Édesanyák vasárnapjára, 2021

Édesanyák vasárnapjára, 2021

Kedves Olvasóink!

Ma az év egyik legszebb vasárnapja van, amikor szeretett édesanyáinkat, nagymamáinkat köszöntjük. Ebből az alkalomból készültünk egy kis meglepetéssel. A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda csemetéinek az aranyos köszöntésével szeretnénk most kedveskedni az édesanyáknak, nagymamáknak. Fogadják sok szeretettel. Hálásan köszönjük a közreműködést az ovónéniknek, szülőknek és az aranyos gyermeki szíveknek.

 

Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására

Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására

Kérjük mindazokat, akiknek erre lehetőségük van, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával a 2021. évben is segítsék településünk, Nekézseny fejlődését. Reméljük, hogy elnyerjük támogatásukat és élnek ezzel a törvény adta lehetőséggel, mely külön kiadást, terhet a felajánló számára nem jelent.

Felajánlásukat az alábbi névre és adószámra tehetik meg:

A kedvezményezett neve: Nekézseny Községért Közalapítvány
A kedvezményezett adószáma: 18446524-1-05

Amennyiben bármikor anyagi támogatást kívánnak nyújtani számunkra, az alábbi bankszámlaszámon tehetik meg:

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

55400149-14000168

A falunk javára szóló döntését tisztelettel köszöni

Uj-Tózsa Csabáné polgármester és a Képviselő-testület

Honlap fejlesztések az új esztendőben

Honlap fejlesztések az új esztendőben

 

Új funkciókkal bővül kedves községünk, Nekézseny község hivatalos honlapja. A hiánypótló funkciókat már ki is lehet próbálni, bár a fejlesztések még javában zajlanak.

Az akadálymentes eszközök bevezetése a sátai és nekézsenyi önkormányzat közös pályázati projektje. Továbbá, egy nagyobb fejlesztés eredménye a dokumentumtár elnevezésű projekt, mely az Önkormányzat menüpont –> Dokumentumtár almenüjén keresztül érhető el.

A régi dokumentumok is átkerültek a dokumentumtárba, azonban egy ideig még korábbi helyükön is elérhetők lesznek. Fejlesztés alatt áll a tár keresőmezeje is, mely által elnevezés vagy akár dátum alapján is kereshetjük dokumentumainkat.

A honlap harmadik fejlesztése egy információ sáv lesz, ahol megtalálhatjuk a legfontosabb helyek, intézmények elérhetőségét, nyitvatartását. Hamarosan elkezdődhet ennek is a teszt fázisa.

Kérdés-kérés esetén keressenek minket bátran és visszajelzéseket is szívesen fogadunk.

IV. Adventi gyertyagyújtás

IV. Adventi gyertyagyújtás

Ottenberger Balázs,

református lelkipásztor

adventi gondolatai:


Szeretettel köszöntöm e rendkívüli gyertyagyújtáson a falu minden kedves lakóját, és mindazokat, akik egykor itt éltek. Legyünk e néhány percben a Lélek által most eggyé, mintha egymás szemének csillogását is látnánk a gyertyák fényében. Várjuk az öröm és közös ünneplés óráit, Isten békességet adó jelenlétének reménységében!

Ige: Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.  (Lk 2, 8-15)

Üzenet:

Advent negyedik vasárnapja néha Szentestére esik. Ezen az éven még mintha mindig várakoznunk kellene, csak a hét második felében jönnek el az ünnep napjai. Még mindig várakozunk arra, hogy mik lesznek a szabályok, hogy hogyan alakulnak a részletek. De az eljövetelét abból is érezzük, hogy végeredményben mégis feltartóztathatatlan.

Éppen a napokban volt látható egy riport egy 10 gyermekes családdal, ahol azt mesélte el az édesanya, hogy náluk soha nem olyan békés és nyugodt a készülődés, mint ahogy ezt valaki elképzeli magának. Mint ahogy talán néha megfogadta élete egy-egy pontján az ember. Talán lehet, hogy mi is ezt éltük meg, hogy még a vírus ellenére is maradt a nyüzsgésből, az izgalmakból, a fáradságból. Vagy sokak szívében sajnos a szorongás is ott lehetett. De azt is elmondta ez az anyuka, hogy a karácsonyi dekorációtól jobban figyeljenek arra, hogy Jézus Krisztus testet öltése szerephez jusson. Hogy ne névleges ünneplés legyen, hanem arra is gondoljanak, hogy Jézus a szívünkben szeretne munkálkodni, hogy az élő jelenléte hassa át az ünnep egészét.

