Világháborús emlékek

E M L É K T Á B L Á K

1.)    vh1

A református templom  belső terében, a szószékkel szembeni északi falon van elhelyezve az a kis emléktábla, amely az I. világháború helyi hőseinek állít emléket.

vh2

2.)

   A temetői ravatalozó falán elhelyezett kisméretű emléktáblát a II. világháború áldozatainak – a harcokban elesett katonáknak éppúgy, mint az elhurcolt polgári áldozatoknak – emlékére helyezték el a község lakói.

Avatására 1991. november 1-jén került sor.

vh3

vh4

Az egyszerű emléken szereplő nevek csak nagy nehézséggel olvashatóak, ezért az alábbiakban közöljük.

 

BALOGH LAJOS                          KIS TÓTH LAJOS

BARI KÁLMÁN                            KORMOS BÉLA

BÁNFALVI LAJOS                        MAGYAR JÓZSEF

BÁNFALVI ISTVÁN                     ORBÁN BÉLA

BERZI ISTVÁN                             RIGÓ GÉZA

ifj. BUDAI JÓZSEF                       RIGÓ SÁNDOR

DÉDESI JÓZSEF                           RIGÓ ZSIGMOND

FODOR PÉTER                             TÓTH GYÖRGY

GÖMÖRI ISTVÁN                        TÓTH LAJOS

GRÜNBAUM EMMA                    VÁRALJAI JÓZSEF

GRÜNBAUM FÜLÖPNÉ               ZÁVODSZKI ISTVÁN

GRÜNBAUM MAGDOLNA          ZÉLINGER SÁNDOR

                                                        ZÉLINGER SÁNDORNÉ

                                           ÁLLÍTTATTA

                       NEKÉZSENY KÖZSÉG LAKOSSÁGA

 

E M L É K P A R K

 

   A Csernely-patak és a közút közötti területen kialakított Kopjafás Emlékparkot a település II. világháborúban elesett katonáinak emlékére hozták létre.

vh5

vh6

-Bánfalvi Lászlónak, az Ózdi járás világháborús emlékeit feldolgozó  munkája  nyomán-