Könyvtárhasználati szabályzat

Nekézseny község könyvtári, információs és közösségi szolgáltató helyét nyitvatartási idejében bárki szabadon látogathatja, nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti.

A könyvtár helyben nyújtott alapszolgáltatásait

 • könyvtárlátogatás,
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
 • az állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

minden érdeklődő számára ingyenesen biztosítja.

 Jogosult a könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételére, aki személyes adatainak regisztrálása után elfogadja és betartja a könyvtárhasználat szabályait.

Beiratkozás

A beiratkozás ingyenes és egy naptári évre szól. Alapfeltétel, hogy a könyvtári, információs és közösségi szolgáltató helyet használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, nappali tagozatos tanulók esetén diákigazolvány is) felmutatásával igazolja saját, illetve ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának adatait.

Kötelező adatok:

 • Név, születési helye és ideje, anyja neve, lakcím (állandó vagy ideiglenes), személyi igazolványának vagy útlevelének száma.
 • A személyes adatokban történő változást a könyvtárhasználó köteles bejelenteni.
 • A személyes adatok védelméről az 1992. évi LXIII. törvény értelmében a könyvtár gondoskodik.

A könyvtár állományvédelmi, állománygyarapítási és közönségkapcsolati célból a fentieken kívül a következő adatokat kérheti, amelyeknek megadása nem kötelező: foglalkozás, munkahely, elérhetőség (telefon, email).

 Kölcsönzés

 • Saját olvasójegyre egy alkalommal, maximum 6 dokumentum kölcsönözhető.
 • Amennyiben az igényelt művet már kikölcsönözték, azt az olvasó előjegyeztetheti.
 • A lejárati határidő hosszabbítása kérhető telefonon, e-mailben vagy személyesen, ha nincs az adott dokumentumra előjegyzés.
 • A lejárati határidő elmulasztása esetén, vagy ha a dokumentumokat három felszólítást követően sem szolgáltatja vissza az olvasó, a további kölcsönzés megtagadható.
 • A települési könyvtári, információs és közösségi szolgáltató hely állományában nem található műveket a megyei könyvtárból könyvtárközi kölcsönzés útján meg lehet kérni.
 • A könyvtárközi kölcsönzés a beiratkozott könyvtárhasználók részére ingyenes.

 

Kölcsönzési határidők:
könyv: 3 hét
folyóirat: 1 hét
egyéb (DVD, videó, CD) 2hét

 

 • A kézikönyvtári könyvek és a tájékoztatást szolgáló dokumentumok nem kölcsönözhetőek, ettől eltérni csak a könyvtár vezetőjének engedélyével lehet.

 

 • Amennyiben a könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvet elveszti vagy megrongálja, köteles a pótlás költségeit a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére megtéríteni.
A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő:    15.00-18.00
Kedd:  
Szerda:    15.00-18.00
Csütörtök:  
Péntek:  
Szombat:    16.00-18.00
Vasárnap:  

A nyitva tartás rendjét a könyvtáros a fenntartó előzetes hozzájárulásával, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral történt egyeztetést követően, az olvasói igényeknek megfelelően módosíthatja.

A könyvtárhasználati szabályzat a látogatók érdekeit és a könyvtári állomány védelmét szolgálja, így annak megsértése a könyvtári tagság felfüggesztését vonhatja maga után.

A könyvtári, információs és közösségi szolgáltató hely működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeit, javaslatait minden könyvtárhasználó eljuttathatja a szolgáltató könyvtár címére:

 1. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 11.

Tel: 06-46-503-123

e-mail: teruletellatas@gmail.com

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer további szolgáltatásairól a Megyei Tudástár portálon tájékozódhat: www.bazkonyvtar.hu.

A könyvtárhasználati szabályzat 2013. április 1-jén lép életbe és visszavonásig érvényes.