Hagyomány és megújulás

Hagyomány és megújulás

Hagyományőrzők I. Nekézsenyi Találkozója

2016.szeptember 3.

Önkormányzatunk nyár elején pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz egy nyár végi, az egész faluközösséget megmozgató, egész napos program megrendezésére.

A pályázatban  a hagyományteremtő jelleggel megrendezendő programot az alábbi gondolatra építettük : Hagyomány és megújulás.

Erre építve, célunkat – több évre előrevetítve – az alábbiakban fogalmaztuk meg:

-vidékünk,  a Bükki Hegyhát és benne a több száz éves múlttal bíró falunk hagyományainak megőrzése,

-a megőrzött hagyomány újragondolása, beillesztése a mai élet hétköznapjaiba és ünnepeibe,

-a hagyományok és a rájuk épített szellemi tevékenység és tárgykultúra továbbélésének biztosítása, a gyermek-és az ifjúsági korosztály megszólításával.

A cél megvalósításának bázisai:

a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda hagyományőrző pedagógiai programja;

-a Nekézsenyi Református Egyházközség gyermek-és ifjúsági alkalmai, programjai, a Hosanna Zenekar tevékenysége;

-a  több éve működő civil szervezetünk ,az Együtt Nekézsenyért Egyesület és a keretében működő kisközösségek- Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör, a Nekézsenyi Citerazenekar,  a tervezett Nekézsenyi Díszítőművész Kör stb.;

-a B-A-Z megyei könyvtári rendszerben működő Könyvtári Információs és Közösségi Hely, benne az itt született ifjúsági írónk, Balogh Béni Emlékhelyével, aki a magyar rege-és mondavilág megörökítője volt;

-a  Szeleczky Zita színművésznő alakját őrző Emlékház és Síremlék;  

-a nagy művésznő emlékére létrehozandó Nekézsenyi Szeleczky Zita Baráti Kör;

-a tavaly ünnepélyesen átadott Hagyományok Háza gyűjteményei és kiállításai;

-a felújított Közösségi-és Vendégház és Fedett Színtere,

-valamint a még tavasszal elindított pályázatok, játékok lezárása.

Mindezekre építve terveztük – a későbbiekben évente –  megrendezni egész napos programunkat.

Pályázatunkat az NKA elfogadta és támogatásban részesítette, így tudtuk megvalósítani elképzeléseinket szeptember 3-án, szombaton, ahol ki-ki korának, érdeklődési körének megfelelően megtalálhatta a számára kedves látnivalókat.

Az egész napos programot három nagy egységre osztottuk.

 A délelőtt a gyerekeké volt,zenével, kézműveskedéssel, játékkal. Közben a felnőttek sem tétlenkedtek, folytak az előkészületek és készült a finom ebéd, mellyel minden érkezőt fogadtunk.

 A délutáni program , Csorba Ilona művésznő éneke, a Polgármester Asszony köszöntője után óvodásaink kis műsorával kezdődött, majd  a Mónosbéli Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Bánhorváti Levendula Nyugdíjas Klub, a Sátai Asszonykórus énekelt,s  természetesen hallhattuk a mi Hagyományőrző Pávakörünket is, Citerazenekarunk kíséretében.

A sátai Eke Zoltán betyár-és pásztordalokat , Ottenberger Balázs lelkipásztorunk erdélyi népdalokat énekelt. Végül a délutáni blokkot a Nekézsenyi Hagyományőrzők katonadalok éneklésével zárták.

Ezután került sor a tavasszal meghirdetett, Szeretem Nekézsenyt fotópályázat eredményhirdetésére, valamint az interneten meghirdetett Nyári játék- Régi elfeledett tárgyaink  program lezárására. -lásd részletesen www.egyuttnekezsenyert.hu-

Az együttesek közös énekléssel zárták a  délutáni programok sorát.

Az esti programok  változatos zenei produkciókat takartak. Ládi Gabriella, az Operett Miskolcz művésznője operett-és musical betéteket énekelt. Ezután az Eldorádo Együttes, majd Sancy következett. A sort Molek Csongor élőzenéje zárta késő éjszakáig.

