PORTRÉ | HOSANNA 10

PORTRÉ | HOSANNA 10

Hosanna Zenekar

Mozaikok a zenekar történetéből, megalakulásának 10. évfordulója alkalmából

„…épüljön szeretetben.” Ef.4,16

Kedves Olvasók!

Új írással jelentkezik honlapunk Portré rovata, ezúttal nem egy személyt, hanem egy közösséget bemutatva.
November 24-én, vasárnap délután zenés hálaadó istentisztelettel emlékezik meg a dicsőítő zenét játszó nekézsenyi Hosanna Zenekar, megalakulásának 10. évfordulójáról.
A cikkben szereplő rövid szemelvények- melyek segítségével kibontakozik az olvasó előtt a zenekar története-, a Nekézseny Község Önkormányzata által 2016-ban megjelentetett

” És emlékezzél meg az egész útról…” A Nekézsenyi Református Egyházközség és templom története az évfordulók tükrében

című könyvből, valamint honlapunk és az együttes facebook oldalának írásaiból valók. Ezekben olyan emberek szólnak az olvasóhoz, akik jelen voltak az induláskor vagy részesei a közösség mai tevékenységének, mely nemcsak szervesen összekapcsolódik Nekézseny település életével, hanem segíti annak további épülését is.

A Hosanna Zenekar célkitűzése:

„…Sokan megkérdezték már tőlünk egyenként, hogy ilyen fiatalon mit keresünk keresztény dicsőítő zenekarban? Erre annyi a válaszunk: „mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” És ezt MINDENKINEK meg kell tudni, mert Jézus mindenki bűnéért vállalta a kereszthalált! Ezért lettünk elhívva, ezért vagyunk ma itt. A zene számunkra egy különleges üzenet Istentől… egy különleges érzést közvetít, melyet szavakkal nem lehet elmondani.
Ez az érzés pedig a legnagyobb szeretet, mely rávilágít arra, hogy van választási lehetőségünk jó és rossz között!
A mi célunk ugyanaz, mint ami 2000 évvel ezelőtt Pál apostol célja is volt:
a világ legfontosabb üzenetét továbbítani mindenkinek.”
(https://www.facebook.com/pg/hosannazenekar/about/?ref=page_internal / -Névjegy rovat-)

Varga Emese Katalin
ny.református lelkész:

„Hála és köszönet a Hosanna Zenekarért, ének-zene szolgálatukért. A Hosanna 2009 februárjában alakult meg Tózsa- Bánfalvi Gábor fiatal testvérünk vezetésével, 4 fővel, ami később bővült. 2010-ben Nekézsenyben jótékonysági koncertet rendeztek az árvízkárosultak megsegítésére. Saját szerzeményű dalokat is énekelnek. Így fogalmazták meg önmagukat, feladatukat: „Célunk a zene által kis kapukat nyitni Isten és az emberek között… A zene számunkra egy különleges üzenet Istentől, egy különleges érzést közvetít, melyet szavakkal nem lehet elmondani. Ez az érzés a SZERETET, Isten szeretete, mely rávilágít arra, hogy van választási lehetőség jó és rossz között.”
( És emlékezzél meg… 98. l.)

Tózsa-Bánfalvi Gábor
református segédlelkész,
alapító, a zenekar egykori vezetője:

