’56 és Nekézseny

’56 és Nekézseny

Egy régi New York-i felvétel került napvilágra 1956-ból, melyet a Szabad Európa Rádió játszott le október 23. környékén. Érdekessége a felvételnek, hogy három Nekézsenybe küldött üzenet is hallható ezen a felvételen.

Íme a három üzenet:

“Ida üzen Perth Amboyból nagymamájának és rokonainak Nekézsenybe: Kedves nagymama, Piroska, Gyuszi és kedves mindnyájan! Nagyon örülök, hogy egy pár szót küldhetek maguknak. Nagyon szeretnék ma magukkal együtt lenni. Én még mindig iskolába járok, és még fogok is három évig járni. Mi jól vagyunk mindnyájan, amit maguknak is szívből viszont kívánok! Gyuszi és Miklós már nagyfiúk. Hiszem, hogy már nagyon szeretnék őket és mindnyájunkat látni. Kedves keresztanyám és kedves Józsi! Maguk hogy vannak? Remélem, hogy jól. Kívánok maguknak minden jót! Most már sokszor csókolom mindnyájukat és búcsúzok, sok szeretettel! Ida.”

“Miklós üzen Perth Amboyból anyósának, öccsének, Barnának és családjának, Gyula sógornak és családjának és a többi rokonnak Nekézsenybe: Kedves nagymama, Gyula sógor és mindnyájan! Nagyon örülök, hogy saját hangomon szólhatok hozzátok. Nagyon szeretném, ha mindnyájan hallhatnátok. Gyula sógor, a kért dolgot hamarosan elküldjük, legyetek nyugodtan! Kedves Barna öcsém és családod! Tehozzátok is örömmel szólok egy pár szót, ha már a távolból is. Hát ti hogy vagytok? Leveledet megkaptam, amiben a receptet küldted. Remélem, akkorra már az orvosság is hozzátok érkezett, mert én az első levélre elküldtem. Nagyon szeretném, ha István barátomon segíthetnék ezzel. Egyébként hogy vagytok? Remélem, jól. Írjál gyakran! Hát maguk, kedves komámasszony, hogy vannak? Nagyon várjuk a levelöket, mert még ide nem kaptunk maguktól levelet. Nem tudjuk, mi lehet az oka. Írjanak, várjuk a levelöket! Hogy vannak, mi újság? Nem nősül-e még Józsi? Kedves Zsófi néném és mindnyájan! Magukról sem felejtkezünk meg. Sokat gondolunk rájuk. Most már búcsúzom mindenkitől, szeretettel ölel és csókol mindenkit Miklós!”

“Irma üzen Perth Amboyból édesanyjának, bátyjának, Gyulának és családjának, húgának, Herminnek és családjának, komaasszonyának, Józsinak és minden rokonnak Nekézsenybe: Kedves édesanyám! Nagyon örülök, hogy saját hangomon szólhatok hozzájuk. Kedves édesanyám! Nagyon sajnálom, hogy öreg napjaiban nem lehetek vele. Hát ti, kedves testvéreim, hogy vagytok? Írjatok gyakrabban! Nagyon kérlek benneteket, hogy édesanyámnak viseljétek gondját! Hát maguk, kedves komámasszony, hogy vannak? Nagyon várjuk a levelüket. Nem nősült-e még meg Józsi? Mink, hála legyen a Jóistennek, jól vagyunk. A nyáron Idával és Gyuszival Kanadában voltunk Irénkénél és Mariskánál. Irénkének a második kisfiát, Pétert elhoztuk magunkhoz. Ők is, hála Istennek, jól vannak. Sok szeretettel csókolunk mindenkit! Szerető lánya és testvéretek, Irma.”

 

Az eredeti felvétel meghallgatható itt:

http://szer.oszk.hu/felvetel?i=750939662&n=uzenetek

Köszönjük a hírt Uj-Tózsa Ákosnak

A Hálaadó Nap a sajtóban

A Hálaadó Nap a sajtóban

Sok sajtóorgánum foglalkozott a napokban a múlt szombati református egyházi ünnepünkkel. Az alábbi linkekre kattintva sok információt olvashatnak, képeket nézegethetnek a rendezvényről.

 

Marosréti Ervin cikke a 2016. szeptember 27-i Észak-Magyarországban.

scan-20004(Nagyításhoz kattintson a cikkre.)

Marosréti Ervin képei, melyeket a programon készített és elküldött nekünk.Köszönjük.

