Nekézseny, Csernely-patak mederszelvény helyreállítása

 • a kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata
 • a projekt címe: Nekézseny, Csernely-patak mederszelvény helyreállítása
 • a szerződött támogatás összege: 112 278 101 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 • a projekt tartalmának bemutatása:
  • Nekézseny község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.
  • A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.
  • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.
  • A belterületen áthúzódó Csernely-patak rendezése, mely hozzájárul a település belterületének védelméhez, a külterületen keletkezett vizek káros hatásaival szemben.
  • A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken.
  • A vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben.
  • Az élhetőbb környezet kialakítása hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi.
  • A Csernely-patak, Nekézseny település belterületi szakaszán 1632 m hosszan történő kotrása
  • A Csernely-patak mellékágának kotrása 150 m hosszan.
  • Az Arany János köz vízelvezető árkának fejlesztése 240 m hosszan.
  • 54 és 43 HRSZ vízelvezető árok fejlesztése
  • Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.
  • A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.
  • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.
 • projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00038