És akkor azt gondoltam, hogy ez egy csodálatos hitvallás 2020 karácsonya előtt. Hogy ahol nincs 10 gyermek, mennyivel inkább lehetséges erre odafigyelni. És az is áthatott rajtuk, hogy ennek valóban jelentősége van a hétköznapokban. Hogy ez egy olyan ajándék, amely nem csak a karácsony napjait aranyozza be. Hogy erre az alapra rá lehet építei gyermekek jövőjét. Adja az Úr, hogy családban, vagy egyedül, de ilyen erős jelenléte lehessen Jézusnak ünneplésünkben. Hogy az ő földre jöttének ünnepe ragyoghassa be a mi életünket is, mert ez az ami képes új életet erőt, reménységet és Isten jelenlétét ajándékozni.

Ne aggódjunk, ha nem „bármilyenek” azok az ajándékok. Ne restelkedjünk, ha nem sül annyi kalács, vagy nincs is olyan sokra szükség mint máskor, vagy a régi időkben. Ne is a takarítás, vagy a dekoráció jelentse az ünnepet. Ha Jézus számára akkor elegek voltak az egyszerű körülmények megérkezéséhez, abban fog tudni megáldani bennünket, ahogyan odaérünk az ünnepre. „Isten nagy örömöt hirdet, ami az egész nép öröme lesz”. Mert ő ad több reménységet a mindennapokra. Kitartást, és szeretetet a hétköznapokhoz. Legyen az Isten szava, amit mi is ízlelgetünk, forgatunk szánkban, gondolatainkban. Hívjuk őt imádságban segítségül, hogy áldott, Rá és egymásra figyelő, szerető karácsony után a hétköznapokban is növelhesse bennünk az ő szeretetét.

Imádság: Mindenható mennyei édes Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által! Magasztalunk hatalmadért! Hálát adunk, hogy ünnepet készítesz. Köszönjük, hogy Krisztus jövetele örömöt jelenthet.. Köszönjük, hogy közénk jössz, hogy megérthető, földi érzékeink számára megragadható formában jelentetted ki számunkra akaratodat. Add hogy jelenléted biztonsága ragyogja be ünnepünket.

Add, hogy betegágyon, gyászban lévő embertársaink is Általad erősödhessenek meg lélekben!

Jövel Urunk és lakozz szívünkben, hogy a mindennapok is a te szereteted által formálódhassanak. Ámen.

A Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar, a Hosanna és a gyerekek énekét, szavalatát hallgatva kívánunk a falu minden kedves lakójának áldott, békés karácsonyt és reménységgel teli, erejét az Úrban megtaláló új esztendőt!

Megváltozik a háziorvosi ügyeleti rendszer

Megváltozik a háziorvosi ügyeleti rendszer

Megváltozik a háziorvosi ügyeleti rendszer

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Csokvaományi Központi Háziorvosi ügyelet
feladatait 2021. január 1.-től az Emergency Service
Kft. látja el.
A feladatellátás helyszíne 3600 Ózd, Október 23. tér
1. 1 emelet.
2020. január 1-től hívható ügyeleti telefonszámok a
következők:
 
48/569-272
48/569-274

II. Adventi gyertyagyújtás

II. Adventi gyertyagyújtás

Szűcs Gyula plébániai kormányzó adventi gondolatai:

Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete.

  Amint Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá egész Júdea vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Miközben megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül, és sáskával meg vadmézzel élt. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” (Márk 1,1-8)

Elmélkedés: Advent időszakában az Úr eljövetele állt elmélkedésünk középpontjában. Ma az emberen van a hangsúly, az emberen, aki az Úr eljövetelére megtéréssel, bűnbánattal, jócselekedetekkel készül. Advent jellegéhez szorosan hozzátartozik az önvizsgálat. Ilyenkor a keresztény ember felülvizsgálja hitét, látható cselekedeteivel igyekszik azt hiteles valósággá tenni.