„A nekézsenyi gyülekezet Isten kegyelméből bölcsője, majd lelki otthona lehetett annak az ifjúsági közösségnek, mely 2009-ben a Hosanna nevet kapta. Történetünk azonban jóval korábban kezdődött.
Kisiskolások voltunk, amikor az Úr külön-külön kiválasztott minket. Közösséggé való épülésünk útján nagyon sokat jelentett a hittan oktatás… A középiskolai évek alatt fogalmazódott meg bennünk az ifjúsági közösség megalapításának gondolata. Szerettünk volna egy olyan fórumot, egy helyet, mely visszaidézi a hittan órák kedves és szeretetteljes hangulatát, ahol az élet Uráról, sőt az élet Urától tanulhatunk… Mindig nagy öröm és óriási élmény volt részt venni a közösségben, ahol Istenről tanulhattunk, megoszthattuk egymás örömeit, gondjait, terheit és imádkozhattunk útmutatásért… A zene és az Istent magasztaló éneklés jelentette a következő impulzust az életünkben. Az ifjúsági alkalmakon felfedeztük életünk két legnagyobb ajándékát: azt, hogy mennyire szeretünk énekelni, s a másik nagy ajándék pedig maga a szolgálat volt…, ahogyan egyik későbbi segélykoncertünkön Tolsztoj szavaival kifejeztük: „Az ember élete csak akkor értelmes, ha szolgálatnak fogja fel.” Éreztük, hogy nem maradhatunk meg egy elkülönített közösségként, a nagy gyülekezettől távol. Szükségünk volt egy célra, melyet az Úrtól kértünk el. A bizonyságtétel, a szolgálat volt ez a cél…
A következő nagy mérföldkőhöz 2009. február 28-án érkeztünk el, amikor Isten kegyelméből megalakult a keresztyén zenekari formációnk, a Hosanna.
Alapító tagja a nekézsenyi református ifjúsági csapat akkori vezetője, én voltam, aki a zenekar billentyűse, énekese és egyben későbbi zeneszerzője is lettem. Hozzánk csatlakozott még az ifjúsági csapat két hűséges tagja, Balogh Kitti, énekesként és Magyar Eszter, gitárosként és szintén énekesként. A Hosannának volt még egy oszlopos tagja, aki nélkül nem lennénk azok, akik ma vagyunk, akinek nagyon sok mindent köszönhetünk: Szabó Benjámin, aki a lénárddaróci baptista gyülekezet tagjaként csatlakozott hozzánk, gitárosként, énekesként, és zeneszerzőként. Egyszóval, négyünkkel kezdődött el az a csodás terve Istennek…
Azonban ez csak a kezdet volt. Az akadályok és az embert próbáló nehézségek összekovácsolták kis csapatunkat, és egyre jobban kiformálódott a célunk és küldetésünk is: Továbbítani az evangélium üzenetét az emberek felé.
Kevesebb, mint fél év alatt elkészült a zenekarunk első bemutatkozó hanglemeze No1 címmel, melyen ismert keresztény zenéket dolgoztunk fel. Első koncertünk Mályinkában a Református gyülekezeti napon volt… Többször szolgáltunk nemcsak helyi, hanem szomszédos gyülekezetekben is (Parasznyán, Kazincbarcikán, Szilvásváradon, Ózdon)… 2010. július 3-án Nekézsenyben szerveztünk segélykoncertet a felsőzsolcai árvízkárosultak részére…
Mindeközben folyamatos gyarapodásnak voltunk tanúi, hiszen saját dalok születtek szép számmal. Ekkor készült el saját, önálló, második hangfelvételünk, Kelj fel és járj! címmel. Egyre több taggal bővültünk, mely által gazdagabb lett kis közösségünk.
Időközben megváltozott a formációnk- és ezzel együtt nevünk is, Hosanna Zenekar lett. A gondviselés nagy csodája volt, hogy csatlakozhatott hozzánk Barta-Szalmás Gáborné, aki énekhangjával, furulya hangszerével, majd gitárjával is dícsérhette köztünk, velünk Urunkat. Zsófi a Hosanna Zenekaron belül ismerte meg kedves párját, leendő férjét, Barta-Szalmás Gábort, aki nemsokkal Zsófi csatlakozása után, zenekarunk énekese és gitárosa lett….
Később, ahogy az Úr munkálkodott egyre többen kapcsolódtak be közös szolgálatunkba: Barta-Szalmás László, Barta-Szalmás Lászlóné, Kalanics-Magyar Judit, Lingura Ádám, Hasilló Judit, Magyar Máté, Tózsa-Bánfalvi Gyuláné, Tózsa-Bánfalvi Gáborné, Szabó Zsuzsanna, Bolykó Dorina, Gulyás Dénes… és Ottenberger Balázs tiszteletes úr is, aki korábban már több alkalommal énekelt a csapattal együtt egy-egy kórusművet, éneket, ma pedig, mint zenekar vezető és koordinátor van jelen a Hosanna Zenekar életében…
Nem tudjuk felsorolni azt a sok áldást, és segítséget, melyet kaptunk az Úrtól, és a gyülekezettől. Legyen örökké hálás a szívünk ezekért a csodákért, és azokért is, melyek előttünk vannak. „Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100,2)
(És emlékezzél meg…Tózsa-Bánfalvi Gábor: A Hosanna Zenekar, 86-89. l.)

