Település Arculati Kézikönyv

Település Arculati Kézikönyv

Tisztelt Nekézsenyi Lakosok!

Elkészült a Település Arculati Kézikönyvünk. Kérjük Önöket, hogy ezzel kapcsolatos észrevételüket az Önkormányzat e-mail címére (onkorm.nekezseny@gmail.com) jelezni szíveskedjenek.

Köszönettel:

Uj-Tózsa Csabáné

polgármester

Látogatók Ónodról

Látogatók Ónodról

„Az Ónodi Idősek Klubja és a református gyülekezet tagjai nevében hálásan köszönjük, hogy itt lehettünk, ámulattal csodáltuk a sok szépséget. Gyönyörű az egész település!”- írták a Hagyományok Háza vendégkönyvébe azok a kedves látogatók, akiket október 9-én fogadtunk falunkban. A közel 50 fős csoport megtekintette valamennyi nevezetességünket, a Szeleczky Zita Emlékháztól a református templomon át, a Hagyományok Házáig, majd Szeleczky Zita síremlékéig.

A Hagyományok Házában legújabb gyűjteményeinket:a Bányász kiállítást és a Mesterségek asztala sorozatunk keretében a Hímző,varró „díszítőművészek” és Magyar Barna szabómester emlékasztalát is bemutathattuk.

A vendégek fogadásánál, kalauzolásánál ott voltunk valamennyien, akik szívügyünknek tekintjük látnivalóink, értékeink bemutatását mindenkinek, aki kíváncsi településünkre: Lukácsné Éva, Tóthné Erzsike, Magyar Laci bácsi és Rigó Miklós. Köszönet illeti a már összeszokott, elhivatott csapatot nemcsak értékmegőrző és értékteremtő tevékenységéért, hanem kultúránk közvetítésért is, hiszen sok esetben időt és fáradtságot nem kímélve állnak – sok esetben a hétvégén- a látogatók rendelkezésére. Köszönet érte.

A látogatásról szóljanak a képek.                                                                                                    

Bánfalviné Zsóka

Halottak napján

Halottak napján

Ady Endre

Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!…
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!…

1899. november 1.

A nekézsenyi temető 2017. október 31.

Könyvajánló

Könyvajánló

Balogh Béni Emléknapunk gazdag programja keretében  bemutattuk az író életét és munkásságát feldolgozó új könyvünket is.Köszönjük Venyigéné Makrányi Margitnak, hogy  lektorként vállalta a kötet bemutatását rendezvényünkön..
Barta Zoltán, a könyv egyik, az íróra visszaemlékező írásának szerzője felvitte a könyvet a moly.hu-ra. Köszönjük és örülünk, hogy a kedvelt könyves portálon – melynek mottója:- Azt akarjuk, hogy olvass többet. 2008 óta.– tudomást szerezhetnek a kiadványról  az érdeklődők.

Forrás:Balogh ​Béni (1922-2000)