Főhajtással emlékezve…

Főhajtással emlékezve…

Hálaadó Napot tartott a Nekézsenyi Református Egyházközség 2016. szeptember 24-én, szombaton délután, több, az egyházközséghez kötődő ünnepi alkalomra emlékezve.

A református gyülekezet azért adhatott hálát, hogy helyi források szerint 230 éve vált önállóvá az egyházközség, épült fel az első lelkészlak, valamint 200 éve annak, hogy az elődök lerakták a templom alapkövét. Most került átadásra a parókia új épülete is.

A rendezvény megálmodója és megvalósítója a Nekézsenyi Református Egyházközség és a Nekézseny Községi Önkormányzat, a fő támogató a Nemzeti kulturális Alap volt.

A gyülekezet tagjain, a nekézsenyi érdeklődőkön kívül az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével:

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője,(református lelkész),

Főtiszteletű Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke,

Nagytiszteletű Szőnyi Tamás,a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese,

Nagytiszteletű Szűcs Endre, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki főtanácsosa és  Riz Gábor, a választókerület országgyűlési képviselője, Borsod-Abaúj-Zemplén megye miniszteri fejlesztési biztosa és megjelentek a környező református gyülekezetek lelkészei és tagjai.

Az ünnepség a Szülőfalum templomára című verssel kezdődött, Barta- Szalmás Gáborné tolmácsolásában, majd a helyi, dicsőítő zenét játszó Hosanna  Zenekar énekelt.

 A moderátor, Bánfalvi Lászlóné bevezető szavai után a két fő szervező képviseletében köszöntőt mondott Uj-Tózsa Csabáné polgármester, Ottenberger Balázs, az egyházközség helyettes lelkésze, valamint Rigó Dénes, a gyülekezet gondnoka.

A program a templom falán elhelyezett emléktábla felavatásával folytatódott. Ünnepi beszédet  Szőnyi Tamás esperes és Szűcs Endre püspöki főtanácsos tartott, majd leleplezték a táblát, melyen az alábbi felirat olvasható:

TEMPLOMUNK  ALAPKŐ LETÉTELÉNEK

200. ÉVFORDULÓJÁRA  EMLÉKEZVE HÁLAADÁSSAL

ÁLLÍTTATTA A NEKÉZSENYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2016

 

Ezután a református parókia új épületének átadása következett. Balog Zoltán miniszter és Csomós József püspök ünnepi gondolataik elmondása után elvágták a nemzeti színű szalagot és átadták az épületet a gyülekezet lelkészének és gondnokának. Ezután a vendégek  megtekintették az  épületet, ahol  a Gyülekezeti teremben  fotókiállítás, és  emblematikus tárgyi emlékek idézték fel az egyházközség múltját. 

A szervezők nemcsak az emléktábla avatásával, a parókia új épületének átadásával igyekeztek maradandó emléket hagyni az utókornak, hanem egy könyvben is meg kívánták örökíteni az egyházközség  és templom rég-és közelmúltjának történetét.

Így alakult meg egy szerző-és szerkesztőgárda, kiknek közös munkája az elkészült kiadvány, melyben a szakmai fejezetek szerzői: Varga Emese Katalin ny. lelkész, Bánfalvi László, a település történetének kutatója, Ottenberger  Balázs lelkész és Tózsa-Bánfalvi Gábor segédlelkész.

A Visszaemlékezésekben az egyházközség tagjainak emlékei, gondolatai kaptak helyet. A könyvet Bánfalvi Lászlóné és Ottenberger Balázs szerkesztette.

Az „És emlékezzél meg az egész útról…”A Nekézsenyi Református Egyházközség és templom története az évfordulók tükrében című munkát  Dr.habil Veres László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Herman Ottó Múzeum nyugalmazott igazgatója, egyetemi magántanár mutatta be.

Az ünnepi program Balog Zoltán miniszter (református lelkész) igehirdetésével, majd a gyülekezet kántorainak orgonajátékával zárult a református templomban, melyet szeretetvendégség  és baráti beszélgetés követett a Közösségi és Vendégházban.

Kérjük, tekintsék meg a tartalmas délután képeit, melyeket  Bánfalvi László  készített.

BLnéZs


 A Sajómente hírportál képeit is érdemes megnézni:

Balog Zoltán miniszter úr hivatalos Facebook oldalán is találhatunk értékes képeket: