Hagyományok Háza

Nekézseny 600 éves 1415-2015

H A G Y O M Á N Y O K   H Á Z A

/volt Általános Iskola épülete/ 3646 Nekézseny, Zrínyi utca 8.

K I N C S E I N K

-Falutörténeti  kiállítások, bemutatók- 

Felvilágosítás, érdeklődés, a látogatási szándék bejelentése az Önkormányzati

Hivatalban  8.00-16.00 óra között. Cím: 3646 Nekézseny, Kossuth Lajos utca 1.

Tel./fax:06-46/439-501;email: onkorm.nekezseny@gmail.com, vagy honlapunkon.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, adományával hozzájárult  a

Hagyományok Háza berendezéséhez, megnyitásához. Kérjük, amennyiben régi

tárgyaival gazdagítani szeretné kiállításainkat, az Önkormányzati Hivatalban

jelezni szíveskedjen. Köszönjük.