Reformáció 500

Reformáció 500

A Nekézsenyi Református Egyházközség az Önkormányzat támogatásával, 2017.09.16-án, szombaton délelőtt hálaadó gyülekezeti napot tartott a reformáció 500 évének áldásaiért.

Az ünnepi programban Balog Zoltán EMMI miniszter és a gyülekezet képviselői elültették a reformáció fáját a templomkertben.

A templomban Balog Zoltán igét hirdetett, majd a Falujáró Reformációi Színház bemutatta Kocsis István: Árva Bethlen Kata című monodrámáját, Kökényessy Ágnes főszereplésével.

Ezt követően a Közösségi Házban  A Szentírás üzenete címmel bibliakiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, majd  Bánfalvi László: Szülőföldem szép határa Írások a Bükki Hegyhátról című könyvét dr. Veres  László lektor mutatta be.

Kérjük, most tekintsenek meg néhány képet a rendezvényről.

Ajánljuk figyelmükbe az alábbi híradást: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/fat-ultetett-nekezsenyben-balog-zoltan

A teljes fotóanyag látható lesz az egyházközség hamarosan induló honlapján.

A képeket Bánfalvi László készítette.

BLnéZs

ÁTKÖLTÖZTETÉS! Szeretem Nekézsenyt – Szavazás

ÁTKÖLTÖZTETÉS! Szeretem Nekézsenyt – Szavazás

Köszöntjük kedves Olvasóinkat a “SZERETEM NEKÉZSENYT” – II. Nekézseny Fotópályázatunk  alkotásainak “csarnokában”, ahol megtekinthetjük a pályázóink szebbnél szebb fotóit, és szavazhatunk is a képekre, hogy aztán majd kiderüljön, kié lesz a KÖZÖNSÉGDíJ.

Miután betöltődtek a pályázók fotói (összesen 56 db), -melyeket alkotójuk neve nélkül hozunk nyilvánosságra-, a kis képekre kattintva tudjuk megnézni nagyobb méretben a képeket, és (FONTOS!!!) a kép nevét és számát is, melyre szükségünk lesz a szavazáskor. (A nyilak használatával is tudunk váltogatni a képek között.) Szavazásra 2017. augusztus 24. éjfélig van lehetőség az alkotások alatt, a lap alján.

A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem tesszük elérhetővé, a szavazatok összesítése után megsemmisítjük azokat. Kérjük, hogy egy személy csak egyszer szavazzon. Az eredményt 2017. augusztus 26-án hozzuk nyilvánosságra.

Íme a képek:

SZAVAZÁS

Kérjük szavazatát küldje el az egyuttnekezsenyert@gmail.com email címre. A szavazatnak tartalmazni kell 

  • az ön nevét,
  • email címét,
  • és a kép számát és nevét, melyet a képre kattintva tekinthet meg.
Beszámoló-Fórum 2017

Beszámoló-Fórum 2017

2017. július 31-én 17 órától a Közösségi Ház Nagytermében tájékoztató fórum várta az érdeklődőket.

Elsőként A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásának segítő eszközéről, a Településképi Arculati Kézikönyvről  tartott tájékoztatást  Angyal István okleveles településmérnök, építésztervező.

Ezután Uj-Tózsa Csabáné polgármester beszámolója hangzott el az elmúlt közel 3 évben végzett munkáról,melyet teljes terjedelmében közlünk. 

Köszöntöm Önöket, akik eljöttek mai fórumunkra.

Köszönöm választóimnak, akik bizalmat szavaztak nekem településünk vezetésére.

Az elmúlt évek eseményeiről kérem, hallgassák meg tájékoztatómat, mely ugyan nem lehet teljes, de kronológikus sorrendben felidézi a legfontosabb történéseket.