A mai evangéliumban Keresztelő János, az Úr előfutára rámutat a Jézus Krisztusban felragyogó isteni örömhírre, és adventi megtérésre szólít.

Kafka ,,A törvény előtt” című írásában megrajzolta a halandó ember sorsát. Ez az ember a titkok kapujának őre elé állt és bebocsátásért esdekelt. A kapuőr a további őrségekre figyelmeztette az embert: a sok-sok kapura és az egyre erősödő kapuőrségekre. Ha az ember célba akar érni, ezeken mind át kell hogy haladjon.

A mai evangéliumban ugyancsak egy szigorú tekintetű őrszemmel találkozunk. Teveszőr ruháját bőrszíjjal övezte. Sáskákkal meg vadmézzel táplálkozott. Keresztelő János, a Jordán-melléki bűnbánati prédikátor kemény szavakkal figyelmezteti a halandó embert: ,,Aki a nyomomba lép, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját” (Mk 1, 7). Jánosnál hatalmasabb Jézus. Benne egy utána következő hatalmasságra mutatott: az Igazság Lelkére (Jn 14, 16), a Vigasztalóra, a Szentlélekre, akit majd Jézus nevében az Atya elküld, hogy megtanítson bennünket mindenre és eszünkbe juttassa mindazt, amit Jézus mondott nekünk (Jn 14, 26).

Kafka és János jövőre és jövendőre szóló utalása között nemcsak az a különbség, hogy ennek az előrelátása vigasztaló és semmi ijesztőt sem tartalmaz, hanem hogy János jövendölésében a vándorember megtérésre talál és nem kell egy életen át valamelyik ,,erkölcs-csősz” vagy kapuőr lábainál várakoznia. A párhuzamban Márk evangélista, Kafkával ellentétben, rámutat krisztusi örömhír, görögösen: evangélium, boldogító jellegére.

Márk evangéliuma bevezetőjében örömhírt, mégpedig Jézus Krisztus örömhírét, szándékozott meghirdetni. János ennek az örömhírnek csak előfutára és előharcosa. Élete példájával készíti elő az Úr útját és szolgálja Urát. Tiszteletre méltó egyéniség, és valóban kiérdemelte Jézus dicséretét, de Márk a mai evangéliumi szakaszban Jánosnak mégis csak másodrangú szerepet szánt. Nem ő áll az evangéliumi szakasz középpontjában. Ezt János maga is kifejezi, amikor felszólít, hogy az utána jövőre figyeljünk, aki majd Szentlélekkel keresztel (Mk 1, 8), az Úr Lelkével, mondhatom, Jézus élő szellemével. Márk a ,,Szentlélektől” és nem az Isten pusztító haragjától várja az üdvösséget, amint ezt János hirdeti és a mai evangéliumban idézett Izajás látszólag tette. Márk evangélista jelzi, hogy Krisztus követői nem a rettegett Istentől való félelem miatt várják az üdvösséget, hanem Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumától.

 

 

Ének ::

Ó jöjj,ó jöjj üdvözítő beteljesűlt már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
vár a világ sóvárgva rád.

Megnyílt az ég harmatozva
megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői nyíljatok szét
hozva Jákob fejedelmét.

Főld virúlj ki völgyön halmon
viruló zöld had fakadjon
Nyílj ki földnek szép virága
Dávid házának nagy királya.

Ó fényes nap,ó szép csillag
téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel napunk fényességed
űzze el a sötétséget.

Nekézsenyi díjazott az Önkéntesség Világnapján

Nekézsenyi díjazott az Önkéntesség Világnapján

Nekézsenyi díjazott az Önkéntesség Világnapján

„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.”– írta Albert Schweitzer.

Az Önkéntesség Világnapját az ENSZ kezdeményezte, s a Közgyűlés 1985. december 17-én hozott határozata minden év december 5-ét jelölte meg az önkéntesek napjának.

Az ENSZ önkéntesei háromévente jelentést adnak ki az önkéntesség helyzetéről, legutóbbi felmérésük szerint a helyi közösségek aktivistái végzik az egyik legértékesebb munkát. Az önkéntesség jótékonyság, szabad akaratból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, s emellett a gazdasági és társadalmi fellendülés hatékony eszköze. Ma a világon közel egymilliárd, Európában közel 120 millió felnőtt dolgozik önkéntesként.

