Könyvek Szeleczky Zitáról

Szíki Károly : Szeleczky – a száműzött legenda : színmű, 2 ciklusban, 30 képben

   Eger : 4 Pont Nyomda Kft., 2011

   http://www.tveger.hu/konyv-szeleczky-zita

 

Pusztaszeri László : Szép magyar élet – Szeleczky Zita pályaképe

     Kairosz Könyvkiadó Kft.,2011

Szeleczky Zita élete és művészi munkássága mindenképpen példaértékű kell, hogy legyen a mai fiatalabb korosztályok számára is. Ki tudja, hány generáció fog még felnőni anélkül, hogy tudná, kiről is van szó, amikor azt mondom: a Nemzet kishúga? Ki az a nő, aki eszménykép volt férfiak, katonák milliói előtt? Önzetlensége, hazaszeretete és tenni akarása rengeteg embernek adott erőt az újrakezdéshez még a háború, vagy a menekülés éveiben is. Gondoljunk csak bele, miért is kellett Nyugatra emigrálnia? Mert itthon szélsőjobboldalinak lett kikiáltva? Mi volt a bűne? Mindenhol hangoztatta, hogy magyarnak született! Ápolta a magyar kultúrát, a maga helyén és módján igyekezett összetartani a magyar népet! Honnan is merítette energiáját, életszeretetét, és örömét egy olyan színésznő, akit életében meghurcoltak, és csak a halála előtti években nyerte el az őt megillető elismerést abban az országban, ahol született, és amelyért a legtöbbet tette?

Az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár honlapjáról,az Aktuális rovatból idézzük:

„ A  83.Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermekkönyvnapok (2012. június 7-13.) első programjaként – június 8-án, pénteken a felnőtteké volt a főszerep : vendégünk Dr. Pusztaszeri László író, történész volt, egy hiánypótló, sokak számára kedves és régóta várt mű, a Szép magyar élet – Szeleczky Zita pályaképe című könyv írója. Beszélgetőpartnere Pallos Dorottya újságíró, szerkesztő volt. A könyvbemutatót filmvetítés, és a Nekézseny községben található Szeleczky Zita Emlékház anyagából összeállított kiállítás tette teljessé. „

   http://www.vkozd.hu/aktualis.htm

 

Jávor Zoltán : Hit és magyarság – Szeleczky Zita élete és művészete (CD melléklettel)

Délvidék Ház Nonprofit Kft., 2012

Jávor Zoltán szerző a rendszerváltozás után, az élete alkonyán szülőföldjére hazatérő művésznő keresztfia, s e minőségében a Szeleczky Zitáról szóló életrajzi kötet írója.
A könyv hiteles képet ad Szeleczky Zitáról eredeti dokumentumok és az ő saját visszaemlékezései alapján. Bár Szeleczky nem vezetett naplót, de emlékeit hangkazettákra rögzítette, ezek és egyéb dokumentumok felhasználásával készült a könyv. A művésznő színházi és filmszerepei, háborús bűnössé kikiáltása, meghurcoltatása, emigrációban eltöltött évei, majd visszatérése hazájába vallomásokon és dokumentumokon keresztül jelennek meg. A kötetet a több mint kétszáz fénykép, valamint a filmfelvételeit tartalmazó CD lemez teszi teljessé.
Szeleczky hitének, magyarságának és művészetének kiteljesedését ismerheti meg az olvasó, s közben betekintést nyerhet az elmúlt század derekának hazai művészetébe és az emigrációban élő magyarok gondolkodásába és életébe.

http://delvidekhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=106:allhatatossag-szepseg-hazaszeretet-szegeden-is-bemutattak-a-szeleczky-konyvet&catid=82&Itemid=757