2015-ös év

Nekézseny Községi Önkormányzat minimális létszámmal látja el feladatait- a választott polgármester, 4 képviselő-ebből 1 fő alpolgármesteri tisztet tölt be-, és egy karbantartó –

 Hivatali ügyeinkről:

Januárban csatlakozott Közös Önkormányzati Hivatalunkhoz  Csernely Önkormányzata, s  így már 5 település tartozik hozzá. Előírt szakmai létszáma 10 fő, jelenleg 7 fővel működik. Munkatársai: Dr. Szűcs – Tardi Beáta jegyző, Szalmás Zsuzsanna aljegyző Csernely kirendeltségen, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó Nekézseny és a közös hivatal pénzügyi ügyintézője, jelenleg Csokvaomány helyettesítését is végzi, Tóth Miklósné Nekézseny, Bükkmogyorósd, Lénárddaróc szociális és adóügyi főelőadója  és az 5 település anyakönyvvezetője. Serfőző Melinda Csokvaomány szociális és adóügyi főelőadója, Tóth Henrietta Csernely adóügyi főelőadója, Sebők Roberta Bükkmogyorósd- Lénárddaróc pénzügyi gazdálkodója. Csernely gazdálkodását 4-4 órában Antal Józsefné és Harsányi Marianna végzi, aki kisgyermeke gondozása mellett részmunkaidőben vállalta a munkavégzést, mert sajnos, pénzügyi gazdálkodóból hiányban szenvedünk.  Csokvaományban a mai napig az állás betöltésre vár, tehát a közös hivatal létszámhiánnyal küzd. A gesztorsággal- a Közös Önkormányzati Hivatal ügyeinek intézésével- sok feladat jár, de szeretnénk ezt a vezető pozíciót megőrizni a jövőben is.

Külön, de fenntartásunk alatt működik nevelési intézményünk, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda és most már hozzá rendelve a szociális konyha is.

Mindezek alapján  a közös hivatal, a nekézsenyi  önkormányzat,  nevelési  intézményünk  és a szociális ágazat fenntartására külön- külön megkapjuk az állami támogatást és bértámogatást. A támogatások mértéke nem teszi lehetővé a létszám növelését, ezért a hivatalsegédi, az iktató-adminisztrátori és az óvodai dadus létszámot a közfoglalkoztatáson belül tudjuk megoldani. Az említettek és valamennyi közfoglalkoztatott munkatársunk bérét nem az Önkormányzat finanszírozza, hanem a Belügyminisztériumhoz  benyújtott  pályázatunk útján nyertük el.

2015. március 28-án első alkalommal került megrendezésre önkormányzatunk, a Szeleczky Zita Alapítvány és az Együtt Nekézsenyért Egyesület közreműködésével az „Üzennek a csillagok” Szeleczky Zita szavalóverseny általános iskolások részére, ápolva Szeleczky Zita emlékét.

A 2015. évi Start munkaprogramban a József Attila utca felső szakaszán betonelemek lerakásával megvalósult  a vízelvezetés.  A Kossuth Lajos utca posta felőli szakaszán járda felújításával, átfolyók kibélelésével végeztünk munkálatokat. A helyi sajátosság program keretében buszmegállók felújítását, hidat javítását, virágtartók, padok készítését végeztük el.

2015. április 18-án a Szeleczky Zita centenáriumi ünnepség rendezésére került sor Szeleczky Zita születésének 100. évfordulója alkalmából. A rendezvény fővédnöke Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere volt.

2015. július 25-én került sor az Egyesület Sportnapjának megrendezésére, melyhez anyagi támogatást nyújtottunk.

2015  augusztusában az óvoda és az  iskola festését végeztük el. Az iskola épülete átalakítására került, felkészültünk az épület új funkciójának befogadására, kialakítottuk helyi múzeumunkat, a Hagyományok Házát.

