Hiánypótló mű a Bükki Hegyhát emlékeiről

Hiánypótló mű a Bükki Hegyhát emlékeiről

A Honismeret című folyóirat legújabb számából
 
A szakmai folyóirat idei első számában Bánfalvi László: Szülőföldem szép határa- Írások a Bükki Hegyhátról- című könyvéről közöl ismertetőt Csirmazné Cservenyák Ilona tollából, melyet az alábbiakban közlünk.
Hírek a  babakiállításról

Hírek a babakiállításról

Tavaly november végén nyílt meg a Karácsonyi mesevilág című kiállítás az ózdi múzeumban, melyről mi is hírt adtunk.
A Lokál magazin 2019. január 17.-i száma is foglalkozott a kiállítással, melynek látogathatóságát meghosszabbították, így február 22-ig várja a látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Nézzék  meg Önök is!
BLnéZs
Vallomás a szülőföldről

Vallomás a szülőföldről

Január 23-án az ózdi Városi Könyvtárban a Balogh Béniről szóló kötet bemutatójára került sor, tisztelegve a magyar kultúra örök értékei előtt.

A találkozó iránt éppúgy érdeklődtek Ózd és térsége könyvtárosai, mint a könyvtár törzsolvasói, akik a kötet egyik szerzője Bánfalvi Lászlóné ny. könyvtárvezető és Császár Éva gyermekkönyvtáros  beszélgetése nyomán megismerkedhettek a magyar rege-és mondavilág egyik hű őrzőjével és megörökítőjével.

A találkozón nemcsak számos diakép idézte fel az író életútját és munkásságát, hanem a nekézsenyi Balogh Béni Közösségi Házban lévő Emlékkiállítást is megtekinthették a vendégek, amellett, hogy nekézsenyi kiadványokhoz is hozzájuthattak.

A program végén a térség könyvtárosai Uj-Tózsa Csabáné polgármester asszonytól településük könyvtára számára átvehették a nekézsenyi kiadványokat, így a Balogh Béniről szóló könyvet (is) a könyvtárakból kölcsönözhetik az érdeklődők.

BLnéZs

Fotó: Bánfalvi László és ÓMI Városi Könyvtár

Megtekintésre ajánljuk:

https://www.ovtv.eu/index.php/20-hirek/5169-vallomasok

Köszöntő 2018 Karácsonyán

Köszöntő 2018 Karácsonyán

Kedves Olvasóink!

Falunk temetőjében, szerettei körében alussza örök álmát Szeleczky Zita, az elmúlt évszázad  kivételes tehetségű,  rendíthetetlen magyar színművésze. A magyar nép, nyelv és kultúra szerelmese, őrzője, tolmácsolója volt szerte a nagyvilágban.

1983 Karácsonyán- immár több évtizedes emigrációjának hollywoodi éveiben- indította útjára a Szeleczky Zita Baráti Kört, melynek tagjaival körlevelek révén tartotta a kapcsolatot. A levelek nemcsak Szeleczky Zita, hanem az amerikai emigráció életének is fontos dokumentumai.

Most, az idei Karácsonyt köszöntve, a Baráti Kör 1. sz. körlevelét figyelmükbe ajánlva, Szeleczky Zitát idézve kívánunk Önöknek békés Karácsonyt és boldog Újévet, megköszönve egész éves megtisztelő figyelmüket.

A honlap kiadója Nekézseny Község Önkormányzata nevében a felelős kiadó Uj-Tózsa Csabáné polgármester, valamint Bánfalvi Lászlóné szerkesztő és Tózsa-Bánfalvi Gábor webmester.

A Szeleczky Zita Baráti Kör 1. sz. körlevele, a művésznő fotója a Szeleczky Zita Emlékház dokumentumai közül való.

A hangfelvétel forrása a Szeleczky Zita Emlékoldal – Rajongói Klub és Baráti Kör:

https://www.facebook.com/830539667015776/videos/szeleczky-zita-csendes-éj/916425601760515/

A levél oldalainak az elolvasásához, kérjük kattintson az adott képre:

Körlevél 5/1
Körlevél 5/2
Körlevél 5/3
Körlevél 5/4
Körlevél 5/5
Karácsonyi album-kazetta-

A Babolygó ajándéka a Napraforgónak

A Babolygó ajándéka a Napraforgónak

Milyen is az a Babolygó Óvoda?

„Te milyennek képzeled? Lapos? Gömbölyű? Rengeteg erdő? Üveghegy? Kacsalábon forgó palota? Rókalyuk? Óperenciás tenger? Kidőlt-bedőlt vityilló? Fészek? Sebes patak? Takaros házacska? Szerintünk egy jó hely játékra, találkozásra, növekedésre, tapasztalásra. Mi már most szeretjük. És ti?”- kérdezik honlapjukon a XII. kerületben található Magánóvoda megálmodói és vezetői honlapjukon.

Ők ketten,, Anga Györgyi és Simor Diána látogattak el gyermekeikkel együtt december 18-án, kedden a Nekézsenyi Napraforgó Óvodába, hogy elhozzák óvodájuk pedagógusainak és az ottani óvodásoknak és   szüleiknek üdvözletét és ajándékait a nekézsenyi óvodásoknak.

Az ajándékok minden nekézsenyi gyermeknek külön- külön névre szólóan megcímzett, szépen becsomagolt dobozban érkeztek és értékes játékokat, szép könyveket rejtettek. Köszönet érte!

