Óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

 

Kedvezményezett neve:                      Nekézseny Község Önkormányzata

A pályázati felhívás kódszáma:            TOP-1.4.1-15 – A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ
                                                                 ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT,
                                                                 MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,
                                                                 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL

A projekt címe:                                    Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

A projektazonosító száma:                   TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

A szerződött támogatás összege:           138.439.135 Ft HUF

                                                           ebből: TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft

ebből: BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban:                100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.10.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:                                             

 • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
 • Megújuló energiaforrás hasznosítása: hőszivattyú, napkollektoros meleg vízkészítés, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
 • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítés
 • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működtetése.
 • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül – az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítás révén.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma módosul, a módosítás eredményeként:

 • Növekszik az épület alapterülete, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy a csoportszoba alapterületét 3 m2/fő szintre kell növelni.
 • Változik az épület alaprajza, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy az óvodai étkeztetések biztosításához az étel útvonalakat minimalizálni szükséges a tálaló konyha és csoportszoba között, továbbá a többcélú terem/tornaszoba az akadálymentes wc-n felül egy kézmosó helyiséggel kiegészítésre szorult.
 • A vállalt feladatokon túl egy orvosi szoba kerül kialakításra, melyben a gyermekek vizsgálata, ellátása zajlik majd, ez egyéni fejlesztő szobaként is működhet.

 

 • a kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata
 • a projekt címe: „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben”
 • a szerződött támogatás összege: 72 039 135 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása
  • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
  • A projekt során megújuló energiaforrás kerül hasznosításra: hőszivattyú, napkollektoros meleg vízkészítés, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
  • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítést történik
  • A munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, az óvodai szolgáltatás fejlesztése által.
  • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működése valósul meg.
  • A település népességmegtartó erejének fokozása.
  • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül. Mindez annak érdekében történik, hogy a célcsoport fejlődése és fejlesztése minőségi keretek között valósulhasson meg.
  • Az ellátási területen élő gyermekeknek az életminőségét és életkilátásait hosszú távú és eredményes segítése a szakmai munka minőségének javításával.
  • Az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítása.
  • Az óvodai szolgáltatás minőségi javulása hozzájárul, a településen a gyermekvédelmi szemlélet formálódásához, egységesebbé, hatékonyabbá tételéhez

 

 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

  

Nekézseny Község Önkormányzata 2016.05.23 napon befogadott, TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosítószámú, „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben” című támogatási kérelmét a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint 72.039.135 Ft támogatásban részesítette, mely keretében bruttó 63.495.248 Ft állt rendelkezésre az új óvoda létesítésének kivitelezési munkálataira.

Az egy éves bírálati idő, valamint az ezt követő tervezési folyamat (engedélyes és kiviteli terv) két évet vett igénybe, ezért a pályázat költségkalkulációja elavult; az anyagárak, a munkabérek, fuvarárak jelentős emelkedése, valamint az építőipari szakma utáni kereslet növekedése miatt tanulmányterven becsült összegek már nem állták meg a helyüket, mely alapján indikatív ajánlatkérést folytatunk le.

A kért indikatív árajánlat alapján, kivitelezés költsége lényegesen meghaladja a megnyert pályázati forrást, ezért 2018 nyarán, önkormányzatunk a megítélt támogatási összeg megemelésére irányuló kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, mely alapján a Belügyminisztérium, mint támogató, további 66.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az óvoda épületének kivitelezési munkálataira.

A projekt megvalósítására:

TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft

BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

Összesen: 138.439.135 Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezése.

A kivitelezés becsült nettó értéke: 102 278 693 Ft.

Jelenleg is folyik a közbeszerzési eljárás, a szerződéskötés várható időpontja 2020. január 30.