Sokunk környezetében vannak olyan emberek, akik erejük, hitük egy részét mások javára fordítják.

Szabó (leánykori nevén Balogh) Kittit jól ismerik a nekézsenyiek, hiszen itt, a szülőfalujában, a szemük előtt nőtt fel az a kislány, aki ma már felnőtt nőként mindig céltudatosan halad céljai elérése felé.

Hosszú évek komoly tanulmányai fémjelzik eddigi, már így is tiszteletreméltó szakmai pályafutását.

Céljai felé haladt akkor, amikor részt vállalt tenni akaró nekézsenyi fiatalokkal együtt az Együtt Nekézsenyért Egyesület létrehozásában, melynek 2016-tól ő az elnöke.

Így tett akkor is, amikor alapító tagja lett a Hosanna zenekarnak, s amikor hithű reformátusként szolgál gyülekezetétében, mint pótpresbiter.

Tevékenysége nyitott könyv a nekézsenyiek számára, hiszen a különféle egyesületi rendezvényeken, programokon kívül, az egyesület honlapján, facebook oldalán rendszeresen találkozhatnak vele:

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/

https://www.facebook.com/egyuttnekezsenyert

Honlapunk Portré rovatában már bemutattuk:

http://www.nekezsenykozseg.hu/2018/03/09/portre-balogh-kitti/

Szabó Kitti életét a szorgalom, a fegyelem és a hit határozta/határozza meg, szülőföldje és az ott élők szolgálatában.

Mindezek alapján jelölte Nekézseny Község Önkormányzata nevében Uj-Tózsa Csabáné polgármester a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház által meghirdetett, a megyében kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek elismerésére kiírt

„Az év Borsod-Abaúj Zemplén megyei önkéntese 2020” Díj

elnyerésére Szabó Kittit, az Együtt Nekézsenyért Egyesület elnökét.

Örömünkre szolgál, hogy megyénkben első alkalommal díjazott három személy egyike  Szabó Kitti lett, akinek örömmel és szeretettel gratulálunk.Köszönjük a kiírónak a díj odaítélését.

A díj átadására ma délelőtt Miskolcon, a járvány miatt csak szűk körben került sor, ahol a díjazottak mellett a kiíró képviselője, a szakmai zsűri két tagja és a sajtó képviselői vettek részt.

A szép emlékplakett mellett a díjazottak a jól megérdemelt munka utáni pihenést, rekreációt szolgáló, s igénybe vehető ajándék kupont vehettek át.

Kitti, szeretettel gratulálunk és további jó munkát kívánunk.

Bánfalvi Lászlóné

_________________________________________________________________________________________

Íme, a Jelölés teljes szövege.

„Az év Borsod-Abaúj Zemplén megyei önkéntese 2020” Díj

Jelölés

A jelölt: Szabó Kitti

az Együtt Nekézsenyért Egyesület elnöke

1.A jelölt, Szabó Kitti rövid bemutatása

 Szabó Kitti  gyógytornász, okleveles fizioterapeuta és autodekompressziós terapeuta.

A Bükki Hegyhát egyik kistelepülésén, Nekézsenyben született 1990. április 26-án.

Középiskolai tanulmányait az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban végezte, ahol az Arany János Tehetséggondozó Program részese volt.
2013-ban a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán szerezte meg a diplomáját Ápolás és betegellátás- gyógytornász szakirányon (bsc), majd a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 2015-ben okleveles fizioterapeutaként végzett (msc). Gyógytornász hivatását a Kazincbarcikai Kórházban, járóbeteg- ellátásban kezdte, ahol a McKenzie- módszert (A, B, C, D) alkalmazva gyógyította a gerincsérves betegeket. 2017-től a kórházi munkával párhuzamosan vállalkozóként segített a hozzá fordulóknak. 2018. márciusban elvégezte Bene Máté módszerét és autodekompressziós terapeuta (ADT) is lett, jelenleg is ezzel a módszerrel kezelve a betegeit, ma már főállású vállalkozóként. Egy szuper szakmai csapatban dolgozik, gyógytornászokkal és orvosokkal, így lehet az ADT naprakész és tudományos kutatásokon alapuló módszer.

