Nekézsenyért Díj Balog Zoltánnak

Nekézsenyért Díj Balog Zoltánnak

 

Nekézsenyért Díj Balog Zoltánnak

A mai napon Nekézseny Község Önkormányzata hívta és várta a település lakóit hálaadó istentiszteletre, majd a Nekézsenyért Díj átadására a református templomba, ezután pedig a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda hivatalos, ünnepi átadására.

Kedves vendégeket fogadott a falu, Balog Zoltán református püspököt, Novák Katalin miniszter asszonyt, s Riz Gábor országgyűlési képviselőt.

Elsőként a templomi programról adjuk közre beszámolónkat.

Igét hirdetett főtiszteletű Balog Zolán református püspök és hallhattuk a Hosanna énekét is.

Ezután került sor a Nekézsenyért Díj  kitüntető átadására Balog Zoltán lelkész, református püspök, lelkipásztor részére.

Uj-Tózsa Csabáné polgármester asszony szavait idézzük:

„Most egy nagyon szép és hálás feladatnak teszek eleget!

Mint tudjuk, Balog Zoltán mindig is figyelemmel kísérte és kíséri a szülőföldjének tartott Nekézseny lakóinak életét. Amikor csak teheti, hazalátogat, tisztában van a falu eredményeivel, de gondjaival is. Lehetőségeihez képest támogatja a település fejlődését melyért ezúton is nagyon hálásak vagyunk!

Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019-ben a 65/2019.(IX.20.) számú határozatával úgy döntött, hogy Balog Zoltán az akkori társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet részére Nekézsenyért Díj kitüntető címet adományozza.

Sajnos a bekövetkezett pandémia miatt a díj személyes átadására akkor nem kerülhetett sor, így az a Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 64/2021.(VII.31.) számú határozatával megerősítve, most kerül átadásra Balog Zoltán református püspök. lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke részére.”

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a kitüntetett méltatását.

Nekézsenyért Díj adományozása

Méltatás

Balog Zoltán

lelkész, református püspök, lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke.

Életútja:

1958. január 7-én született Ózdon. Három testvérével gyermekkorát egy Bükki Hegyháti kis faluban, Nekézsenyben töltötte, ahol édesapja 1962-től, 18 évig református lelkészként szolgált. Az 1960-as évek végén feleségével együtt „csendes heteket” szerveztek Bükkszentkereszten, elsősorban gyerekek és fiatalok számára. Az ott töltött napokra ma is szívesen emlékeznek a nekézsenyiek, akik ezt megélhették. Szülei voltak az egyike azoknak, akik az éppen most 40 éve működő Református Iszákosmentő Missziót létrehozták, Dömösön pedig az édesapja által működtetett kórházban szenvedélybetegeket gondoztak.

Balog Zoltán gyermekkoráról több nekézsenyi kiadványban megemlékezik:

„…- nekem itt vannak a gyökereim, Nekézsenyben. az első, a legfontosabb útravalót mégiscsak itt kaptam…

…A legfontosabb, ami a nekézsenyi évekből megmaradt nekem, nekünk – az a szeretet,mellyel ebben a gyönyörű faluban fogadtak és körül vettek bennünket, a négygyerekes Ragályról 1962-ben érkező lelkészcsaládot….

…Hányszor üldögéltem vasárnap délutánokon sokszor egyedül a karzaton, hallgatva édesapám igehirdetését, édesanyám orgonajátékát. Ha kellett, tapostam a fujtatót, kiraktam az énekszámokat, s büszke gyerek voltam, hogy nekem már ezt is szabad…

…Édesapám és édesanyám a lelki munka mellett próbáltak a kultúra eszközeivel is közösséget építeni. Két évtizeden keresztül szolgálták alázattal és szenvedéllyel, Isten igéjévela nekézsenyi népet…gyerekeket keresztelve, tanítva, táboroztatva, vetőmagot osztva, orvosi zárójelentést olvasva, beteget szállítva, kórust szervezve…”

A gyermek Balog Zoltán ilyen élményekkel gazdagon került középiskolába Debrecenbe, ahol

1976-ban érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában.

