Meghívó | Közmeghallgatás

Meghívó | Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. december 16-án (hétfő) 9,00 órai kezdettel

közmeghallgatást tart.

Várjuk mindazok részvételét, akiknek a helyi közügyeket érintő kérdése, javaslata van a képviselő-testület felé.

Helye: Községi Önkormányzat Tanácskozója

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Egy falu gazdagsága

Egy falu gazdagsága

Mindig nagy öröm és megtiszteltetés, ha a falunk kulturális életének gazdagodásáról számolhatunk be. Ilyen egy-egy jól sikerült rendezvény, múzeumunk, a Hagyományok Háza egy-egy új gyűjteményegységgel való bővítése, vagy egy új könyv megjelenése.

A sors kegye, hogy az elmúlt hónapokban mindebben részünk  lehetett, s beérett a sokszor hónapokig tartó  tervező, előkészítő munka gyümölcse. Igyekeztünk mindenről hírt adni, amiről úgy véltük, öröme lehet benne közösségünknek.

Egy minapi posztban falunk monográfusa, Bánfalvi László új könyvét mutattuk be, most pedig szíves figyelmükbe ajánljuk azt a Magyar Imre által közreadott és a Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör facebook oldalán megosztott videót – köszönet érte -, mely a Hagyományok Házában az  Igó István Emlékterem felavatásakor készült.

Egy különleges kép, melyen az emléktábla felavatásakor Igó Lenke karnagy, Igó István lánya és Uj-Tózsa Csabáné polgármester látható, de a falon lévő tablók mindegyikén jelen van Igó István, a Nekézsenyi Általános Iskola igazgatója is

A rendezvényről, az ebből az alkalomból megjelent könyvről honlapunkon beszámoltunk:

http://www.nekezsenykozseg.hu/2019/09/03/emlekterem-es-emlekkonyv-igo-istvan-tiszteletere/

Az Igó István Emlékterem Igó Lenke jóvoltából folyamatosan bővül.

Itt jegyezzük meg, hogy a fenntartó Önkormányzat döntése alapján tavaszra megújul a Hagyományok Háza és érdekes kiállításokkal, bemutatókkal várja majd a látogatókat. Az ott folyó munkálatokról rendszeresen beszámolunk.

Bánfalvi Lászlóné

Íme a jelzett videofelvétel:

https://www.youtube.com/watch?v=KAYNkJGgwd8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ASq9bL8e-OuDZddhaaEM0h9rFI0h9AWy-aTxV53hVatw-qyT4IR7r2Fo

Halottak napján…

Halottak napján…

Halottak napján…

Az idén 20 éve, hogy Szeleczky Zita már nincs köztünk és örök álmát alussza szerettei körében a nekézsenyi temetőben. Ebben az évben már több alkalommal megidéztük alakját emlékünnepségen éppúgy, mint a nekézsenyi emlékezetét bemutató könyv megjelentetésével.

Akit nem felejtenek, örökké él, tartja a mondás. Most az említett könyvből egy verssel és néhány képpel emlékezünk rá.

Nyugodjon békében.

Búcsú Szeleczky Zitától

 

Mosolygó arcod, mint virágzó rét

Árasztotta szép lelked illatát,

Mondtál nékünk száz bűbájos mesét,

Visszavarázsoltad múlt hős korát.

 

Szemedből erő sugárzott, remény,

Voltál szépnek, jónak magvetője,

Tündöklő csillag, csodás tünemény,

Rózsakertek bájos királynője.

 

Bejártál minden magyar szigetet,

Szavadra hitet nyert sok kétkedő,

Szelíd hangon biztatott, szeretett,

Kalászt bontott, mint májusi eső.

 

Hosszú száműzetés idejében

Elszántan törted a tespedt ugart,

Hitted, hogy hazánk nagy lesz, mint régen

S megáldja az Isten a magyart.

