyen reménység!

Jövő szépül honszeretetből, hitből szőve.
Van hitünk, s cselekszünk, megyünk előre.
Csak épüljön, szépüljön kis falunk, Nekézseny
Fenyves-csúcsos dombok ölelésében.

És dal árad szerte a Kárpát-medencében
Turul szárnyán, négy folyón, három hegyen.
Mert ébred már az álom a szívekbe rejtve,
Fenyőkkel koronázott bércek között szerte.

Júniusi háttérnaptárak

Júniusi háttérnaptárak

Júniusi háttérnaptáraink elérhetőek, letölthetőek.

A naptár három méretben letölthető innen.

Fotó: Bolyky Eszter – Köszönjük a képeket Eszternek. 🙂

***

Kányádi Sándor

Ének a forrásról

Írtam a kisborosnyói forrásvédő kisiskolások kérésére
Van egy forrás valahol egy
öreg erdő sátorában,
valamikor a korsómmal
vízért én is odajártam.

Ott tanyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket
alkonyatkor odajárnak
szarvasok és szomjas őzek.

Láttam belőle kortyolni
nyári napot, teleholdat,
csillaghullás idején a
csillagok mind belehullnak.

Jóbarátom az a forrás,
biztatott, s én hittel hittem:
sikerül az aratóknak
egy csillagot kimerítnem.

Kárpótlásul a csillagért
azoknak, kik várva várnak,
megtanított jég alatt is
pengetni a citerámat.

Áprilisi háttérnaptárak

Áprilisi háttérnaptárak

Áprilisi háttérnaptáraink elérhetőek, letölthetőek.

A naptár három méretben letölthető innen.

 

Reviczky Gyula
HÚSVÉT

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicsõ,
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nõ,
Gondoljon feltámadására,
Mely örök leszen …
Feltámadt az isten-ember
Győzelmesen.