Köszöntő 2018 Karácsonyán

Köszöntő 2018 Karácsonyán

Kedves Olvasóink!

Falunk temetőjében, szerettei körében alussza örök álmát Szeleczky Zita, az elmúlt évszázad  kivételes tehetségű,  rendíthetetlen magyar színművésze. A magyar nép, nyelv és kultúra szerelmese, őrzője, tolmácsolója volt szerte a nagyvilágban.

1983 Karácsonyán- immár több évtizedes emigrációjának hollywoodi éveiben- indította útjára a Szeleczky Zita Baráti Kört, melynek tagjaival körlevelek révén tartotta a kapcsolatot. A levelek nemcsak Szeleczky Zita, hanem az amerikai emigráció életének is fontos dokumentumai.

Most, az idei Karácsonyt köszöntve, a Baráti Kör 1. sz. körlevelét figyelmükbe ajánlva, Szeleczky Zitát idézve kívánunk Önöknek békés Karácsonyt és boldog Újévet, megköszönve egész éves megtisztelő figyelmüket.

A honlap kiadója Nekézseny Község Önkormányzata nevében a felelős kiadó Uj-Tózsa Csabáné polgármester, valamint Bánfalvi Lászlóné szerkesztő és Tózsa-Bánfalvi Gábor webmester.

A Szeleczky Zita Baráti Kör 1. sz. körlevele, a művésznő fotója a Szeleczky Zita Emlékház dokumentumai közül való.

A hangfelvétel forrása a Szeleczky Zita Emlékoldal – Rajongói Klub és Baráti Kör:

https://www.facebook.com/830539667015776/videos/szeleczky-zita-csendes-éj/916425601760515/

A levél oldalainak az elolvasásához, kérjük kattintson az adott képre:

Körlevél 5/1
Körlevél 5/2
Körlevél 5/3
Körlevél 5/4
Körlevél 5/5
Karácsonyi album-kazetta-

A Babolygó ajándéka a Napraforgónak

A Babolygó ajándéka a Napraforgónak

Milyen is az a Babolygó Óvoda?

„Te milyennek képzeled? Lapos? Gömbölyű? Rengeteg erdő? Üveghegy? Kacsalábon forgó palota? Rókalyuk? Óperenciás tenger? Kidőlt-bedőlt vityilló? Fészek? Sebes patak? Takaros házacska? Szerintünk egy jó hely játékra, találkozásra, növekedésre, tapasztalásra. Mi már most szeretjük. És ti?”- kérdezik honlapjukon a XII. kerületben található Magánóvoda megálmodói és vezetői honlapjukon.

Ők ketten,, Anga Györgyi és Simor Diána látogattak el gyermekeikkel együtt december 18-án, kedden a Nekézsenyi Napraforgó Óvodába, hogy elhozzák óvodájuk pedagógusainak és az ottani óvodásoknak és   szüleiknek üdvözletét és ajándékait a nekézsenyi óvodásoknak.

Az ajándékok minden nekézsenyi gyermeknek külön- külön névre szólóan megcímzett, szépen becsomagolt dobozban érkeztek és értékes játékokat, szép könyveket rejtettek. Köszönet érte!

A nagylelkű és önzetlen adomány megható példája annak, hogy egyrészt nagyon jó adni és örömet szerezni másoknak, másrészt fontos ezt az élményt minél előbb megismertetni a gyermekekkel.

Végül, de nem utolsósorban köszönjük Anga Györgyinek, hogy nekézsenyi gyökereit tovább élteti ilyen nemes gesztusokkal is és támogatja szülőfaluját.

Bemutatkozásakor így ír:

„A Bükk lábánál fekvő kis faluban nőttem fel, festői környezetben. A természet szeretetét Nagyapám ültette belém erdei túráink során. Nekem az erdőjárás, a rengeteg játék volt az óvodám, ezekből az emlékekből, sokat merítek ma is.”

Anga Györgyinek, munkatársainak és a Babolygó Óvodának további jó munkát, szakmai sikereket kívánunk.

Ezzel a nagylelkű adománnyal tovább nőtt azoknak a szintén nekézsenyi gyökerű magánszemélyeknek, szervezeteknek a száma, akik évek óta rendszeresen támogatják az intézményt.

Köszönet illeti Nagy Györgynét pénzbeli adományaiért, az Együtt Nekézsenyért Egyesületet tevékeny támogatásáért, s mindazon szülőket,s másokat, akik szívügyüknek érzik, hogy segítsék az intézmény munkáját.

A gyermekek öröméről beszéljenek a képek.

Ajánljuk még: 

Kép:Ignécziné Medve Anett és BLnéZs

Szöveg: BLnéZs

Az adventi hetek a karácsonyhoz vezetik el az embert

Az adventi hetek a karácsonyhoz vezetik el az embert

Az adventi hetek a karácsonyhoz vezetik el az embert, a karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket. Az advent a mai ember életében a szó szoros értelembe vett, várakozás időszaka. Fontos- különösen, ha gyermek is van a családban-, hogy ezt a lehetőségeinkhez képest a legszebbé varázsoljuk, rohanó napjainkban legalább vasárnaponként megálljunk, megpihenjünk, elmélkedjünk egy kicsit. A családokban már jóval előtte megkezdődik a készülődés. Advent első vasárnapjára karácsonyi díszbe öltöztetik a lakást. Világító csillagfüzér lóg az ablakokban, kint vannak a karácsonyi mécses tartók. Most körbe álljuk az adventi koszorút, meggyújtjuk a gyertyákat. Ez a legalkalmasabb időszak arra, hogy kicsit önmagunk és egymás felé fordulva készüljünk egyik legnagyobb keresztény ünnepünkre.

E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek szeretteik körében eltöltött, meghitt, boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket!