2015. szeptember 19-én Nekézseny 600 éves évfordulójára Faluköszöntő Napot tartottunk, melyet 3 pillérre építettünk fel, az EMMI NKA által nyújtott összesen 1.800 ezer Ft pályázati támogatás segítségével. Elsőként egy emlékmű és emlékpark kialakítását sikerült kiviteleznünk, melyet Riz Gábor országgyűlési képviselő adott át. Második pillérként megjelentettük Bánfalvi László hiánypótló munkáját az „Évszázadok a Bükki hegyháton” Fejezetek Nekézseny történetéből  című falunk történetét bemutató monográfiát. Szintén ekkor adtuk át ünnepélyes keretek között a Hagyományok Házát, mely gyűjteményeivel azóta is nagy népszerűségnek örvend a látogatók körében.

2015. október 3-án ismét megrendezésre került az Idősek Napja, együtt az Egyesülettel.

 2015 novemberében a ravatalozót kifestettük, új székeket, sötétítő függönyöket vásároltunk.

Újabb  sikeres  pályázatunk, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás volt. Ennek keretében  4.178.000 millió Ft-ot nyertünk, melyet  a régi iskola épületének felújítására fordítottunk.

2015 decemberében ismét útnak indult a falu Mikulása, és megrendezésre került a Luca bál is.  Az anyagi terhek csökkentésére 688 darab 2.000 Ft értékű Erzsébet utalványt osztottunk szét minden állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is itt tartózkodó lakosnak karácsonyra.

2016-ban

 

2016 januárjában pályázati pénzből elkezdődött a Közösségi Ház felújítása. Március és június között elkészült a fedett szabadtéri színtér közfoglalkoztatási kereteken belül. Megvalósult a Kossuth utcai járda melletti árok kibélelése, az Éger patak és a Jőcsős völgyi vízárok tisztítása.

Márciusban a sok panasz, bejelentés nyomán, a megfelelő térerő biztosítása érdekében  a Magyar Telekom Nyrt. a  szélessávú mobilhálózat  fejlesztése érdekében új bázisállomás létesítéséről döntött, egy  30 méter magas monopol torony telepítésével. A mérések alapján a Szeleczky Zita Emlékház hátsó kertje a legalkalmasabb a torony megépítésére, melyet környezetvédelmi vizsgálatok is megerősítettek. A tervet szakmai véleményekkel alátámasztotta a BAZ. Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Népegészségügyi Főosztály,a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,a Bükki Nemzeti Park stb., végül összesen 21 helyről a terv támogatást nyert. Jelenleg a folyamat az építési engedély beadásánál tart.

2016. április 24-én újból megrendeztük az „Üzennek a csillagok” Szeleczky Zita szavalóversenyt, melyet ekkor középiskolásoknak hirdettünk meg.

Április hónapban könyvtárunk csatlakozott a könyvtári Internet Fiesta  országos rendezvénysorozathoz.

2016 májusában az adott lehetőségeket kihasználva, pályázatokat nyújtottunk be az alábbiakban.

  1. A Csernely patak mederszelvény helyreállítására.
  2. Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére.
  3. Kultúrház felújítására.
  4. Óvoda épületének újjáépítésére.
  5. Az NKA-nál egy újabb könyv kiadására, kapcsolódva református egyházunk évfordulóihoz: „ És emlékezzél meg az egész útról… címmel.

2016 júniusában további pályázatot adtunk be az önkormányzati épületek energetikai felújítására.

2016. június 28-29-én került sor a Duna TV Ízőrzők című gasztrosorozatának felvételére.

Pályáztunk még a „ Nemzeti Szabadidős –Egészség Sportpark” programra, melynek elbírálása még nem történt meg.

E hónap végén ismét megrendezésre került a Sportnap.

Sor került az életveszélyes óvoda épületének bontására.

2016 augusztusában a Nemzeti Kulturális Alaptól 2 .036.423.- Ft-ot  kaptunk a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázatunkra. Ebből az összegből könyvespolcokat, asztalokat, számítógépet, üveges vitrint, 6 részes értékmegőrzőt, ruhatár kialakításához pultot, paravánokat, gyerek kuckóhoz bútorokat, babzsák foteleket, párnázott székeket tudtunk beszerezni.