A nagylelkű és önzetlen adomány megható példája annak, hogy egyrészt nagyon jó adni és örömet szerezni másoknak, másrészt fontos ezt az élményt minél előbb megismertetni a gyermekekkel.

Végül, de nem utolsósorban köszönjük Anga Györgyinek, hogy nekézsenyi gyökereit tovább élteti ilyen nemes gesztusokkal is és támogatja szülőfaluját.

Bemutatkozásakor így ír:

„A Bükk lábánál fekvő kis faluban nőttem fel, festői környezetben. A természet szeretetét Nagyapám ültette belém erdei túráink során. Nekem az erdőjárás, a rengeteg játék volt az óvodám, ezekből az emlékekből, sokat merítek ma is.”

Anga Györgyinek, munkatársainak és a Babolygó Óvodának további jó munkát, szakmai sikereket kívánunk.

Ezzel a nagylelkű adománnyal tovább nőtt azoknak a szintén nekézsenyi gyökerű magánszemélyeknek, szervezeteknek a száma, akik évek óta rendszeresen támogatják az intézményt.

Köszönet illeti Nagy Györgynét pénzbeli adományaiért, az Együtt Nekézsenyért Egyesületet tevékeny támogatásáért, s mindazon szülőket,s másokat, akik szívügyüknek érzik, hogy segítsék az intézmény munkáját.

A gyermekek öröméről beszéljenek a képek.

Ajánljuk még: 

Kép:Ignécziné Medve Anett és BLnéZs

Szöveg: BLnéZs

Az adventi hetek a karácsonyhoz vezetik el az embert

Az adventi hetek a karácsonyhoz vezetik el az embert

Az adventi hetek a karácsonyhoz vezetik el az embert, a karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket. Az advent a mai ember életében a szó szoros értelembe vett, várakozás időszaka. Fontos- különösen, ha gyermek is van a családban-, hogy ezt a lehetőségeinkhez képest a legszebbé varázsoljuk, rohanó napjainkban legalább vasárnaponként megálljunk, megpihenjünk, elmélkedjünk egy kicsit. A családokban már jóval előtte megkezdődik a készülődés. Advent első vasárnapjára karácsonyi díszbe öltöztetik a lakást. Világító csillagfüzér lóg az ablakokban, kint vannak a karácsonyi mécses tartók. Most körbe álljuk az adventi koszorút, meggyújtjuk a gyertyákat. Ez a legalkalmasabb időszak arra, hogy kicsit önmagunk és egymás felé fordulva készüljünk egyik legnagyobb keresztény ünnepünkre.

E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek szeretteik körében eltöltött, meghitt, boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket!

Uj-Tózsa Csabáné
polgármester

Újabb adalékok környékünk múltjának megismeréséhez

Újabb adalékok környékünk múltjának megismeréséhez

A közelmúltban két olyan honismereti-helytörténeti pályázat értékelésére került sor, melyeken Bánfalvi László helyismereti kutató pályázatai jóvoltából szűkebb hazánk, benne a Bükki Hegyhát rég-és közelmúltjának kutatása, feltárása is jelentős szerepet kapott, s ezzel a szerző újabb adalékokkal szolgál múltunk megismeréséhez.

November 21- én Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban a B.-A.-Z. Megyei Honismereti Egyesület szervezésében  a XLV. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázaton jutalomban részesített munkájában az „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag…” Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ismert alakjai és emlékei Ózd környékén I-II. – annak 170. évfordulójára emlékezve- előbb 19 olyan személyiség életútját vázolja fel, akik jelentős szerepet töltöttek be a szabadságharc során és valamilyen formában kapcsolódnak térségünkhöz. Köztük nemcsak olyan ismert személyiségeket találunk, mint Jókai Mórt és Tompa Mihályt, a csernelyi Sturman család tagjait, hanem a már a szinte feledésbe merült Sáfrány Mihály nagyvisnyói református lelkészt, vagy a sajókazai Pálkövi Antalt. A pályázat második része 15 olyan emlékhelyet vesz számba, melyek a szabadságharc emlékét őrzik, Borsodnádasdtól, Bánhorvátin át, Dubicsányig.

December 14-én pedig, a Magyar Nemzeti Múzeumban került sor  a  Honismereti Szövetség Országos honismereti-helytörténeti pályázatának ünnepélyes eredményhirdetésére, ahol a kutató Amikor a harangok is hadba vonultak- A Nagy Háború emlékei Ózdon és környékén- című munkája felnőtt kategóriában  III. helyezést  ért el.

Pályamunkájában az idén, a háború befejezésének centenáriumi évében mindazokat az  emlékeket ismerteti, amelyek valamely módon kapcsolódnak az I. világháborúhoz, idesorolva a háborús emlékjel funkciót betöltő valamennyi objektumot: emlékművet, emléktáblát, harangot, keresztet, kápolnát és a szimbolikus hősi sírkerteket.

Ezek között 37 emlékmű, 11 emléktábla, 5 harang, 9 kereszt, 1 emlékkápolna és 5 emlékkert található.

Különösen figyelemreméltó a környékünkön elrekvirált, majd pótolt, vagy a hősökre emlékező harangok szerepe: Nekézseny, Dédes, Bánfalva, Tardona.

Mindezen emlékek számbavétele- melyeket mind felkeresett és lefotózott a szerző- egyrészt rávilágít arra, hogy a helyiek számára fontos a környéküket érintő történelmi események számbavétele, másrészt felhívja a figyelmet a történelmi emlékezet ébrentartására, az emlékek ápolására.

Fotó, szöveg: BLnéZ

s