Uj-Tózsa Csabáné
polgármester

Újabb adalékok környékünk múltjának megismeréséhez

Újabb adalékok környékünk múltjának megismeréséhez

A közelmúltban két olyan honismereti-helytörténeti pályázat értékelésére került sor, melyeken Bánfalvi László helyismereti kutató pályázatai jóvoltából szűkebb hazánk, benne a Bükki Hegyhát rég-és közelmúltjának kutatása, feltárása is jelentős szerepet kapott, s ezzel a szerző újabb adalékokkal szolgál múltunk megismeréséhez.

November 21- én Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban a B.-A.-Z. Megyei Honismereti Egyesület szervezésében  a XLV. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázaton jutalomban részesített munkájában az „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag…” Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ismert alakjai és emlékei Ózd környékén I-II. – annak 170. évfordulójára emlékezve- előbb 19 olyan személyiség életútját vázolja fel, akik jelentős szerepet töltöttek be a szabadságharc során és valamilyen formában kapcsolódnak térségünkhöz. Köztük nemcsak olyan ismert személyiségeket találunk, mint Jókai Mórt és Tompa Mihályt, a csernelyi Sturman család tagjait, hanem a már a szinte feledésbe merült Sáfrány Mihály nagyvisnyói református lelkészt, vagy a sajókazai Pálkövi Antalt. A pályázat második része 15 olyan emlékhelyet vesz számba, melyek a szabadságharc emlékét őrzik, Borsodnádasdtól, Bánhorvátin át, Dubicsányig.

December 14-én pedig, a Magyar Nemzeti Múzeumban került sor  a  Honismereti Szövetség Országos honismereti-helytörténeti pályázatának ünnepélyes eredményhirdetésére, ahol a kutató Amikor a harangok is hadba vonultak- A Nagy Háború emlékei Ózdon és környékén- című munkája felnőtt kategóriában  III. helyezést  ért el.

Pályamunkájában az idén, a háború befejezésének centenáriumi évében mindazokat az  emlékeket ismerteti, amelyek valamely módon kapcsolódnak az I. világháborúhoz, idesorolva a háborús emlékjel funkciót betöltő valamennyi objektumot: emlékművet, emléktáblát, harangot, keresztet, kápolnát és a szimbolikus hősi sírkerteket.

Ezek között 37 emlékmű, 11 emléktábla, 5 harang, 9 kereszt, 1 emlékkápolna és 5 emlékkert található.

Különösen figyelemreméltó a környékünkön elrekvirált, majd pótolt, vagy a hősökre emlékező harangok szerepe: Nekézseny, Dédes, Bánfalva, Tardona.

Mindezen emlékek számbavétele- melyeket mind felkeresett és lefotózott a szerző- egyrészt rávilágít arra, hogy a helyiek számára fontos a környéküket érintő történelmi események számbavétele, másrészt felhívja a figyelmet a történelmi emlékezet ébrentartására, az emlékek ápolására.

Fotó, szöveg: BLnéZ

s

Új térburkolat

Új térburkolat

Új térburkolatot kapott a Balogh Béni Közösségi Ház udvara.  A néhány hétig tartó munka során, mely a Közmunka program keretében valósult meg, leburkolták a kapubejárat és a Ház főbejárata közötti szakaszt, valamint a fedett külső tér előtti területet.

Ezzel egyrészt biztonságosabbá és esztétikusabbá vált a z érintett környezet, amellett, hogy megkönnyíti az egy egyre nagyobb számú, különféle program rendezését bármelyik évszakban.

Képeink november és december hónapban készültek.

Kép és szöveg: BLnéZs

Nekézsenyben járt a Mikulás

Nekézsenyben járt a Mikulás

December 5-én, szerdán délután, az Óvodai látogatás után, manóival együtt újra útnak indult az Önkormányzat Mikulása, hogy felkeresse a többi falubeli gyereket is. Mikulás feldíszített kocsija még sötétedés után is rótta az utcákat, hogy minden ráváró kisgyereket ajándékkal lepjen meg. A Mikulás és Manói énekeket és rajzokat kaptak cserébe!

Megérkeztem!

Itt vagyok!
Jöttek velem a manók!
Eljöttem én hozzátok:
vidámságot kívánok!

Üstököm, ha megrázom,
dér csillog a faágon.
Szakállamból hull a hó,
megérkezett, Télapó.

Puttony van a hátamon,
nehéz terhét vállalom.
Figyeljetek gyerekek,
mennyi mindent cipelek.

Hét zacskóban mosolyt hoztam,
szép gondosan csomagoltam,
csengő, bongó furulyaszó
kísér, mint víg útravaló.

Hoztam nektek fiúk, lányok
bő zsákokban boldogságot,
bátorságot, békességet
– jó sokáig élvezzétek!

Kedves dallal fogadtatok,
Ajándékom osztogatom,
jó gyereknek odaadom!
S visszatérek majd jövőre:
pontosan, egy esztendőre!

 

 

Magyarországról határon innen és túl…

Magyarországról határon innen és túl…

Az M1 Itthon vagy!  magazinműsor  új epizódjának adásai, vidékünk, benne többek  között falunk, Nekézseny értékeinek  és látnivalóinak bemutatásával:

December 7., péntek,  11,35-  M1 csatorna

December 7., péntek,  16,35-  M1 csatorna       ( ismétlés )

Az epizód forgatásáról megjelent cikkünk itt olvasható:

http://www.nekezsenykozseg.hu/2018/11/03/az-itthon-vagy-nekezsenyben/?fbclid=IwAR0AcszJVamy3kQxCXB2C30dd_0ybcNaJFUy2la5MveJbbHcC78_1wFtzp0

Nézze meg Ön is!