Szeptember 3-án a Hagyományőrzők első nekézsenyi találkozója rendezvényt valósítottuk meg, ahol ki-ki korának, érdeklődési körének megfelelően megtalálhatta a számára kedves látnivalókat.

2016. szeptember 24-én Hálaadó Napra vendégül láthattuk Balog Zoltánt, az Emberi Erőforrások miniszterét. Az NKA-hoz beadott pályázatunk segítségével, a Nekézsenyi  Református  Egyház Emléknapja alkalmából az „És emlékezzél meg az egész útról… „ című könyv  nyomdai költségeihez  és templomi emléktábla  elkészítéséhez  1 millió Ft állt rendelkezésünkre. A Református Parókia építése nem önkormányzati pályázatból és támogatásból,  ha nem egyházi források segítségével történt.

2016. október 6-án az ózdi ÓMI Városi Könyvtár Kitekintő- Ablak a térségre sorozatában mutathattuk be Nekézsenyt. Itt is szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, munkáját, akik Nekézseny jó hírének öregbítéséhez hozzájárultak.

Október 15-én az Idősek Napjára a Pom-Pom Família biztosította a jó hangulatot nosztalgia műsorával. Aki nem tudott eljönni, az is részesült a számukra elkészített vacsorából, melyet kiszállítottunk részükre.

2016. november 26-án Legényfogó bál került megrendezésre i a Közösségi házban, ami nagyon jól sikerült.

December 6-án a falu Mikulása ismételten megkereste a település gyermek- lakóit, mely program egyre nagyobb sikernek örvend. Már most felhívom a figyelmet, hogy aki szeretné, hogy a Mikulás adja át a rokonságában lévő gyermeknek szánt ajándékát, 2017. december 5-én, 16 óráig a gyermek nevével és címével ellátva az igényét leadhatja az önkormányzatnál.

December 22-23-án ismét karácsonyi ajándék került kiosztásra az önkormányzat részéről 3.000 Ft-os Erzsébet utalvány formájában, a tavalyi elvek alapján, kiegészítve azokkal a nekézsenyi nappali tagozaton tanuló  diákokkal, akik akár kollégiumban, akár albérletben tartózkodnak tanulmányi idő alatt.

2016. december 30-án aláírásra került az Emberi Erőforrások Minisztériumában, Závogyán  Magdolna,  a kultúráért felelős helyettes államtitkár  és az önkormányzatunk részéről  a  támogatási szerződés  a Szeleczky Zita Emlékház tetőcseréjére. A támogatás összege: 2.800.000.-Ft , tehát az idén új tetőt kap az Emlékház.

 

Az idei, 2017–es év

Az idei Start munkaprogram keretében:

Buszmegálló felújítása, ravatalozó előtti tér festése, padok cseréje, mobilszínpad készítése valósul meg.

2017 -ben az alábbi kiírt témakörökben nyújtottunk be pályázatot.

-2017 évi rendezvények megvalósítására és könyvek kiadására.

-Humán szolgáltatások Borsodnádasd központtal.

-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása /a  Közös Önkormányzati Hivatal bővítésére./

-Tanyafejlesztési Program 4. célterületére.