Közben  a Szeleczky Emlékház éppúgy fogadott látogatókat a délután folyamán, mint egészen az esti órákig a Hagyományok Háza.

Végezetül, de nem utolsósorban, jóízű beszélgetésekre, régi ismerősök találkozására, új barátságok megkötésére is sor került.

Köszönet jár minden támogatónak, segítőnek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Reméljük, jövőre is együtt lehetünk a Hagyományőrzők II. Nekézsenyi  Találkozóján!

Most beszéljenek a délután készült képek, melyeket Bánfalvi László készített.

Hogy is volt? Az Asszonybálról…

Hogy is volt? Az Asszonybálról…

Március 14-én megtartottuk az I. Nekézsenyi Asszonybált az Idősek Otthona Nagytermében,ahol a megjelent 80 lány és asszony délután 16 órától, este 22 óráig jó hangulatú rendezvényen vehetett részt. A programban sok minden helyet kapott: szépkorú asszonyok emlékeztek régi asszonybálokra; nekézsenyi lányokat,asszonyokat lehetett látni és felismerni régi fényképeken ; meg lehetett nézni egy 1978-as televízió adás felvételét,  ahol nekézsenyi citerások adták  a talpalávalót („Tüzet viszek” Tardonai Pávakör) Ismét láthattuk a régi és mai Pávakör kép-és hanganyagából, valamint a nekézsenyi tájképekből  összeállított anyagot és nevethettünk egy 10 évvel ezelőtti, nekézsenyi Luca báli kabaréjelenet felvételén.Közben ettünk-ittunk, majd meglepedten vettük észre, hogy két új „asszonyság” érkezett körünkbe: megérkeztek a „pacurkák”,a nőnek öltözött férfiak, akik úgy mint régen, belopakodtak, hogy jóllakjanak és hálából igencsak megnevettették a lányokat-asszonyokat. A program   jóízű beszélgetéssel, nótázással, tánccal zárult,  a résztvevők azon óhajával, hogy remélik, nem ez volt az utolsó asszonybál a faluban.

Rajtunk nem múlik!

A szervezők.

Mellékeljük a rendezvény köszöntőjének és megnyitó beszédének szövegét, valamint egy előzetest a gazdag fotóanyagból. Nézzék meg a rendezvényre készített Nekézsenyi lányok, asszonyok a múltban, fényképek tükrében című prezentációnkat is.

Jövőre találkozunk!

Az Asszonybált megnyitó prezentáció letöltéséhez és megnyitásához kattintson ide.


I. Nekézsenyi Asszonybál (Köszöntő beszéd)

Kedves Vendégeink!

Az Együtt Nekézsenyért Egyesület elnökeként  –  az Elnökség tagjai nevében is – szeretettel köszöntöm Önöket, akik elfogadták meghívásunkat a hosszú idő után újra életre hívott Asszonybálunkba.

A 2014-ben létrehozott Egyesületünk megalakulásakor -többek között – az alábbi célt fogalmaztuk meg: „…Hivatásunkká kell, hogy váljon megőrizni ennek a kicsiny gyöngyszemnek, Nekézsenynek azokat az értékeit, amelyek már megvannak és öröklődnek nemzedékről nemzedékre …”

Ez a cél vezérelt minket akkor, amikor az elmúlt időszakban rendezőként, vagy pedig támogatóként jelen voltunk falunk közösségi életében, legyen szó akár a hagyományos Idősek Napjáról, a Luca bálról, vagy a Szüreti felvonulásról. Büszkék vagyunk arra, hogy hagyományteremtő jelleggel tavaly útjára indítottuk az első Szeleczky Zita emlékére rendezett Szavalóversenyt és arra is, hogy a Szeleczky Zita Centenáriumi programon nagy sikere volt az általunk prezentált Falusi vendéglátásnak.

Az Egyesületünk csoportjaként működő Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és a később hozzájuk csatlakozott Citerazenekar már több fellépésen megmutatta, hogy él még a régi hagyomány, lobog még a régi tűz.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”- írta egy híres gondolkodó és mi reméljük, hogy mindig lesznek fiatalok, akik átvéve a stafétát, nem engedik majd, hogy kialudjon a tűz, vallva Móricz Zsigmond szavait: ”A tűznek nem szabad kialudni.”

