Szeleczky 100

Centenáriumi Ünnepség Szeleczky Zita születésének 100.évfordulóján

Nekézseny, 2015. április 18.

 

Programunkról

 

11.00-11.45 Általános Iskola Épülete

A vendégek fogadása, hidegkonyhás vendéglátás.

„Babavilág” címmel Tóth Jánosné óvodapedagógus kiállításának indítása, megtekinthető egész nap.

11.45-14.15 Általános Iskola Udvar-Rendezvénysátor

 

Centenáriumi Ünnepség

11.45-11.55

Megnyitó beszédek

Uj-Tózsa Csabáné, Nekézseny Község polgármestere

Szabó Zsuzsanna, Az Együtt Nekézsenyért Egyesület elnöke

11.55-12.05

Az ünnepség programjának menetrendjét és a fontos információkat ismertette Bánfalvi Lászlóné moderátor.

 

12.0513.15                                    

„A szeretett falu: Nekézseny bemutatkozik”

 

Betekintést adtunk a Szeleczky Zita által szeretett falunk életébe, múltjába,és jelenébe, megmutatva értékeit.

 

-Első műsorszámként a Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör mutatkozott be, melynek tagjai méltó örökösei a valamikori sikeres nekézsenyi Pávakörnek, melyet Igó István iskolaigazgató, karnagy vezetett évtizedeken át. Méltó utódja a valamikori körnek ez a mostani, melyben a tagok között hárman is vannak, akik már a régi Pávakörnek is alapító tagjai voltak. A lelkesedés, a közös éneklés öröme megmaradt sok év után is és az éneklő asszonyokhoz rögtön csatlakoztak a citerázó férfiak , akik segítettek feleleveníteni a régi népdalokat, felidézni a korabeli hangulatot. Citeráik igazi népzenei kincsek, hiszen zömmel 30-40 évesek. A Pávakör repertoárja egyre bővült , rendszeresekké váltak a próbák és a tavalyi év végén a Luca Bálunkon már fel is léptek.

Műsoruk 3 blokkban hangzott el:1. Népdalcsokor citerakíséretttel( 6 népdal), 2. Citerazenekar ( 5 népdal), 3. Népdalcsokor citerakísérettel(4 népdal)

 

-Másodikként a dicsőítő zenét játszó, zömmel fiatalokból álló Hosanna keresztény zenekar következett, akik immár 6. éve vallják, hogy számukra a zene a legnagyobb szeretet érzését közvetíti. Többször szolgáltak nemcsak helyi, hanem szomszédos gyülekezetekben is. Meghívást kaptak Győrbe, Gyöngyösre ; 2010-ben pedig Nekézsenyben szerveztek segélykoncertet a felsőzsolcai árvízkárosultak részére. Mindeközben folyamatosan fejlődtek , saját dalok is születtek szép számmal. Egyre többen csatlakoztak hozzájuk, mely által gazdagabb lett kis közösségük.

Két dalt énekeltek: Gárdonyi Zoltán: Tartsd meg hazánkat, Isten!
és Részlet az 56 csepp vér c. musical-ből : Maradj hűséges.

-Az„Üzennek a csillagok”- Szeleczky 100 című tavasszal, általános iskolásoknak megrendezett szavalóversenyünkön Szeleczky Zita szép magyar beszédére emlékeztünk. A nyertes tanulók itt az ünnepségen is kaptak még jutalmat, és az első helyezettek elmondhatták versüket.

A művésznő szellemi örökségének méltó folytatása volt ez a szavalóverseny, amelyre nevezni egy magyar költő szabadon választott versével lehetett, melynek témáját az a szeretet-és felelősségteljes kötődés adja az otthoni tájhoz, mely Szeleczky Zitát jellemezte. A versenyen, melyet március 28-án rendeztek Nekézsenyben, 32 diák vett részt, akik 6 iskolát képviseltek, Szilvásváradtól Putnokig, Ózdtól Arlóig. Felkészítésükért köszönet illeti a pedagógusokat, könyvtárosokat. Csodálatos versek hangzottak el, többek között Petőfi Sándor, Ady Endre, Reményik Sándor, Márai Sándor, Wass Albert tollából.

