Hagyományőrző Nap 2023 Nekézseny megköszönte…   

Hagyományőrző Nap 2023 Nekézseny megköszönte…  

Hagyományőrző Nap 2023

Nekézseny megköszönte…

Falunk idei nyári ünnepe augusztus 26-án, szombaton kora délután Bánné dr. Gál Boglárkának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnökének köszöntői szavaival kezdődött.  Az elnök asszony a falvak megtartó erejének és a közösségépítésnek a fontosságát kiemelve, rátért az idei Hagyományőrző Nap vezérfonalára:

a köszönetnyilvánításra.

Ezzel a köszönetnyilvánítással – fogalmazta meg Uj-Tózsa Csabáné polgármester asszony is – településünk megbecsülését kívánta kifejezni mindazoknak, akik támogató hozzáállásukkal, munkájukkal a közelmúltban elősegítették a falu fejlődését.

Mindezt három pillérre építették fel: a Nekézsenyért Díj átadására, Emléktábla avatására és az önzetlen, közösségért végzett munka megköszönésére.

Ennek értelmében elsőként a Nekézsenyért Díj átadására került sor.

A Nekézsenyért Díjról

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben – tisztelegve településünk első írásos említésének 600. évfordulója előtt – döntött arról, hogy megalapítja a Nekézsenyért Díjat, mellyel azokat a személyeket kívánta megtisztelni, akik a község közéletének valamely területén olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve nyújtanak, amely a község szellemi és anyagi gyarapodásához hozzájárul.Ennek értelmében adható a díj a már csak emlékeinkben velünk élőknek is.

A kitüntető cím eddig három alkalommal került adományozásra.

Első alkalommal –posztumusz-, a valamikori nekézsenyi Általános Iskola  igazgatójának, karnagynak, a helyi népzenei hagyományok ápolójának, Igó Istvánnak ítélte a díjat a testület, mely az akkori Faluköszöntő Napon került kihirdetésre.

A Képviselő-testület második alkalommal 2017-ben, a Balogh Béni Emléknapon szintén posztumusz adományozta a kitüntetést a falu szülöttének,  Balogh Béni írónak történelmi múltunk és hagyományaink irodalmi megörökítésért. Ekkor arról is döntés született, hogy a nekézsenyi Közösségi Ház felveszi az író nevét.

2019-ben  az akkori A helyi önkormányzatok napja ünnepség keretében, immár harmadszor került sor  a díj odaítélésére,  amikor a Képviselő-testület  a kitüntető címet  Balog Zoltán református lelkipásztornak adományozta az elmúlt években tanúsított önzetlen támogatásáért, mellyel hozzájárult Nekézseny település fejlődéséhez, a múltban gyökerező jövőjének építéséhez.

Most pedig az 50/2023. (VII.27.) számú, önkormányzati határozatával, immár negyedik alkalommal döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a díjat Nekézseny szülöttének, Bánfalvi László Istvánffy-díjas helyismereti kutatónak adományozza, a Nekézseny település múltjában gyökerező értékek feltárásában és megőrzésében végzett helytörténeti kutató munkája elismeréseként.

A díjazott életútját, munkásságát külön írásban ismertetjük.

 Ezután emléktábla avatás következett, ifj. Bódán Gábor vállalkozó, az USA-ban és szerte Európában rönkházakat építő elismert szakember emlékére, aki sajnos már nincs közöttünk. A fával magas fokon dolgozó szakember keze nyomát több nekézsenyi épület hordozza, így a Balogh Béni Közösségi Ház szabadtéri szinpada is, amelynek egyik oszlopán avatták az emléktáblát.

A köszönetnyilvánítás harmadik elemeként Emléklapot és ajándékcsomagot kapott az elmúlt években tanúsított önzetlen támogatásért, áldozatos, segítőkész munkájáért, mellyel hozzájárult településünk fejlődéséhez, a múltban gyökerező jövőnk építéséhez: Rigó Miklós, Anga Lajos, Kormos Tibor, Varga Béla, néhai Molnár Béla, néhai ifj. Bódán Gábor, Barsi Istvánnné. Emlékplakettet vehetett át a településért végzett lelkiismeretes munkájáért Bánfalvi Lászlóné, Uj-Tózsa Csaba, Szilágyi Tamás, Szabó Kitti és Tóth Jánosné.Rigó Miklós az elismerést a későbbiekben veszi át.

A díjakat az elnök asszony és a polgármester asszony adták át, s közösen leplezték le az emléktáblát is.

Az ünnepnap második részében elsőként, a hagyományoknak megfelelően a helyi Napraforgó Óvoda kis óvodásai szerepeltek, majd több együttest hallhattunk. A Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar és a Hosanna Együttes után a Vadvirág Népdalkör énekelt, majd a Szabad Szombat Táncegyüttest láthattuk.

A VI. Szeretem Nekézsenyt fotópályázat eredményhirdetése következett, az első helyezett Magyar Marianna, a közönségdíjas Szabó Katalin lett. A fotópályázat eredményéről az kiíró Együtt Nekézsenyért Egyesület hamarosan részletesen hírt ad.

Ezután a műfaji sokszínűség jegyében a felvidéki Arany Nikitől operetteket, Jessytől, a Muzsika TV-ből ismert énekestől mulatós zenét hallhattunk.A délután folyamán megkóstolhattuk a csokvaományi lepényeket, megismerkedhettünk a Menj be! bisztró kinálatával és vásárolhattunk Rigó Dénes helyi őstermelő méztermékeiből is.

Az érdeklődőket várták Nekézseny nevezetességei, a Balogh Béni Emlékkiállítás, a Szeleczky Zita Emlékház és a Hagyományok Háza.

Az évekkel ezelőtt Nekézsenyben elindult hagyományőrző folyamat a folytatás és megújulás jegyében továbbra is él falunkban, erről mindazok tanúskodhatnak, akik velünk töltötték ezt a szép délutánt!

Fotó: Bánfalvi László

Bánfalvi Lászlóné