Tájékoztatás nyertes pályázatokról

A Nemzeti Kulturális Alapnál már elnyert nyertes pályázataink:

 

-Kulturális rendezvények megvalósítására Nekézsenyben / Fények éjszakája, Sportnap, Hagyományőrzők II. találkozója, Reformáció500  ünnepnapja, Balogh Béni Közösségi Ház és Könyvtár átadása, Idősek Napja, Luca bál /

– elnyert támogatás mintegy 4 millió Ft

 

Könyvek, kiadványok  megjelentetése

– elnyert támogatás nyomdaköltségre 2 millió Ft

Szülőföldem szép határa – Írások  a Bükki Hegyhátról – című könyv

Balogh Béni életéről , munkásságáról szóló monográfia

Üdvözlet Nekézsenyből  Képes Album

Terület – és Településfejlesztési Operatív Programban-TOP- kiírt, nyertes pályázataink:

 

 Nekézseny, Csernely-patak mederszelvény helyreállítása

– elnyert támogatás: 115.630.812.-Ft

 Óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

– elnyert támogatás: 72.039.135.-Ft

Önkormányzati hivatalok energetikai felújítása,

-elnyert támogatás: 58.833.650.-Ft

 

 

Belügyminisztériumnál elnyert pályázatunk „ Közös önkormányzati hivatal bővítése „ témában

– megítélt támogatás: 29.994.962.-Ft

 

Kitűzött céljaink között szerepel, lehetőségeinkhez képest- településünk mellékutcáinak felújítása, rendbetétele.

A mögöttünk hagyott hónapok  nagyon sok előkészületet és energiát kívántak, de most már eljött az idő, hogy mindez látványosan is érzékelhető legyen. Az épületekkel kapcsolatban már az építési engedélyek vannak folyamatban. Az Óvoda felépítésének határideje: 2018. július vége.

Köszönetnyilvánítás

 

Ezúton mondok köszönetet:

-Balog Zoltán miniszter úrnak, az elmúlt években nyújtott erkölcsi és anyagi támogatásáért.

-Riz Gábornak, országgyűlési képviselőnknek, odafigyeléséért, támogatásáért, melyre mindig számíthatunk.

-Képviselőtársaimnak, munkatársaimnak, intézményeink dolgozóinak végzett munkájukért.

-Az Együtt Nekézsenyért Egyesületnek, annak vezetőjének, Balogh Kittinek, akivel jó partnerségi kapcsolatot ápolunk.

-Mindazoknak, akik tevékeny részt vállalnak falunk jó hírnevének öregbítéséhez, az itt élők önbecsülésének erősítéséhez, a megtartó erő növeléséhez.

-Minden lakosnak, aki valamilyen módon hozzájárult az elért eredményekhez.

-Mindenkinek,  aki a testület által hozott rendeleteket maradéktalanul betartja/mint például: A helyi környezet védelméről, a közterületek rendjéről és a köztisztaságáról szóló, a 4/2008.(lV.07.) önkorm.12 számú rendelete / és az ingatlanjuk előtti közterület tisztántartásával, a füves rész kaszálásával, árkok tisztításával hozzájárulnak Nekézseny település arculatának szépítéséhez, az idelátogatók nagy örömére.

-Végezetül, de nem utolsósorban, honlapunk és  facebook oldalunk munkatársainak, Bánfalvi Lászlóné szerkesztőnek és Tózsa-Bánfalvi Gábor webmesternek mondok köszönetet azért, hagy falunk hírnevét a digitális világban is öregbítik, gyors, friss híradásaikkal és színes rovataikkal.

Kérem, keressék fel honlapunkat, ahol az általam elmondottakhoz képanyagot találnak.-www.nekezsenykozseg.hu-

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, támogatásukra a jövőben is számítok.

Sok erőt, egészséget kívánva, üdvözlettel

Uj-Tózsa Csabáné

polgármester

Nekézseny, 2017. július 31.                                                                                                      

Látogatók Kazincbarcikáról

Látogatók Kazincbarcikáról

Július 19-én a kazincbarcikai 1.sz. Idősek Klubja tagjai látogattak el hozzánk.  Mint ahogy  Lőkös Éva klubvezető elmondta, már tavaly is jártak nálunk, akkor a Szeleczky Emlékházat nézték meg. Idei látogatásuk során felkeresték a református templomot, melyről Ottenberger Balázs lelkipásztor adott tájékoztatást, majd a Hagyományok Háza következett, ahol Tóth Jánosné és Rigó Miklós fogadta őket. A vendégek elismerően nyilatkoztak gyűjteményeink gazdagságáról és látva a régmúlt emlékeit, sokan nosztalgiával emlékeztek fiatalságukra.