 

Vágy gyötört… megtörten hazatértél,

Szép ajkadon elhalt a vers, nóta,

Csillag voltál, örök csillag lettél,

Mennybe kísért száz szál piros rózsa.

 

-Szedenits Jenő: Cleveland, 1999. augusztus 12.-

Szedenits Jenő kevésbé ismert búcsúverse (megjelent  az  Igazunk’56 1999. III. évf.8. sz. 12. o.) A Szeleczky Zitához 1982-ben írt Csillag voltál, csillag leszel… kezdősorú versét jobban ismerik a művésznő rajongói, mely a  Szeleczky Zita Emlékház fogadóterében a falra függesztve is olvasható.

BLnéZs

A felvétel az idei Szeleczky Zita emlékünnepségen készült – 2019. július 13. –
Domonkos Béla domborműve a síremléken
A mozdulat egy Argentínában megtartott előadóesten készült fényképen – 1950-es évek
Helyi önkormányzati választások 2019

Helyi önkormányzati választások 2019


KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelt választópolgárok, kedves falubeliek!

Az idei helyhatósági választások végeztével köszönöm mindenkinek, aki élt választópolgári jogával és leadva szavazatát, letette a voksát közös jövőnk építéséért.

Köszönöm, hogy ismét bizalmat szavaztak nekem.

Ígérem, hogy az elkövetkezendő években is erőm legjavát nyújtva dolgozom azért, hogy a majdani lehetőségek függvényében elképzeléseink és terveink valóra váljanak.

Mindehhez továbbra is számítok arra az önzetlen és odaadó segítségre, amit sokuktól az elmúlt években kaptam.

Gratulálok a megválasztott régi-új képviselőknek és bízom az eredményes közös munkálkodásban.

Kívánok falunk minden lakosának jó erőt és egészséget, kísérje áldás életüket, családjukat és munkájukat a jövőben.

Tisztelettel

Uj-Tózsa Csabáné

polgármester

Nekézseny, 2019. október 14.

***

Szíves tájékoztatásul csatoljuk

Nekézseny települési választás eredményeit

a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról:

https://www.valasztas.hu/d4/onk19/szavossz/onkval/hu/M05/T213/tjk.html

Nálunk járt az Irodalombarát Nyugdíjas Klub

Nálunk járt az Irodalombarát Nyugdíjas Klub

Október 9-én, szerdán délelőtt látogatást tett falunkban az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár Irodalombarát Nyugdíjas Klubja, mely az Árpád vezér úti Fiókkönyvtárban működik. Számomra különösen nagy öröm volt a jövetelük, hiszen magam is bábáskodtam a klub megalakulásánál, mintegy negyedszázaddal ezelőtt.

Tagjai hűséges olvasói, látogatói a könyvtárnak, rendszeres összejöveteleikkel részesei a könyvtári életnek. Vezetőjük a kezdetektől Császár Éva könyvtáros, aki gazdag, tartalmas programokat szervez számukra.

Ilyen volt ez a nekézsenyi látogatás is, melynek során a falu látnivalóival és nevezetességeivel ismerkedtek meg: Szeleczky Zita síremléke, a Szeleczky Zita Emlékház, a Balogh Béni Közösségi Ház, a Hagyományok Háza és a református templom.

Mindannyian szívesen fogadtuk a vendégeket, köszönet a segítségért: Nekézseny Községi Önkormányzat, Lukács Józsefné, Pamlényi Artúrné, Tóth Jánosné, Ottenberger Balázs és Rigó Miklós.

A program során sok fénykép készült, ezeket később honlapunk Képtárába feltöltjük.

Most ízelítőül néhány fotó, melyek talán megmutatják, hogy a látogatók jól érezték magukat Nekézsenyben. Köszönjük a képeket Császár Évának és Icsó Barbarának.

 Bánfalvi Lászlóné

Nekézsenyért Díj Balog Zoltánnak

Nekézsenyért Díj Balog Zoltánnak

Szeptember 28-án, az idei A helyi önkormányzatok napja ünnepség keretében, immár harmadszor került sor településünkön a Nekézsenyért Díj átadására.