Ezután többféle teológiai stúdiumot végzett Magyarországon és külföldön, majd 1983-ban szerezte meg lelkészi diplomáját a Budapesti Református Teológiai Akadémián.

1983-tól 1987-ig református lelkészként dolgozott Maglódon és öt szórványgyülekezetben, majd az Egyházak Világtanácsa posztgraduális ösztöndíjasa volt. Hitoktatói tevékenysége is egyre inkább kibontakozott, dolgozott óraadó tanárként a Budapesti Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékén, hittant tanított többek között a Budapesti Német Iskolában. 1996-tól 2006-ig a Budapesti Németajkú Református Egyházközség megválasztott lelkészeként szolgált.

2012-től 2018-ig a kormányzatban a legnagyobb minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere volt, majd a miniszterelnök romaügyi biztossá nevezte ki, mely tisztséget a társadalmi ügyekért felelős biztosi megbízatás követte.

Mindezektől a tisztségeitől megválva tért vissza lelkészi hivatásához és 2018-tól újra vezeti a Hold utcai Budapesti Németajkú Református Egyházközség gyülekezetét.

Tavaly novemberben a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé választották, felszentelésére idén májusban, Pünkösdkor került sor, ahol így fogalmazott:

“… ne a kor törpesége ellen küzdjünk, inkább emberekért, külön-külön minden egyes emberért…  A botladozó, cél nélküli fiatalokért, az elhagyatott öregekért, a gyermekáldásra várókért. .. Keressük meg őket, kopogtassunk az ajtajukon, ha maguktól nem jönnek… Ez a gyülekezet és az egyház legfontosabb szolgálata”.

Országgyűlésünk elnöke, Kövér László, köszöntve őt, arról szólt, hogy Balog Zoltán egy borsodi falu református parókiájának világából indulva a felelősségvállalás egyre magasabb őrhelyeire állt. A kis református közösségtől egészen az egyetemes magyarság sorsának alakításáig jutott, hogy most ismét visszatérjen egyházához. De életútjában mindig ott volt az állandóság, egész lelkészi, miniszteri küldetése során mindvégig hittel és bizalommal hirdette, hogy “Jézus az út”.

Balog Zoltán ma a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöki tisztét is betölti.  

Életútja rendkívül gazdag, családi élete példás, ötgyermekes édesapaként, nyolcunokás nagyapaként a családbarát Magyarország hiteles zászlóvivője.

Balog Zoltán mindig is figyelemmel kísérte a szülőföldjének tartott Nekézseny lakóinak életét. Amikor csak tehette, teheti, hazalátogat, örül a régi ismerősöknek, barátoknak és tisztában van a falu eredményeivel, de gondjaival is. Lehetőségeihez képest támogatja a település fejlődését, a Nekézsenyi Református Egyházközség életét, a templom felújítását. Szívügyének tekinti a magát szintén nekézsenyinek valló Szeleczky Zita emlékének ápolását, így például a  nekézsenyi Szeleczky Zita Emlékház működését, állagának megóvását. Fontosnak tartja a falu múltjának feltárását és a helyismereti kutatások eredményeinek közzétételét, a falu közösségi életének támogatását.

Végezetül:

mindezek alapján, tolmácsolva a nekézsenyiek üdvözletét, köszönetét a falu fejlődésének elősegítéséért, önzetlen támogatásáért, a

 Nekézsenyért Díjat

 örömmel adományozzuk

 Balog Zoltánnak,

további erőt és hitet, valamint  egészséget kívánva munkájához, sok örömöt és boldogságot pedig családja, kedves felesége, gyermekei és unokái körében.

Nekézseny, 2021. szeptember 19.Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:

 

Dr. Szűcs-Tardi Beáta                                                  Uj-Tózsa Csabáné

jegyző                                                                            polgármester

 

Balog Zoltán megköszönte a kitüntető elismerést és Isten áldását kérte a település minden lakójára a jövőben.

Sok szeretettel gratulálunk!

 

Képeinket Bánfalvi László készítette.

Bánfalvi Lászlóné