Látogatásuk végén  megtekintették Szeleczky Zita síremlékét  a temetőben.

Reméljük, jövőre is ellátogatnak hozzánk!

Köszönjük a fotókat Lőkös Évának.

Meghívó  és Hirdetmény tájékoztató lakossági fórumra

Meghívó és Hirdetmény tájékoztató lakossági fórumra

Nekézseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 31-én 17 órától a Közösségi Ház (Zrínyi u. 4. sz.) nagytermében tájékoztató fórumot tart, melyre szeretettel meghívja Önöket.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásának segítő eszköze a Településkép Arculati Kézikönyv, erről tájékoztatást tart Angyal István okleveles településmérnök, építésztervező.

A fórum megrendezéséig egy héten át a COOP boltban kihelyezett ötletládában név nélkül is elhelyezhetik a településsel kapcsolatos kérdéseiket, ötleteiket, melyek átbeszélésre kerülnek a rendezvényen.

Nekézseny, 2017. július 19.

Képviselő Testület

Vendégek a Jászságból

Vendégek a Jászságból

Jászapátiból érkeztek annak a közel 50 fős Nyugdíjas Klubnak a tagjai, akik június 12-én meglátogattak bennünket. A Duna TV Ízőrzők című sorozatának Nekézsenyt bemutató filmjét látva határozták el, hogy ellátogatnak hozzánk. A faluban töltött nap során felkeresték a Szeleczky Zita Emlékházat, tiszteletüket tették a temetőben a művésznő síremlékénél és megnézték a Hagyományok Házát is. Falunk múzeumában ezúttal Tóth Jánosné, Erzsike vállalta a háziasszony szerepét – örülünk, hogy Magyar Laci bácsi is személyesen mutatta be fényképezőgépeit-, és tájékoztatta különféle gyűjteményeinkről a vendégeket, akik elismerően szóltak falunk hagyománymegőrző tevékenységéről.

Köszönjük a fotókat Tóth Andrásnak és Rigóné Krisztinának a program lebonyolításához nyújtott segítségét.

Gyermeknap a Napraforgó Óvodában

Gyermeknap a Napraforgó Óvodában

„S magasra emeltem…, hogy nagy, hogy óriás legyen.”– Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz című verséből való  a május 26-án Gyermeknapi  műsort adó Lóci Színpad mottója.

A Színpadot Lázár Attila bábszínész, zenész hozta létre 2000-ben, akinek sokrétű művészi tevékenységéről honlapján olvashatnak: http://www.lociszinpad.hu/

A több mint 100 előadást megért Zenés Állatvilág című dalos szórakoztató műsor, amit a gyerekek –s tegyük hozzá, a jelenlévő felnőttek is-, nagyon élveztek, egy óriáskönyv lapozgató interaktív játék, sok dallal, közös énekléssel, gitárkísérettel.

A műsorból a gyerekek érdekes kérdésekre, érdekes válaszokat kaphattak: Szoktak-e sóhajtozni a pillangók? Miért kitűnő vadász az oroszlán? Hogy iszik a béka?

Sőt, a vándormuzsikussal közösen megalapították a „Csincsele-bombola-csim-bum-bum” zenekart is…

A nagyszerű program Önkormányzatunk támogatásával, a megyei könyvtárellátási rendszer keretében valósulhatott meg.

A műsor utáni közös játékban a gyerekek kipróbálhatták új játékaikat, melyeket az óvodát régóta rendszeresen  támogató Nagy Györgynek és nejének, Fábián Adriennek köszönhetünk.

A jó hangulatról, gyermekeink öröméről beszéljenek a képek.