A Nekézseny Községi Önkormányzat 2015-ben döntött arról, hogy megalapítja a Nekézsenyért Díjat, mellyel azokat a  személyeket kívánja megtisztelni, akik a község közéletének valamely területén olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve nyújtanak, amely a község szellemi és anyagi gyarapodásához hozzájárul.

A Képviselő-testület a 65/ 2019. (IX.20.) sz. önkormányzati határozatával munkája elismeréseként a „Nekézsenyért” Díj kitüntető címet adományozta Balog Zoltánnak, az elmúlt években tanúsított önzetlen támogatásáért, mellyel hozzájárult Nekézseny település fejlődéséhez, a múltban gyökerező jövőjének építéséhez.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a díj átadásakor elhangzottakat.

NEKÉZSENYÉRT DÍJ ADOMÁNYOZÁSA

Méltatás

Balog Zoltán

református lelkipásztor, politikus, a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

1958. január 7-én született Ózdon. Három testvérével gyermekkorát egy Bükki Hegyháti kis faluban, Nekézsenyben töltötte, ahol édesapja 1962-től, 18 évig református lelkészként szolgált. Az 1960-as évek végén feleségével együtt „csendes heteket” szerveztek Bükkszentkereszten, elsősorban gyerekek és fiatalok számára. Az ott töltött napokra ma is szívesen emlékeznek a nekézsenyiek, akik ezt megélhették. Édesapjának része volt a Református Iszákosmentő Misszió munkájában, Dömösön pedig az általa működtetett kórházban szenvedélybetegeket gondozott.

Balog Zoltán gyermekkoráról több nekézsenyi kiadványban megemlékezik:

„…- nekem itt vannak a gyökereim, Nekézsenyben. az első, a legfontosabb útravalót mégiscsak itt kaptam…

…A legfontosabb, ami a nekézsenyi évekből megmaradt nekem, nekünk – az a szeretet, mellyel ebben a gyönyörű faluban fogadtak és körül vettek bennünket, a négygyerekes Ragályról 1962-ben érkező lelkészcsaládot….

…Hányszor üldögéltem vasárnap délutánokon sokszor egyedül a karzaton, hallgatva édesapám igehirdetését, édesanyám orgonajátékát. Ha kellett, tapostam a fujtatót, kiraktam az énekszámokat, s büszke gyerek voltam, hogy nekem már ezt is szabad…

…Édesapám és édesanyám a lelki munka mellett próbáltak a kultúra eszközeivel is közösséget építeni. Két évtizeden keresztül szolgálták alázattal és szenvedéllyel, Isten igéjével a nekézsenyi népet…gyerekeket keresztelve, tanítva, táboroztatva, vetőmagot osztva, orvosi zárójelentést olvasva, beteget szállítva, kórust szervezve…”

A gyermek Balog Zoltán ilyen gyermekkori élményekkel gazdagon került középiskolába Debrecenbe, ahol 1976-ban érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában.

Ezután többféle teológiai stúdiumot végzett Magyarországon és külföldön, majd 1983-ban szerezte meg  lelkészi diplomáját a Budapesti Református Teológiai Akadémián.

1983-tól 1987-ig református lelkészként dolgozott Maglódon és öt szórványgyülekezetben, majd az Egyházak Világtanácsa posztgraduális ösztöndíjasa volt. Hitoktatói tevékenysége is egyre inkább kibontakozott, dolgozott óraadó tanárként a Budapesti Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékén, hittant tanított többek között a Budapesti Német Iskolában. 1996-tól 2006-ig a Budapesti Németajkú Református Egyházközség megválasztott lelkészeként dolgozott..