Szabó Kitti nemcsak kiterjedt szakmai kompetenciái (pl. fizioterápia MSC) és eredményei, hanem az emberséges és motiváló kommunikációja miatt is egyik reményteljes fiatal képviselője szakmájának, főként megyénkben és szűkebb hazánkban, a Bükki Hegyháton.

2020-ban befejezte legújabb tanulmányait, a V.Á.L.T.S. Funkcionális Életmód Mentor felnőttképzést, aminek eredményeként a mentori tevékenysége is elkezdődik.

Szabó Kitti férjével jelenleg is szülőfalujában, Nekézsenyben él és tevékeny részese a település közösségi életének.

A jelölt szakmai tevékenységéről bővebben:

https://hegygerinc.webnode.hu/?fbclid=IwAR2TFnVD2zJ7-H3EiF1DPctWv1hjNqw6tqEUs2ODuM0mnyvZ7lcT6bp-S1Q

https://www.facebook.com/szabokittiADT

2.Szabó Kitti jelölésének indoklása

Elsőként röviden bemutatom településünket Nekézsenyt, mely Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, Ózdhoz közel, a Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén, a Csernely-patak mentén fekszik, s igen nagy múlttal rendelkezik. Első ismert írásos első emléke 1415-ből való, a 600 éves évfordulót 2015-ben ünnepeltük. A történelmi viharok nem kerülték el falunkat sem. Az 1600-as évek végén pusztult faluként jegyezték, hódoltsági terület volt, adózott a töröknek. Elődeink korán megismerkedtek a reformációval, hitük sok nehézségen átsegítette őket. Valószínű, hogy a középkorban nem csupán bányászták, hanem fel is dolgozták az itteni vasércet. Fazola Henrik is eredményesen kutatott, majd bányásztatott a területen. Az itt élők a XIX. sz. végétől a mezőgazdasági munkák mellett un. kétlaki életmódot folytattak, bányában, vasgyárban dolgoztak. Közigazgatás szerinti jogállása a kezdetektől falu, hol körjegyzőségben, hol önállóan látta el közigazgatási feladatait- jelenleg a Közös Önkormányzati Hivatal gesztor települése-. A ma közel 700 fős lélekszámmal bíró  falut a rég-és közelmúltban is élénk közösségi élet jellemezte,  közel hozva a fiatalokhoz nagyszüleik, szüleik régi mindennapjainak életét, a még élő hagyományokat. Nekézseny ápolja az anyai ágon nekézsenyi és a helyi temetőben nyugvó Szeleczky Zita színművésznő, az itt született Balogh Béni író és Igó István iskolaigazgató, a helyi népdalkincs őrzője emlékét.

Mindennek letéteményese a hivatalosan 2014-ben megalakult Együtt Nekézsenyért Egyesület, melyet falujuk fejlődése iránt elkötelezett fiatalok hoztak létre. Hivatásukként vallották és vallják mai is, hogy meg kell őrizni ennek a kicsiny gyöngyszemnek, Nekézsenynek azokat az értékeit, amelyek már megvannak és öröklődnek nemzedékről nemzedékre, ugyanakkor, a jövőre gondolva, ki kell aknázni azokat a lehetőségeket, amelyek eddig elérhetetlennek tűntek. Miután a település a természet lágy ölén, a Bükk lankáinak ölelésében fekszik, melynek felvirágoztatásához elengedhetetlen a természeti környezet megóvása és lehetőségeinek jó értelemben vett kihasználása, ezt és a fenntartható fejlődés elősegítését tekintik feladatuknak.

Az Egyesület volt és mai tagjai, vezetősége Szabó Kitti elnök vezetésével úgy hatottak/hatnak az egész faluközösség életére, hogy élhetőbbé teszik a jelent és elképzelhetővé a fiatalokat megtartó jövőt. Az egyesületi tagok sorában falujuk fejlődése iránt elkötelezett olyan fiatalok vannak, akik együttműködve Önkormányzatunkkal – mely együttműködés gyümölcsét az egész faluközösség élvezheti- a település megtartó erejének növelésére törekednek.

