Adventi gondolatok 2.

Adventi gondolatok 2.

Áldott adventi készülődést kívánunk!

Adventi gondolatok: Szűcs Gyula, plébániai kormányzó

Zene: Chris Norman – Christmas Song; Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő

———–

Napi ige: † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Minden ember meglátja az Isten üdvösségét.

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.
S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava:
Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”     Lk 3,1-6

Elmélkedés: 1982 nyarán a svájci tv többször beszámolt a közel 20 km hosszú Szent Gotthard alagút építésének munkálatairól. Az emberi géniusz szinte emberfeletti teljesítményéről volt itt szó: a természet vad erői ellen folytatott küzdelemről és győzelemről. Ez az alagút a svájci Alpok egyik legmagasabb és legmasszívabb hegyvonulatát töri át, a Szent Gotthard hegységet. Ez a sziklák mélyét átszelő hatalmas mű könnyed összeköttetést teremt Svájc egyik legszebb kantonjával, a tavairól és meleg időjárásáról, a déli virágairól és festői tájairól híres Tessin tartománnyal, az üdülők svájci paradicsomával. A televízió többszörösen beszámolt az alagútépítés sokszor legyőzhetetlennek tűnő akadályairól, a lépésről-lépésre előbukkanó fenyegető veszedelmekről: a földcsuszamlásokról, beomlásokról és vízszivárgásokról, a levegő hiányáról és a gránitkemény kőzetrétegekről. Akik a riportok képeit látták, hamarosan meggyőződtek az útépítési munkálatok tömérdek akadályáról és a legyőzésükhöz szükséges emberfeletti küzdelemről.

Keresztelő János a maga idején még nem nézhette végig az autópályák keletkezését. Sziklákat átfúró hatalmas alagutakat sem láthatott. Ezzel szemben jól ismerte Júdea sivatagos pusztáit, Jerikó kietlen környékét, a kiégett sziklahegyeken átvezető úttalan utakat. Ezek egyébként az elmúlt 2000 év folyamán alig változtak valamit.  A mai szentmise evangéliumában olvastuk: ,,Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember megláthatja az Isten üdvösségét” (Lk 3, 4–6). A munkáséletből vett képek Isten útjára irányítják figyelmünket, az isteni kapcsolatok úthálózatára, amely kiépítése a keresztény ember számára állandó feladat és mindig komoly nehézségekbe ütközik. Isten útjának akadályai nemcsak képek, konkrét valóságok: az emberi magatartások olyan sajátos formái, amelyek folytonosan megzavarják Istenhez és embertársainkhoz fűződő kapcsolatainkat. Isten útjának akadályait legelőször önmagunkban kell keresnünk, aztán közvetlen környezetünkben és a társadalomban. Ennek megfelelően a gátak elhárítási munkálatai is különbözőek. Annyi viszont bizonyos, hogy Isten útjának egyengetését elsősorban nem valamiféle speciális egységektől és különleges alakulatoktól, kívülről és másoktól kell várnunk, hanem azt mindenekelőtt saját magunkon és személyesen kell elkezdenünk. Az állami törvényhozás, a rendőrség, az iskola, az egyházi intézmények és az egyházak sokat tehetnek Isten útjának kiépítése érdekében, de a valóságban Isten sima és egyenes útjának megteremtése elsősorban az egyének megtérésétől és hozzáállásától függ. Isten úthálózatának építési terveit és a hozzá szükséges eszközöket bizonyára sokan ismerik. A szeretet, az egység és egyetértés, az igazság és az igazságosság útjának kiépítéséről van itt szó az Istenre hagyatkozó istenfélelem által. Ami bennünk ezt a célt megakadályozza, az gát, sorompó, szakadék, utunkat álló sziklatömb. Lelki életünk egyéni akadályai ezeknél még sokkal változatosabbak, olyannyira, hogy azok Isten előtti felmérésére mindenki saját maga képes a leginkább. Az Isten előtti felmérés megkönnyítése érdekében itt csak néhány utalással szeretnék az adventi önvizsgálódó ,,útépítők” segítségére sietni. Korunkban elharapódzott az ember, önmagunk istenítésének bűne. Többen úgy gondolják, hogy Isten nélkül is nagyszerűen kijönnek az életben. Ők legtöbbször valóban jó állással, pénzzel, biztosítással és nyugdíjjal rendelkeznek. Így vélik, hogy semmi szükségük többé Istenre. Azt gondolják, hogy az ember önmaga Istene és bármikor megteremtheti magának mindazt, aminek szükségét érzi. Ki csodálkozhat azon, ha számukra fölösleges hiábavalóságok a szentmisék, az istentiszteletek,a szentségek és az imádságok? Hiszen ők valójában magukat tekintik a világmindenség fönséges urának. Olykor állítólagos mindenhatóságuk révén, emberileg nézve a dolgot, valóban elérnek ,,mindent”, csak éppen az igazi boldogságot nem. Őket is nyugtalanítja a jövő, a betegség, a sikertelenség, a nincstelenség, főleg a halál és az elmúlás gondolata. Adventi számvetésünk második gondolata az ember fokozódó zárkózottságából indul ki  Az emberek zárkózottak lettek, mert elhatalmasodott a kényelemszeretet és az embertársak mit sem törődnek egymással. A szülőnek teher lett a gyermek, aki később apjára s anyjára se nyitja az ajtót. Az adventi idő alkalmas arra, hogy az emberi szállakat a krisztusi szeretet alapján szorosabbra fűzzük. Ennek érdekében ki kell lépnünk önmagunk zárkájából, fel kell keresnünk egymást és meg kell mutatnunk mások iránti szeretetünket. Az egyéni vállalkozás ezen a téren is hamarosan kudarcba fullad. Közös összefogásra, társas és kollektív munkára van szükség, amelyben mindenkinek el kell végeznie a ráeső feladatot: a mértéktelen fékezze meg szenvedélyeit, a civakodó és veszekedő nyelvét, a haragosnak ki kell békülnie társával, a kapzsi ember legyen megelégedett, a pazarlók gondoljanak a szegényekre.

