Egy kis falu a Bükkben

Egy kis falu a Bükkben – Falutörténeti kiállítás

A terem falain fényképes tablók fogadják a látogatót, melyek zömmel Bánfalvi László: Évszázadok a Bükki Hegyháton – Fejezetek Nekézseny történetéből 1415-2015- című könyvének fotóanyagából készültek és tematikus elrendezésben mutatják be a település múltját és jelenét. Többek között láthatunk tablókat a birtokos családokról, a néprajzi emlékekről, az egyházi életről, az iskolaügyről, a gazdag zenei múltról, a faluban született Balogh Béniről, az itt eltemetett Szeleczky Zitáról. Látható a település első ismert írásos említésének, az 1415-ös oklevélnek a másolata, melyben először olvashatjuk a település nevét, Nekesen formában. Megnézhetjük a régi községi pecsétnyomó és a mai címer nagyméretű képét, de egy térképvázlatról leolvashatjuk a falu érdekes dűlőneveit is. A tárlókban többek között, eredeti, több mint 100 éves községi  iratanyag, régi Adófőkönyv található,de megtekinthető a valamikori Futura Szövetkezet eredeti cégtáblája éppúgy, mint egy gabonazsák a Fábián-malomból, vagy egy katonaláda az I. világháborúból.