Ez a gondolat öltött testet a januárban tartott Beszámoló Közgyűlésünkön, amikor az idei programok tervezésekor felvetődött, hogy felelevenítve a régi hagyományt, újra meg kellene rendezni az Asszonybált.

A szót tett követte, elindult a szervezés, hagyományos úton, személyes megkereséssel éppúgy, mint plakát, vagy a világháló segítségével, hiszen Egyesületünk egyik alapelve, hogy nyitni kell, minél több ember felé. Köszönjük mindenkinek, aki a szervező munkában segítségünkre volt…

Az előbb látható prezentáció Bánfalvi Lászlóné alelnökünk segítségével jött létre, aki most nem tud köztünk lenni.

Örömünkre, minden várakozásunkat felülmúlva, egyre többen jelezték részvételi szándékukat. Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, hogy a program alapos előkészítése, sikeres lebonyolítása érdekében mellénk állva anyagi támogatást nyújtott számunkra.

Külön köszönöm Polgármester Asszony segítő hozzáállását.

Az Asszonybál a régmúltban évente egyszer az asszonyok mulatsága volt, ahol étel – ital, zene és tánc várta a résztvevőket és ahová férfi nem tehette be a lábát. Egyes források szerint sok helyen csupán egy férfi: a harmónikás jelenlétét engedélyezték, hiszen a cél a mulatás volt. Jelen esetben ez a bizonyos férfi most közöttünk Gábor, Egyesületünk Elnökségi Tagja, web- és médiafelelősünk, akinek köszönjük, hogy a mai technika biztosításával segíti programunkat.

Kívánom minden lánynak – asszonynak, érezze jól magát itt és most, merítsünk erőt egymásból a sokszor nem könnyű mindennapokhoz, szülessenek köztünk új barátságok.

Jó szórakozást kívánva adom át a szót Polgármester Asszonynak és megkérem, nyissa meg az első nekézsenyi Asszonybált.

 Nekézseny, 2016. március 14.                                                                  

Balogh Kitti egyesületi elnök


I. Nekézsenyi Asszonybál (Megnyitó beszéd)

Kedves Bálozók, kedves Vendégek!

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében üdvözlök minden kedves megjelentet, aki eljött ma ide, hogy részese legyen egy régi nekézsenyi hagyomány újjászületésének.

Új honlapunk egyik kedves látogatója, többek között, így gratulált nekünk a Vendégkönyvünkben: „Nekézseny rátalált a gyökerekre!”

Igen, hosszú idő után mintegy két esztendeje rátaláltunk a gyökerekre.

Rátaláltunk akkor, amikor tettre kész fiatalok megalakították az Együtt Nekézsenyért  Egyesületet, amikor újra felcsendültek a faluban a népdalok, megszólaltak a régi hangszerek. Rátaláltunk, amikor tisztelettel emlékeztünk őseinkre, megörökítettük elődeink életét, emlékművet állítottunk tiszteletükre, és rátaláltunk akkor is, amikor összegyűjtöttük múltunk még meglévő tárgyi emlékeit és létrehoztuk múzeumunkat, a Hagyományok Házát.

 De mi is az a hagyomány?

A hagyomány számtalan dolgot jelenthet, főként azt, amit a múlt átad a jelennek, tehát mindazt, amit kapunk és továbbadunk, valamit, amit a múltban alkottak, tettek vagy hittek.

Az is biztos, hogy a hagyomány önmagától nem termelődik újra, csak élő, értő, vágyakozó emberek képesek megújítani, és csak az éltető közösségben képes megmaradni.

Volt itt a mi falunkban is egy hagyomány, az asszonybál hagyománya, mely nekézsenyi néprajzi források szerint fonóházhoz, mégpedig az asszonyfonóhoz köthető.  Eszerint a fonás befejezésével a fonóházban tartott „asszonybálon”nemcsak ettek, hanem a férfiak kizárásával iszogattak is. Az evés-ivás után még dalolásra és táncra is sor került. Tudunk arról is, hogy egy-egy háznál, szűkebb körben is tartottak összejöveteleket, ahol ugyanaz volt a vacsora, amivel majd ma is jóllakhatunk, és ugyanúgy kóstolhatjuk egymás finom süteményeit, mint régen.

