Nekézsenyért Díjat kapott helytörténeti kutatásaiért Bánfalvi László

Nekézsenyért Díjat kapott helytörténeti kutatásaiért Bánfalvi László

 

Nekézsenyért Díjat kapott helytörténeti kutatásaiért Bánfalvi László

 

Nekézseny idei, 2023. augusztus 26-i Hagyományőrző Napjának egyik fontos mozzanata volt a köszönetnyilvánítás, mellyel a település megbecsülését kívánta kifejezni mindazoknak, akik támogató hozzáállásukkal, munkájukkal a közelmúltban elősegítették a falu fejlődését.

Ennek keretében immár 4. alkalommal került átadásra a Nekézsenyért Díj, ezúttal  Bánfalvi László honismereti, helytörténeti kutatónak.

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben – tisztelegve a település első írásos említésének 600. évfordulója előtt – döntött arról, hogy megalapítja a Nekézsenyért Díjat, mellyel azokat a személyeket kívánta megtisztelni, akik a község közéletének valamely területén olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve nyújtanak, amely a település szellemi és anyagi gyarapodásához hozzájárul. A kitüntető cím eddig három alkalommal került adományozásra.

Első alkalommal – posztumusz -, a valamikori nekézsenyi Általános Iskola igazgatójának, karnagynak, a helyi népzenei hagyományok ápolójának, Igó Istvánnak ítélte a díjat a testület, mely az akkori Faluköszöntő Napon került kihirdetésre.

Második alkalommal 2017-ben, a Balogh Béni Emléknapon szintén posztumusz adományozták a kitüntetést a falu szülöttének,  Balogh Béni írónak történelmi múltunk és hagyományaink irodalmi megörökítésért.

2019-ben  az akkori A helyi önkormányzatok napja ünnepség keretében, immár harmadszor került sor  a díj odaítélésére,  amikor a kitüntető címet  Balog Zoltán református lelkipásztor kapta az elmúlt években tanúsított önzetlen támogatásáért, mellyel hozzájárult Nekézseny település fejlődéséhez, a múltban gyökerező jövőjének építéséhez.

Most pedig az 50/2023. (VII.27.) számú, önkormányzati határozatával döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a díjat ezúttal Nekézseny szülöttének, Bánfalvi László Istvánffy Gyula – díjas helytörténeti kutatónak adományozza.

A díjazott bemutatása, mely elhangzott a díjátadó ünnepségen. 

Bánfalvi László

három évtizede foglalkozik szeretett szülőfaluja, Nekézseny múltjának kutatásával, bemutatásával. Kutatási eredményeit önálló monográfiákban és gazdag tartalmú tanulmányokban tette közzé.

1949-ben született Nekézsenyben, tősgyökeres nekézsenyi családban. Édesapja Bánfalvi Benjámin – aki 3 évtizeden át a település tűzoltó parancsnoka volt -, és édesanyja Dédesi Irma három gyermeket neveltek fel. Lánytestvérei mindketten pedagógusok lettek, húga a nekézsenyi Általános Iskolában is tanított.

Alapfokú tanulmányait szülőfalujában befejezve, az ózdi József Attila Gimnáziumban tanult, majd olyan felsőfokú végzettségeket szerzett meg, melyeket munkájában műszaki, majd szolgáltatóipari szakmai területeken hasznosított.

A történelmi múlt kutatójává évtizedek alatti folyamatos önképzéssel, a szakirodalom minél mélyebb és sokoldalúbb megismerésével vált. Általában véve fogékony volt mindenre, ami Ózd és környéke múltjával volt kapcsolatos, külünös tekintettel a Bükki Hegyhátra és benne  Nekézsenyre.

Munkásságában döntő momentumnak bizonyult, hogy az 1990-es évek elején Nagy Károly helytörténész biztatására bekapcsolódott az országos hírű ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör tevékenységébe. 1992-ben benyújtott első honismereti pályázata Nekézseny története volt.

Ettől az időtől kezdve pályamunkák sorát készítette el – 30 év alatt 30 pályamunkája született -, amelyek mind a helyi, mind pedig a megyei és az országos megmérettetéseken kiemelkedő díjazást értek el.Témaválasztásai sokoldalú érdeklődésének megfelelően nagyon változatosak voltak, írásai az őstörténettől kezdve, a néprajzon át, a művészet–és vallástörténetig terjedő témaköröket öleltek fel.

