Pályázati kiírás aljegyző munkakör betöltéséreNekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3648 Csernely, Kissor út 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Aljegyzői feladatok, a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •         Magyar állampolgárság,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Büntetlen előélet,
 • •         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • •         közigazgatási gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • •         Közigazgatási szakvizsga,
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közigazgatási szakvizsga alól kapott mentesítés, 6 hónap próbaidő vállalása

Elvárt kompetenciák:

 • tárgyalóképesség, önálló munkavégzési képesség, precizitás, nagyfokú terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz, Iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek, pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv.84-85.§-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3646 Nekézseny, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2017 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Személyesen: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3646 Nekézseny, Kossuth út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester nevezi ki az aljegyzőt a jegyző javaslatára.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.nekezsenykozseg.hu  honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.A PÁLYÁZAT LETÖLTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE.