Emlékmű

Településünk első ismert írásos említése 600 éves évfordulójának emlékjele

 

Az Emlékmű egy olyan térinstalláció, melynek segítségével meg tudjuk jeleníteni és láthatóvá tudjuk tenni természeti környezetünk értékeit éppúgy, mint tárgykultúránk emlékeit.

Ezért választottuk azt a három nemes anyagot, mely jellemez minket: kő, fém/vas,ill.bronz/ és fa.

A felállítandó emlékmű helyét úgy választottuk meg, hogy a Faluközpont egy frekventált helyén településünk egy parkkal, egy szabadtéri tájékozódási ponttal gazdagodhasson,mely egyben egy újabb közösségi tér is.

Településünk a Bükk-vidék földtörténetileg legöregebb részén, az Upponyi-hegységben fekszik, több százmillió éves rétegekben homok és kavicskövek –konglomerátumok- találhatók. A karbon kövületekben igen gazdag felszíni formák sajátos módon járulnak hozzá a táj szépségéhez.

Az emlékmű talapzatát mesterségüket régóta űző helyi mesteremberek készítették el, bedolgozva abba a helyi kőbányákból való köveket, melyeket eleink évszázadok óta bányásztak és felhasználtak házaik építéséhez. Az emlékmű talapzaton álló teste olyan műkőfelület, melyre  rögzíthettük két bronz díszítőelemünket.

Utalva a nagy múltú helyi ércbányászatra, mindenképpen a helyi fémművességre utaló elemeket kívántunk elhelyezni az Emlékművön. Arra is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy helyi, öntéssel foglalkozó mesterember készítse el a múltat felidéző táblákat.

A falut változatos fafajtákkal hatalmas erdők övezték, része volt a királyi vadászterületeknek.

Ma is hegyekkel koszorúzott gyönyörű völgyben fekszik, adottságai miatt egyre többen keresik fel, faanyaga ma is része e helyiek életének, ezért is készíttettünk szintén helyi mesterekkel padokat az Emlékművet övező kis parkba.

Ezekből az anyagokból egy olyan installációt terveztünk a Faluközpontba, a Református templom előtti területre, mely anyagában, formájában, jelentésében reprezentálja múltunkat.

A két bronz táblán:

– egyrészt a község régi pecsétnyomójának dokumentálhatóan hiteles lenyomata szerepel, mely létében egy olyan múltidéző emlék, mely szimbólumrendszerével a település mezőgazdasági jellegére utal – ekevas, búzakalász –és olvasható rajta a régi NEKESEN elnevezés is.

 – a másikon pedig az alábbi felirat található:

 

           Tiszteletteljes emlékezésül állították az elődöknek Nekézseny lakói 1615-2015

Reméljük, hogy, az Emlékmű még inkább összekovácsolja kis közösségünket, hiszen a közös gondolkodásban,az  összefogásban,a megtartó erő növelésében rejlik  a jövő.

Az avatásra az Otthon a Bükki Hegyháton című Faluköszöntő Napon került sor 2015.szeptember 19.-én. Avatóbeszédet Riz Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondott, majd a közösen a település vezetőivel leleplezte és megkoszorúzta az Emlékművet. Helyi előadók műsora után a Himnusz eléneklésével ért véget az avató ünnepség.

Az Emlékmű felállításával:

– elértük célunkat, méltó emléket állítottunk múltunknak,

– a felhasznált anyagok jól reprezentálják a múltban is használt anyagokat,

– egy újabb, falunk életében fontos szerepet játszó szabadtéri találkozási pont jött létre,

– felkeltettük a fiatal korosztály érdeklődését hagyományaink, szüleik, nagyszüleik élete iránt.