Az elmúlt évtizedben jelentős fordulat következett be helytörténet írói munkásságában, miután írásai nyomtatásban is megjelentek. Szülőfalujáról, Nekézsenyről írott munkái a Nekézseny Községi Önkormányzat gondozásában, dr. Veres László, a Herman Ottó Múzeum nyugalmazott igazgatója szakértő lektorálásával láttak napvilágot.

2015-ben megírta – nagy hiányt pótolva -, szülőfaluja monográfiáját Évszázadok a Bükki Hegyháton Fejezetek Nekézseny történetéből 1415–2015 címmel.

Ezt követte 2016-ban az „És emlékezzél meg az egész útról…”  A nekézsenyi Református Egyházközség és templom története az évfordulók tükrében című munka, benne egyháztörténeti  kutatásaival.

A 2017-ben megjelent Szülőföldem szép határa Írások a Bükki Hegyhátról című tanulmánykötetével egyértelműen bizonyította, hogy nemcsak szülőfaluja, hanem tágabb értelemben a Bükki Hegyhát meghatározó kutatója is, aki erről a kistájról rendkívül alapos, szerteágazó  ismeretanyaggal rendelkezik.

A 2018-ban kiadásra került Nekézsenyi Somos-erdő a tanyám… Néprajzi tanulmányok a Bükki Hegyhátról című könyvének tanulmányaiban a térségben végzett néprajzi kutatásait összegezte, ötvözve a történeti források közléseivel, így szolgálva a tudományos ismeretterjesztés ügyét.

Helyismereti kutatómunkájának mintegy betetőzése a 2022-ben megjelent Az Agyagvermektől a Vince-lápáig Nekézseny helynevei című kötete, amelyben Nekézseny belterületének és határának földrajzi neveit sorakoztatta fel, egy komoly kutatómunkán alapuló, tudományos szempontoknak megfelelő elemző feldolgozásban.

Eközben sorra születtek újabb díjazott helytörténeti pályamunkái, melyek közül több napvilágot látott, így a IV. Béla király menekülése a hagyományok tükrében című munka egy tanulmánykötetben, a Holló Barnabásról szóló pályamunka kivonata a Lakóhelyünk Ózd periodikában, a Szent korona egri „látogatásai”a Honismeret folyóiratban, de publikált a Szülőföldünk folyóiratban is.

Figyelemmel kíséri az Országos Honismereti Szövetség tevékenységét és tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesületnek.

Bánfalvi László több évtizedes helytörténeti kutatómunkájáért a Honismereti Szövetség Emléklapját vehette át 2020-ban, majd 2022-ben kiemelkedő honismereti gyűjtőmunkája elismeréseként Istvánffy Gyula – díjat kapott.

Jelenleg is több, Nekézsenyhez és környékéhez kapcsolódó kutatást folytat eddig kevéssé feltárt és publikált témákban.

A helytörténet egy olyan különleges műfaj, amely nemcsak a szakmának szól, hanem megszólítja azokat, akik az adott települést, vagy térséget lakják. Ezt a kettősséget szem előtt tartva a helytörténész Bánfalvi László a lehető legteljesebb forrásfeltárás alapján, új kutatási módszerek segítségével összefoglaló ismereteket ad át az érdeklődőknek.

A lakóhely arculatának formálásában fontos szerepet tölt be a múlt feltárása, a korábbi eredmények összegezése, mindenki számára elérhetővé, hozzáférhetővé tétele. Ennek a fontos alapelvnek a figyelembe vételével születtek és születnek meg a mai napig munkái, biztatva olvasóit, hogy merítsenek erőt a múltból, ami a jövőbe vetett hitre és cselekvésre sarkall mindannyiunkat.

Bánfalvi Lászlónak, a Nekézseny település múltjában gyökerező értékek feltárásában és megőrzésében végzett helytörténeti kutató munkája elismeréseként adományozza a Nekézsenyért Díj kitüntető címet a Nekézseny Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete.

A díjat Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke és Uj-Tózsa Csabáné, Nekézseny polgármestere adta át.

Gratulálunk és  a szülőfalu, Nekézseny nevében további sikeres kutató-és alkotómunkát kívánunk, jó erőben és egészségben.