Politikai pályafutása kezdetén az 1990-es évektől a Fidesz országgyűlési frakciójának egyházpolitikai tanácsadójaként, majd Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójaként tevékenykedett. A 2000-es évektől számos funkciót töltött be a Fidesz Magyar Polgári Pártban éppúgy, mint a kormányzatban.  A 2006-os országgyűlési választásokon a Fidesz országos listáján szerzett mandátumot, majd országgyűlési képviselősége idejére lelkészi szolgálatát szüneteltette, miként második képviselősége idején is. 2006 és 2010 között az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságát elnökölte, volt a Fidesz parlamenti frakciójának vezető-helyettese, valamint a párt kulturális kabinetjének vezetőjeként is tevékenykedett. Orbán Viktor második kormányában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára lett, közreműködésének köszönhetően fogadta el a magyar elnökség idején az Európai Bizottság az európai romastratégiát.

2012-től 2018-ig a legnagyobb minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere volt, majd a miniszterelnök romaügyi biztossá nevezte ki, mely tisztséget a társadalmi ügyekért felelős biztosi megbízatás követte.

2018-tól lelkipásztorként újra vezeti a Hold utcai Budapesti Németajkú Református Egyházközség gyülekezetét.

A magyar Raoul Wallenberg Emlékbizottságnak 2012 óta tagja, s az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság elnöke.

Eddigi pályafutása során számtalan elismerésben részesült. 2011 októberében a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetésben részesült, 2013-ban a Német Szövetségi Köztársaság Nagy érdemkeresztjét kapta a német magyar kapcsolatok ápolásáért és a kisebbségek és emberi jogok védelme terén végzett tevékenysége elismeréseként. Legutóbb, az idei évben Tőkés László díjat kapott, mely elismerést azok kapják meg, akik munkájukkal sokat tettek a magyar nemzet fejlődéséért.

Balog Zoltán életútja rendkívül gazdag, lelkészi hivatásától a roma felzárkózás ügyén át,  a német kapcsolattartástól, a külhonban élő magyar jelenlétig, a német-magyar kétnyelvű gyülekezet vezetésén át a konzervatív polgári értelmiség összefogásáig terjed.

Balog Zoltán mindig is figyelemmel kísérte a szülőföldjének tartott Nekézseny lakóinak életét. Amikor csak tehette, teheti, hazalátogat, örül a régi ismerősöknek, barátoknak és tisztában van a falu eredményeivel, de gondjaival is. Lehetőségeihez képest támogatja a Nekézsenyi Református Egyházközség életét, a templom felújítását. Szívügyének tekinti a magát szintén nekézsenyinek valló Szeleczky Zita emlékének ápolását, így például a  nekézsenyi Szeleczky Zita Emlékház működését, állagának megóvását. Fontosnak tartja a falu múltjának feltárását és a helyismereti kutatások eredményeinek közzétételét, a falu közösségi életének támogatását.

Végezetül:

mindezek alapján, tolmácsolva a nekézsenyiek üdvözletét, köszönetét a falu fejlődésének elősegítéséért, önzetlen támogatásáért, a

NEKÉZSENYÉRT DÍJAT

örömmel adományozzuk

Balog Zoltánnak,

további erőt és hitet, valamint  egészséget kívánva munkájához, sok örömöt és boldogságot pedig családja, kedves felesége, gyermekei és unokái körében.

Nekézseny, 2019. szeptember 28.

Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:

Dr. Szűcs-Tardi Beáta                               

jegyző

Uj-Tózsa Csabáné

polgármester

Minden előzetes megbeszélés és várakozás ellenére,  Balog Zoltán sajnos nem tudott körünkben lenni  az ünnepségen. Reméljük, hogy még ebben az évben lesz rá lehetőség, hogy a díjat átvehesse.

Tisztelettel gratulálunk és közreadunk egy Képgalériát, melynek fotói – kevés kivétellel-Balog Zoltán elmúlt évekbeli nekézsenyi  látogatásai idején készültek.

Képgaléria és szöveg:  

Bánfalvi Lászlóné