Nekézseny szülötte, a magyar rege- és mondavilág írója

1922 ​augusztusában egy kis borsodi faluban, Nekézsenyben megszületett a Balogh család harmadik fiúgyermeke (Benjámin), akit ma Balogh Béni íróként ismerhetnek a mondák, mesék, regék iránt érdeklődők.
Az író emlékét szülőfaluja, Nekézseny irodalmi emlékhely kialakításával ápolja, ahol személyes tárgyai mellett művei is bemutatásra kerülnek. Egy kiállítás azonban csak válogathat a meglévőből, de mindent nem tud megmutatni! Így született az ötlet, hogy jó lenne az író életútját és munkásságát egy kötetben összegezni és közreadni. A közreadást Nekézseny Község Önkormányzata vállalta, a szakmai megvalósítást pedig a térséghez kötődő könyvtárosok, Bánfalvi Lászlóné és Hideg Ágnes.
A kiadást egy éves anyaggyűjtés és kutatás előzte meg. Az életrajzi adatok pontosításához az író leánya, Dévényiné Balogh Gyöngyi adott át dokumentumokat, az író látogatásairól, könyvbemutatóiról pedig a könyvtárak szolgáltattak anyagot saját gyűjteményeikből. Balogh Béni sokfelé megfordult, szívesen beszélt a könyveiben megjelenő történelmi mondákról és a jövőbeli terveiről. Sokan emlékeznek még mai is az íróval való találkozásokra, s örömmel idézik fel – személyesebb hangvétellel – e kötet számára ezeket az eseményeket. De van, aki az iskolapadban hallgatta a tanár Balog Béni óráit, s így kerültek elő a megsárgult fényképek, meghívók vagy emlékkönyvi bejegyzések. Az íróról eddig még nem jelent meg hasonló összegző kötet, csupán néhány lexikon szócikke mutatja be röviden életrajzát és főbb műveit. Célunk az volt, hogy egy teljesebb életutat mutassunk be, és írásait is teljességre törekedve összegyűjtsük és átadjuk az utókornak. Így a kötet ebből a két fő egységből épül fel, kiegészülve visszaemlékezésekkel, fényképekkel, és az író Nekézsenyhez kötődő mondáival., vallomásaival, néhány kiadatlan írásával. Az életrajzi összeállítás Bánfalvi Lászlóné munkája, aki családi kapcsolatai révén régóta jó ismerőse Balogh Béni életének, munkásságának és Nekézseny múltjának. A mai napig jelentős szerepet vállal a település kulturális életében: rendezvényeket szervez, kiállításokat rendez vagy éppen ír.
A bibliográfiai részben – szándékuk szerint – teljességre törekedve soroljuk fel az író rövidebb írásaitól kezdve a nagyobb lélegzetű mese- és mondagyűjteményeit, életrajzi ihletésű regényeit, kiadatlan kéziratait, verseit, mondáit, gyűjteményes köteteit és végül a róla szóló irodalmat. A címmutató pedig ékes bizonyítéka annak Balogh Béni sokszínű munkásságának. Az önálló kötetekről szóló könyvismertetések az adott könyvek mögött kerültek felsorolásra. A bibliográfiai részben rövid ismertetés található az író köteteit illusztráló grafikusokról, művészekről, hisz a szöveg képi megjelenítésével ők is hozzájárultak a tartalom szemléletesebbé tételéhez.
Balogh Béni írói hagyatékában rendszerezve és feldolgozva találhatóak a kéziratai, a könyvtárakkal való levelezése, újságok, cikk-kivágatok, gépiratok, fényképek. A teljes anyag a nekézsenyi könyvtárban került elhelyezésre, így bárki számára hozzáférhető, aki behatóbban szeretne foglalkozni a község neves szülöttjével. (Szerzők)

Könyvtárátadó Balogh Béni Emléknappal

Könyvtárátadó Balogh Béni Emléknappal

Igazi könyv- és könyvtári ünnep volt Nekézsenyben 2017. október 13-án. Átadtuk felújított és kibővített könyvtárunkat, avattunk Gyermekkuckót, megnyitottuk állandó Balogh Béni Emlékkiállításunkat. Közösségi Házunk ezután Balogh Béni nevét viseli, lánya átvette az írónak adományozott posztumusz Nekézsenyért Díjat. Emellett jutalmaztuk a műveit megjelenítő rajzversenyünk nyerteseit és bemutattuk a Balogh Béni életét és munkásságát bemutató új könyvünket.

Az ünnepről –sok képpel- hamarosan bővebben olvashatnak.

BLnéZs

Fotó: Bánfalvi László

Reformáció 500

Reformáció 500

A Nekézsenyi Református Egyházközség az Önkormányzat támogatásával, 2017.09.16-án, szombaton délelőtt hálaadó gyülekezeti napot tartott a reformáció 500 évének áldásaiért.

Az ünnepi programban Balog Zoltán EMMI miniszter és a gyülekezet képviselői elültették a reformáció fáját a templomkertben.

A templomban Balog Zoltán igét hirdetett, majd a Falujáró Reformációi Színház bemutatta Kocsis István: Árva Bethlen Kata című monodrámáját, Kökényessy Ágnes főszereplésével.

Ezt követően a Közösségi Házban  A Szentírás üzenete címmel bibliakiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, majd  Bánfalvi László: Szülőföldem szép határa Írások a Bükki Hegyhátról című könyvét dr. Veres  László lektor mutatta be.

Kérjük, most tekintsenek meg néhány képet a rendezvényről.

Ajánljuk figyelmükbe az alábbi híradást: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/fat-ultetett-nekezsenyben-balog-zoltan

A teljes fotóanyag látható lesz az egyházközség hamarosan induló honlapján.

A képeket Bánfalvi László készítette.

BLnéZs