Küldetésnyilatkozat

„A könyvben nem az az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle. Minden szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot, s mi ezt hitelesítsük.” 

(Kosztolányi Dezső)

 

Nekézseny település könyvtári, információs és közösségi szolgáltató helyének legfontosabb feladata, hogy a településen élők számára biztosítsa a dokumentumokhoz és információkhoz való szabad hozzáférést. Együttműködve a szolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, valamint más könyvtárakkal, közvetlen vagy közvetett szolgáltatások által ad ismeretet, tudást, szellemi élményt biztosít, a munkában, a közéletben, az élethosszig tartó tanulásban segítséget nyújt. Sajátos szolgáltatásaival, információkkal esélyt nyújt, segíti a településen élők mindennapi problémáinak megoldását.

 

Küldetésének tekinti közreműködését a fiatalok olvasóvá nevelésében, az olvasás iránti érdeklődés felkeltésében.

Különös figyelmet fordít arra, hogy szebbé, élhetőbbé tegye az idősek mindennapjait, biztosítva a közösségi, közművelődési programokon való részvétel lehetőségét.

Sajátos eszközeivel vesz részt a hagyományőrzésben, támogatja újak születését.

Szolgáltatásait a helyi turisztika, idegenforgalom elvárásaihoz igazítja, biztosítva a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét.

Kiemelt figyelmet fordít az emberi kapcsolatokra, sokszínű tevékenységével, közösségteremtő erejével, barátságos környezetével meghatározó arculatot jelenít meg a településen.

Ennek érdekében:

  • A szolgáltató hely dokumentumállományát a jelenlegi és az előrelátható olvasói igények szerint alakítja.
  • Kiemelt figyelmet fordít a tényleges és potenciális felhasználók elvárásainak megismerésére.
  • Sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy felkeltse a gyerekek olvasás iránti érdeklődését.
  • A fejlesztést szolgáló egyéni és közösségi programok szervezésével elősegíti, hogy a gyerekek rendszeresen használják a könyvtárat és a különböző információforrásokat.
  • Jelenlegi és jövőbeni szolgáltatásait az információs technológia nyújtotta lehetőségek szerint, fokozatosan fejleszti és bővíti.
  • Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

Támogatja, szervezi a civil közösségek tevékenységét, a település természeti értékeinek, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak összegyűjtését és bemutatását, hozzájárulva ezzel is a településmegtartó erejének növeléséhez.