Látogatók Kazincbarcikáról

Látogatók Kazincbarcikáról

Július 19-én a kazincbarcikai 1.sz. Idősek Klubja tagjai látogattak el hozzánk.  Mint ahogy  Lőkös Éva klubvezető elmondta, már tavaly is jártak nálunk, akkor a Szeleczky Emlékházat nézték meg. Idei látogatásuk során felkeresték a református templomot, melyről Ottenberger Balázs lelkipásztor adott tájékoztatást, majd a Hagyományok Háza következett, ahol Tóth Jánosné és Rigó Miklós fogadta őket. A vendégek elismerően nyilatkoztak gyűjteményeink gazdagságáról és látva a régmúlt emlékeit, sokan nosztalgiával emlékeztek fiatalságukra.

Látogatásuk végén  megtekintették Szeleczky Zita síremlékét  a temetőben.

Reméljük, jövőre is ellátogatnak hozzánk!

Köszönjük a fotókat Lőkös Évának.

Meghívó  és Hirdetmény tájékoztató lakossági fórumra

Meghívó és Hirdetmény tájékoztató lakossági fórumra

Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 31-én 17 órától a Közösségi Ház (Zrínyi u. 4. sz.) nagytermében tájékoztató fórumot tart, melyre szeretettel meghívja Önöket.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásának segítő eszköze a Településkép Arculati Kézikönyv, erről tájékoztatást tart Angyal István okleveles településmérnök, építésztervező.

A fórum megrendezéséig egy héten át a COOP boltban kihelyezett ötletládában név nélkül is elhelyezhetik a településsel kapcsolatos kérdéseiket, ötleteiket, melyek átbeszélésre kerülnek a rendezvényen.

Nekézseny, 2017. július 19.

Képviselő Testület

Vendégek a Jászságból

Vendégek a Jászságból

Jászapátiból érkeztek annak a közel 50 fős Nyugdíjas Klubnak a tagjai, akik június 12-én meglátogattak bennünket. A Duna TV Ízőrzők című sorozatának Nekézsenyt bemutató filmjét látva határozták el, hogy ellátogatnak hozzánk. A faluban töltött nap során felkeresték a Szeleczky Zita Emlékházat, tiszteletüket tették a temetőben a művésznő síremlékénél és megnézték a Hagyományok Házát is. Falunk múzeumában ezúttal Tóth Jánosné, Erzsike vállalta a háziasszony szerepét – örülünk, hogy Magyar Laci bácsi is személyesen mutatta be fényképezőgépeit-, és tájékoztatta különféle gyűjteményeinkről a vendégeket, akik elismerően szóltak falunk hagyománymegőrző tevékenységéről.

Köszönjük a fotókat Tóth Andrásnak és Rigóné Krisztinának a program lebonyolításához nyújtott segítségét.

Gyermeknap a Napraforgó Óvodában

Gyermeknap a Napraforgó Óvodában

„S magasra emeltem…, hogy nagy, hogy óriás legyen.”– Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz című verséből való  a május 26-án Gyermeknapi  műsort adó Lóci Színpad mottója.

A Színpadot Lázár Attila bábszínész, zenész hozta létre 2000-ben, akinek sokrétű művészi tevékenységéről honlapján olvashatnak: http://www.lociszinpad.hu/

A több mint 100 előadást megért Zenés Állatvilág című dalos szórakoztató műsor, amit a gyerekek –s tegyük hozzá, a jelenlévő felnőttek is-, nagyon élveztek, egy óriáskönyv lapozgató interaktív játék, sok dallal, közös énekléssel, gitárkísérettel.

A műsorból a gyerekek érdekes kérdésekre, érdekes válaszokat kaphattak: Szoktak-e sóhajtozni a pillangók? Miért kitűnő vadász az oroszlán? Hogy iszik a béka?

Sőt, a vándormuzsikussal közösen megalapították a „Csincsele-bombola-csim-bum-bum” zenekart is…

A nagyszerű program Önkormányzatunk támogatásával, a megyei könyvtárellátási rendszer keretében valósulhatott meg.

A műsor utáni közös játékban a gyerekek kipróbálhatták új játékaikat, melyeket az óvodát régóta rendszeresen  támogató Nagy Györgynek és nejének, Fábián Adriennek köszönhetünk.

A jó hangulatról, gyermekeink öröméről beszéljenek a képek.

Anyák napjára

Anyák napjára

Szeleczky Zita  az emigráció nehéz évtizedei alatt számos hanglemezt és hangkazettát jelentetett meg,  melyek anyagát  ő maga állította össze. A hanganyagokon lévő prózai részletek, versek, dalok a művésznő csodálatos tolmácsolásában emlékezetes élményt nyújtanak. Egy részük a számára oly kedves magyar költők, többek között Mécs László, Wass Albert verseit tartalmazzák, más részük tematikus válogatás: A magyar költészet gyöngyszemei; Kis testvéreim, magyar gyermekek; Krisztus Urunknak áldott születésén címmel.  Ilyen válogatás az Édesanyám lelkem … című hanglemez –és  kazetta – anyaga is, mely a lemezborítón lévő ajánlás szerint: Az édesanyák tiszteletére és emlékére egy csokor a legszebb magyar dalokból  és versekből. A borítón nemcsak Szeleczky Zitát láthatjuk, hanem édesanyját is.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az édesanyákat Szeleczky Zita csodálatos dalával.  https://www.youtube.com/watch?v=80zFFg9Id-Q

 Anyák napjára