NEKÉZSENYI NAPRAFORGÓ ÓVODA

1

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.”

Brunszvik Teréz

Múltunkról

Óvodánk múltja egészen 1951– ig nyúlik vissza. Működését az akkori tanácselnök Magyar Flórián kezdeményezte. Az akkor 15 éves Magyar Katalin volt az első kisdedóvó, aki a Négyessy- portán az un. Szeleczky- házban vigyázott a gyerekekre. Hegedűs Klára 1953– ban került a faluba, ő volt az első képesített óvónő. 1984- ben óvodának alakították át a volt igazgatói lakást, Bárdos Egonné volt a vezetője, aki a sátai és a nekézsenyi óvodásokat együtt igazgatta.

Jelenleg is itt működik az óvoda, amit 1990– ben egy csoportszobával kibővítettek, az akkori gyermeklétszám ezt indokolttá is tette. A demográfiai csökkenésnek köszönhetően a 2 csoportos óvoda mára egy csoporttal működik. Volt tagóvodája a dédestapolcsányi óvodának és tagintézménye a Nekézsenyi Általános Iskolának, ez utóbbi Szabó Józsefné igazgatása alatt. Pedagógusok váltották egymást, akik falunk felnövekvő gyermekeiben maradandó emlékeket hagytak, így bocsátva őket útra a nagybetűs élet felé.

 

Jelenünkről

Jelenleg óvodánk önálló intézményként működik 2010- től, a helyi Önkormányzat fenntartása alatt.

Dolgozóink:

 

Ignécziné Medve Anett                            Tóth Jánosné

Anett óvónéni– óvodavezető                          Erzsike óvónéni– óvodapedagógus

 

Uj-Tózsa Sándorné                                     Magyar Bálintné

Ági néni– dajka                                                Évike néni– kisegítő dajka

 

(Az óvoda dolgozói és a gyerekek)
(Az óvoda dolgozói és a gyerekek)

 

3 állandó dolgozóval -2 óvodapedagógussal és 1 dajkával-, valamint egy rendszeresen kisegítő dajka nénivel fogadjuk a gyerekeket

minden nap reggel 7 óra és délután 16 óra között.

3

2015 nyarán pedagógusnap alkalmából Tóth Jánosné Erzsike óvó néni munkája elismeréséül Brunszvik Teréz- díjat kapott, már 25 éve a nekézsenyi gyerekek óvó nénije. Óvodánk dajkája Uj-Tózsa Sándorné, a gyerekek Ági nénije, már szintén 25 éve intézményünk alkalmazottja. Az óvoda vezetését 2010 szeptemberétől Ignécziné Medve Anett, ahogy a gyerekek szólítják Anett óvó néni látja el, aki 2015. szeptemberétől vezetésének második ciklusát kezdte meg.

(A kép a csoportszobát ábrázolja, a játékok, foglalkozások színterét)
(A kép a csoportszobát ábrázolja, a játékok, foglalkozások színterét)

25 férőhelyes óvodánkban nemcsak a nekézsenyi, hanem a lénárddaróci és a bükkmogyorósdi gyerekek óvodai ellátása is az Alapító Okirat szerinti feladatunk.

A Hagyományőrzés és a természet szeretetére nevelés adja a helyi pedagógiai programunk alapját. Erre építjük egész évben a nevelési feladatainkat.

(A kép az udvar színfoltja, a szomszédos épület festett fala)
(A kép az udvar színfoltja, a szomszédos épület festett fala)

Örömmel végezzük itt munkánkat minden nap, sokat fáradozunk azon, hogy az óvoda egész épülete és az itt eltöltött minden perc olyan legyen, amelyben „jó gyereknek lenni.”

 

(A képen a babakonyha látható a galéria alatt)
(A képen a babakonyha látható a galéria alatt)

Szolgáltató intézményként sokat teszünk azért is, hogy biztosítsuk a családias légkört. A gyerekek érdekeit szem előtt tartva, a szülők igényeit és elvárásait igyekszünk megismerni, és minél jobban bevonni őket az óvodai élet tevékeny mindennapjaiba.

A mindenkori szülői közösség vezetőivel karöltve ünnepségeket és különböző programokat szervezünk a gyerekek, a családok és településünk lakóinak örömére.

(A szülők által adományozott vásárfia)
(A szülők által adományozott vásárfia)

Az évszakok hagyományos ünnepei fontos részét képezik pedagógiai programunknak, de a tevékenységek között jelentős szerepet kapnak a környezet- és természetvédelem fontosságát hangsúlyozó jeles napok is.

 

(Kukoricamorzsolás)
(Kukoricamorzsolás)

 

(Mikulásvárás)
(Mikulásvárás)

Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy a szülők legféltettebb kincsüket ránk bízzák, mi pedig mindent megteszünk azért, hogy biztos kézben tudhassák csemetéiket, és a nap folyamán nyugodtan végezhessék munkájukat.

(A képen az öltöző helyiség részlete látható)
(A képen az öltöző helyiség részlete látható)

 

Jövőnkről

Olyan intézmény szeretnénk maradni:

  • ahol szakmai meggyőződésünk alapján az óvodát megőrizhetjük a felhőtlen gyermekkor színterének,
  • ahol a pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minőségű munkát végzünk, partnereink megelégedésére,
  • melyben minden lelkiismeretesen dolgozó munkatárs biztonságban érezheti magát, mert nem fenyegeti állása elvesztése.

 

Településünkön is rohamosan csökken a születendő gyerekek száma, ezért a jövőben csak remélni tudjuk, hogy a jelenleg működő egy óvodai csoportunkat fenn tudjuk tartani, illetve bízunk benne, hogy ezután is érkeznek hozzánk más településről, a felvételi körzetünkön kívüli településekről is gyerekek.

Reménykedünk benne, hogy az önkormányzat jelenlegi pályázata pozitív elbírálást nyer, mi pedig hamarosan egy korszerűbb, felújított óvodai épületben fogadhatjuk a gyerekeket.

A megmaradó gyermeklétszám reményében szeretnénk biztosítani továbbra is az ide járó gyerekek számára a tevékeny, boldog óvodai éveket, amiben nem csak a fenntartó, de a szülői közösség további kitartó munkájára is számítunk a jövőben.

Elérhetőség:

NEKÉZSENYI NAPRAFORGÓ ÓVODA

3646 Nekézseny, Zrínyi út 6.

Tel: 0648/438-293