Balogh Kitti
a zenekar alapító tagja:

„Gyülekezetünk Hosanna zenekarának alapító tagja vagyok, mely 2009 óta meghatározza az életemet. Kezdetben minden szombaton próbáltunk Tózsa- Bánfalvi Gáboréknál, és már gyermekként is nagyon komolyan vettük ezt a szolgálatot. 2009 decemberére készült el első albumunk a No1, melyre ismertebb keresztény dalokat vettünk fel. Ellátogattunk -és tesszük ezt ma is- több gyülekezetbe …, ahol igét olvastunk, énekeltünk, zenéltünk, imádkoztunk együtt előre eltervezett és begyakorolt forgatókönyv szerint, emellett sokszor szolgáltunk/szolgálunk saját gyülekezetünkben is. Nem volt egyszerű dolgunk, hiszen fiatalként mindenki más-más nagyvárosban tanult. Hétvégenként feltöltődni jöttünk haza, és ebből a közösségből erőt meríthettünk…
…a 2011-es mikuláscsomag gyűjtő akciónk is nagy nyomott hagyott bennem, amikor a toldi gyerekeknek okoztunk örömet: „Segítsünk, mert a nyomor szélén is várják a Mikulást” felhívással. Kedves emlékeim közé tartoznak a nyári csendes hetek: itthon, Nyírkőn, és Erdélyben. Egyébként a Szilvesztereket is hosszú évek óta együtt töltjük.
2012-ben megjelenhetett második albumunk (Kelj fel és járj), mely saját dalokat tartalmaz; a dalszövegeket Gábor és én írtuk. Esküvőkön, keresztelőkön is szoktunk szolgálni, elsősorban felkérésre, és természetesen egymás megajándékozása céljából is. Az évek óta minden évben megrendezésre kerülő református gyermekheteken segítőként veszünk részt. 2015-ben nagy álmom vált valóra, amikor létrehoztuk első ifjúsági találkozónkat Nekézsenyben, ahol debreceni diákokkal 4 napon keresztül lehettünk Isten és a természet közelében… A „Szeretethíd- Kárpát-medencei református önkéntes napok” programhoz is csatlakoztunk, és a kezdetektől minden évben egy vagy két hétvégén a gyülekezet közösségében, valamilyen karitatív munkát végzünk a település javára (pl. szemétgyűjtés, forrástakarítás, parókia kerítésének felújítása, templomkerti munkálatok…).
Bár sokat változott a Hosanna élete, a tagok jöttek –mentek, de jelenleg is 8-9 fővel aktívan működő közösség vagyunk. 2015-től Ottenberger Balázs lelkipásztor vezeti tovább gyülekezetünket és a Hosannát is. Folytatjuk a hitbeli építkezést, és komoly terveink vannak a jövőre nézve. 2017 decemberében megjelenhetett –egyesületi (Együtt Nekézsenyért Egyesület, a szerk.) pályázat segítségével- egy olyan zenei album (Együtt Nekézsenyért címmel), ahol pávaköröseinkkel, nekézsenyi gyermekekkel és a Hosannával közösen teremthettünk értéket a jövő nemzedéke számára.”
(http://www.nekezsenykozseg.hu/20…/…/09/portre-balogh-kitti/- Portré rovat-)

Ottenberger Balázs
református lelkipásztor,
a zenekar vezetője:

„Nagy erő van azok szolgáló életében, akik szüntelenül munkálkodnak, de mindez csak cselekedeteik gyümölcséből érezhető meg…
Nincs azonban értelme semmilyen visszatekintésnek, hogyha az nem a jövőt munkálja. Bízunk abban, hogy az őszinte önvizsgálat fényt derít mindarra, amiben szűkölködünk. Van mit tanulni. S hogy az a lelki örökség, amelyet számba vehettünk, Isten útmutatása lehet ez után is. „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett” (Lk 19, 10). Elveszett örömünk, békességünk helyett új életet és reményt ad. Jézus Krisztus szeretetében jó élni. Gyógyítja es életre kelti azok közösségét, akik Benne bíznak.”
(És emlékezzél meg … 108.l.)

A Hosanna zenekar facebook oldalán sok információt találhatnak:
https://www.facebook.com/pg/hosannazenekar/about/?ref=page_internal

Ajánljuk még: https://www.youtube.com/watch?v=nmC3c7YXy6I
/A 2019. szeptember 14.-én megtartott, a templom felújításáért, a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatáért szóló hálaadó istentisztelet részlete /

A képek lelőhelye megegyezik a közölt szemelvényekével, valamint forrásként szolgált a Tózsa-Bánfalvi Gábor által összeállított: A nekézsenyi egyházközség képtára című munkaanyag, 2015-ből.

A zenekarnak, jelenlegi tagjainak további szolgálatához minden jót kívánunk.

Összeállította: Bánfalvi Lászlóné