3. A jelölt, Szabó Kitti által végzett önkéntes tevékenység bemutatása

Szabó Kitti részéről tudatos döntés volt, hogy szülőföldjén maradt, mert hisz abban, hogy a jövő a falvak megerősödésében van és ezért mindenkinek tenni kell. Nagyon szereti kis faluját, Nekézsenyt és szabadidejében a település felvirágoztatásán dolgozik. 2014-ben nekézsenyi fiatalok, Csatáriné Szabó Zsuzsanna vezetésével létrehozták az Együtt Nekézsenyért Egyesületet, ahol Szabó Kitti először alelnökként, 2016-tól pedig elnökként végzi önkéntes munkáját. Az Egyesület célja a falu életének felélénkítése, hagyományainak ápolása, de szerteágazó és sok mindenre kiterjedő az a munka, amit végeznek. Az Egyesület folyamatosan fejlődik, melynek egyik oka az összefogásban, a helyi önkormányzattal való szoros együttműködésben rejlik.

Néhány kiemelkedő momentum az Egyesület életéből, a teljesség igénye nélkül:

Állandó, évente visszatérő programok: Asszonybál, Sportnap, Szüreti mulatság, Idősek Napja, Szeleczky Zita szavalóversenyek, Szeretem Nekézsenyt fotópályázat stb.,

Működtetett kisközösségek és tevékenységek: Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar, Nekézsenyi Díszítőművészeti Kör, a hagyományápolás- és továbbadás jegyében.

Eredményes pályázati tevékenység- több millió Ft-os, vissza nem térítendő támogatással-:

2017-2018: NEMZEDÉKEK ÉRTÉKE-ÉRTÉKES NEMZEDÉKEK CÍMŰ PÁLYÁZAT: Zenei CD készítése együtt a Hagyományőrző Nekézsenyi Pávakörrel, Lakodalmi ételek receptfüzetének kiadása,

2018: “EGYÜTT EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉRT NEKÉZSENYBEN” PROJEKT: Elsősegélynyújtó nap, Egészségnap 1-2., Gyógytorna stb.

2019-2020: a Munkaügyi Központtal -Ózd- együttműködésben közfoglalkoztatotti státuszban munkavállalók foglalkoztatása.

2019-2020: a Nekézsenyi Edzőterem létrehozása és működtetése, valamint az Egyesület irodahelyiségének kialakítása a helyi Önkormányzat támogatásával.

2020: Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar támogatása: új viselet készíttetése és zenei továbbképzés; valamint 10 db kerékpár vásárlása

2020-: FÜGGŐSÉGBŐL KÖZÖSSÉGBE PÁLYÁZAT: az alkoholizmus legyőzése, szabadulás a függőségekből -előadás-és foglalkozássorozat-

Mindenképpen ki kell emelni az Egyesület kiadói tevékenységét- zenei CD-k, kisfilmek a faluról- Nem tudhatom…, Élet a faluban régen és ma, Örökségünk-

Szabó Kitti egyéb közösségi tevékenysége

-Szabó Kitti a Nekézsenyi Református Egyházközség gyülekezetének is aktív tagja. 2018 januárjától pótpresbitere a gyülekezetnek, amit nagyon fontos tisztségnek tart az életében. 2009-től a gyülekezet Hosanna nevű keresztény dicsőítő dalokat játszó zenekarának alapító tagja, melynek tevékenysége igen sokrétű, nemcsak a saját, hanem más gyülekezetekben is szolgálnak. Jószolgálati tevékenységet is vállalnak, részt vesznek adománygyűjtésben éppúgy, mint a gyermektáboroztatásban és keresztény ifjúsági alkalmak szervezésében, de szerepet vállalnak a „Szeretethíd- Kárpát-medencei református önkéntes napok” évek óta folyó programjaiban is.

A zenekarnak eddig 4 cd lemeze jelent meg, a legutóbbi is pályázati támogatásból az idén, 2020-ban.

Összegezve:

Szabó Kitti életét a szorgalom, a fegyelem és a hit határozta/határozza meg, szülőföldje és az ott élők szolgálatában.

Ezért javaslom a díj elnyerésére.

Bővebb információ:

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/

https://www.facebook.com/egyuttnekezsenyert

4.A jelölő elérhetőségei:

Név: Uj-Tózsa Csabáné polgármester

Cím: Nekézseny Község Önkormányzata

3646 Nekézseny, Kossuth út 1.

Tel.: +36 – 48 / 439 – 501

E-mail: onkorm.nekezseny@gmail.com

Nekézseny, 2020. november 29.

Uj-Tózsa Csabáné sk. polgármester