-Nekézseny szülötte Csorba Ilona színművésznő, aki a faluközösség kedves tagja, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Örökös Tagja két dallal örvendeztette meg a hallgatóságot,elhangzott a Bükk alján van egy falu,Nekézseny című dal is.

 

-A Nekézsenyt bemutató műsorrészt a legifjabb generáció Gudra Georgina és Anga Áron képviselte moldvai csángó népdalokkal és Faltisné Újváry Anna:Magyar vagyok című versével.

 

– A Szeleczky Zita Emlékházban egész nap tárlatvezetéssel egybekötött program várta a látogatókat.

 

13.15-14.15                                    

 

A

Megemlékezést Szeleczky Zita életéről és munkásságáról

 

a Szeleczky Zita Alapítvány állította össze, és Négyessy Nedda az Alapítvány leendő elnöke vezette.

 

Fekete Wandát búcsúztatta Négyessy Nedda,az Alapítvány régi és új elnöke

 

-Wass Albert :A bujdosó imája-Szeleczky Zita hangfelvételről

 

-Négyessy Nedda fölkéri Bánfalvi Lászlónét, az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár ny.vezetőjét, hogy mondja el megemlékező beszédét.

 

-Tele van a város akácfa virággal –Szeleczky Zita nótát énekelt hangfelvételről.

 

Schneider Tibor Los-Angeles-i barátja emlékezett a művésznőről.

 

-Régen laktam én-e házban régen-Szeleczky Zita-nóta felvételről.

 

-Az első Szeleczky Zita 100 szavaló verseny 2 nyertese verset mondott:

         1,Pókos Letícia—Ózd

             Wass Albert: Üzenet haza

         2,Kolozsi Ádám—Putnok

             Gyurcsó István: Európában

 

-Csak még egyszer haza tudnék menni—Szeleczky Zita énekelt felvételről.

 

Szersén Gyula -Jászai Mari –díjas színművész szavalata:

Reményik Sándor: Mindhalálig

 

-Papp Váryné Sziklai Szeréna: Hitvallás

     Szeleczky Zita hangfelvételről

 

15.00-15.45      

 

Koszorúzás a nekézsenyi temetőben Szeleczky Zita síremlékénél

 

Beszédet mondott és koszorút helyezett el Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere .Ezután szervezetek,intézmények és magánszemélyek köszorúztak.

 

16.00-17.00

Istentisztelet

 

a nekézsenyi református templomban, prédikált Nagytiszteletű Balog Zoltán református lelkész.

 

17.00-19.00

Helyszín:Rági Általános Iskola Udvara

                                      

Falusi vendéglátás-Látványkonyha

 

A falu vendégül látta az ünnepség résztvevőit, melyen olyan tradicionális magyar ételek szerepeltek, mint a kürtőskalács, a krumplilaksa és a herőce.

Az előkészítésben és a lebonyolításban a Falusi vendéglátó Csoport mutatta meg tudását,akik több hónapos,támogatott képzésben vesznek részt.

 

Összegezve

A Centenáriumi Ünnepség :

 

-Méltó megemlékezés volt a XX.század egyik legnagyobb színművésznőjére,Szeleczky Zitára,születésének 100.évfordulóján.

-Példaképet állított a fiatal korosztálynak,magyarságból,összetartozásból.

-Falunk megtartó erejének hangsúlyozásával, bemutathattuk értékes múltunkat és jelenünket.

-Rendezvényünk kiváló eszköze volt a közösségépítésnek, melyen szinte minden korosztályt sikerült megszólítanunk.

 

 

Alkalmi bélyeg

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszöntötte Szeleczky Zita színművésznő születésének századik évfordulóját. A 2015. áprilisában megjelent bélyegen és a hozzátartozó borítékon a művésznő portréja, az alkalmi bélyegzőn pedig aláírása látható.

Az alkalmi borítékból kétféle változatot készítettek, amelyeket postatisztán és bélyegzetten hoztak forgalomba.

 

http://www.nekezsenykozseg.hu/2015/04/18/szeleczky-zita-centenariumi-unnepseg/

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/?p=368

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/?p=489

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/?p=498

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/?p=433

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/?p=445