 Mi volt a szokás eredeti tartalma, szimbolikus jelentősége? Az, hogy az asszonyok a nehéz mindennapok közepette férfiak kizárásával mókázhattak, ehettek – ihattak, és egyszer egy évben azt csinálhattak, amit akartak (persze azért bizonyos korlátok között), amihez kedvük volt.

Erőt és együvé tartozást jelzett az „asszonybál” valamikor régen és azt gondolom, ezt jelzi most is.

 Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a mai világban falunk közössége lett a fő összetartó erő. A falu, amihez tartozunk, ahol otthon vagyunk, az író szavaival: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

Ezért is álltunk az Egyesület mellé- köszönet a munkájukért-, és nyújtottunk segítséget ahhoz, hogy ez a rendezvény úgy jöhessen létre, hogy lehetőség szerint szinte mindenkit befogadhasson, aki úgy érzi, hogy itt a helye, közöttünk.

Kívánom mindannyiuknak, érezzék jól magukat, legyen részük jóízű beszélgetésben, vidámságban, az együtt töltött idő örömében, abban a reményben, hogy a régi hagyományból az elkövetkezendő években új születik majd.

Köszönöm figyelmüket.

Nekézseny, 2016.március 14.                                             

Uj-Tózsa Csabáné  polgármester


Az asszonybálról készült képek:

Báloztunk…

Báloztunk…

2015. december 12-én, az immár hagyományosan megrendezett Luca Bálra készültünk, melyet a Nekézseny Község Önkormányzat Testülete rendezett, melynek bevételét évek óta a szépkorú, a 70. évüket már betöltött falubeliek ajándékozására fordítjuk.

Nem is sejtettük, hogy idei báli műsorban a lassan már jól ismert Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör népdalai mellett más dallamok is felcsendülnek. A Citerazenekar szolgált meglepetéssel: katonadalokat énekelt egy általuk kísért, még soha nem látott-hallott együttes.

A fiatalabb korosztályt képviselő énekeseket egy, csak erre az alkalomra felkészült formáció keretében láthattuk és hallhattuk.

A díszlet, a katonai viseletet imitáló ruhák, az ismert katonanóták olyan nagy sikert arattak, hogy csak biztatni tudjuk a résztvevőket, hogy ne csak egyszeri legyen a produkció, hanem máskor is lépjelek közönség elé. Gratulálunk!

 

Falunkban járt a Mikulás, láttátok Ti is?

Falunkban járt a Mikulás, láttátok Ti is?

Photo0113December 6.-a , Miklós napja, a Mikulás ünnepe. Ezen a napon a gyerekek szépen kitisztított cipőjébe ajándék kerül, a jó gyerekek narancsot, diót, csokoládét, akik pedig az év során rosszalkodtak, virgácsot kapnak.

December  5-én, kora délután falunk utcáit rótta feldíszített kocsiján, két kis manó kísérőjével az Önkormányzat Mikulása és bezörgetett, becsengetett a kisgyermekekhez.

Ajándékát a gyerekek boldogan fogadták és verssel, énekkel köszönték meg.

 

Szüreti felvonulás

Szüreti felvonulás

Takács Gyula:
Szüreti vers

Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet.

 
Az öregnek aszú bor jár,
gyerekeknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó!
Igyunk erre egyet!

Takács Gyula  versével  idézzük fel az október 10-i, délutáni Szüreti felvonulást, s annak vidám hangulatát, melyet a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda  szervezett, kicsiknek -és nagyoknak egyaránt, felelevenítve a régi szokást, miszerint az ősszel zajló szőlőkben és pincékben végzett munka nemcsak társas esemény, hanem egyben táncos mulatság, ünneplés is volt.

Köszönet a segítőknek, a felvonulóknak, akik vették a fáradtságot és jelmezben, tánccal, énekkel  mutatták meg, él még a hagyomány, amit érdemes megőriznünk a jövőnek. Képeink akkor készültek, amikor a menet a Hagyományok Házához érkezett.

A délutáni felvonulást este Szüreti Bál követte a szülők szervezésében, melynek bevétele az Óvodát, s a gyerekeket támogatja.