Ma az evangélium által a próféta többes számban szólított fel minket: Készítsétek az Úr útját! Azaz valamennyien készítsétek azt, egymást bátorítva, kéz a kézben támogassuk egymást a jóban, és főleg mutassunk jó példát egymásnak.

 

 

 

 

Meghívó-Közmeghallgatás 2021

Meghívó-Közmeghallgatás 2021

MEGHÍVÓ

Nekézseny Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2021. december 6-án 10:00 órai kezdettel

a 2011. évi CLXXIX. törvény 54.§ alapján

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A kialakult járványhelyzet miatt mindenkit arra kérünk, hogy a védelmi intézkedéseket betartva, szájat és orrot eltakaró maszkban jöjjön és tegye fel kérdéseit a képviselő – testületnek.

Helyszín:

Községi Önkormányzat tanácskozója

(Nekézseny, Kossuth út 1.)

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük ügyfeleinket, hogy 2021. november 10. napjától

a kialakult járványhelyzet következtében Önkormányzatunknál az ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel.

Ügyintézés elektronikus úton (onkorm.nekezseny@gmail.com) vagy telefonon (48/439-501) lehetséges.

Megértésüket köszönjük.

Hagyományőrzés az óvodában

Hagyományőrzés az óvodában

 

Hagyományőrzés az óvodában

Néphagyományaink jeles napjai közül kiemelkedik szeptember 29.-e, Szent Mihály napja.  A Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza és ez a nap volt a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének ideje is.

Ez volt a pásztorok legnagyobb ünnepe, amikor mulatságokat, vásárokat is tartottak, de ilyenkor kezdték törni a kukoricát és kezdődött a szüret is.

A naphoz sok időjárással kapcsolatos megfigyelés is kötődik, például: „Szent Mihálykor keleti szél, igen komoly telet ígér.”

E nappal megkezdődött az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmazások őszi időszaka, mely Katalin napjáig (nov. 25.) tartott.

A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda szakmai programjában a hagyományőrzés központi helyet foglal el, így ezt a jeles napot is minden évben megünneplik a gyerekekkel.

Miután az elmúlt héten sok volt a beteg gyerek, így tegnap, pénteken került sor az idei Mihály napi programra.

A délelőtti foglalkozáshoz a Hagyományok Háza néprajzi gyűjteményéből vitt át Tóth Jánosné Erzsike óvónéni olyan régi eszközöket, amik ehhez a naphoz köthetőek: zsétárt, kolompot kicsit és nagyot, fejőszéket, karikás ostort, lópatkót.

A gyerekek fejtek ” tehenet”, patkoltak, nyakukban a kolomppal bocisat játszottak, próbálgatták az ostort. Készítettek vásári portékát, madárijesztőt és gesztenyegolyót.

A szülők is felajánlottak pár vásárfiának valót, az óvoda dolgozói is készítettek többfélét és volt olyan apróság, amit a gyerekek barkácsoltak.

A délutáni vásárban a gyerekek és szülők együtt vásároltak, a bevétel az óvoda javát szolgálja.

Hagyományaink őrzését, átadását nem lehet elég korán kezdeni…

A képeket Tóth Jánosné készítette.

Bánfalvi Lászlóné

Tompa Mihály születésnapjára-Balogh Béni tollából

Tompa Mihály születésnapjára-Balogh Béni tollából

Tompa Mihály születésnapjára-Balogh Béni tollából

 

Ma 204 éve, 1817. szeptember 28-án született Tompa Mihály papköltő, kinek A gólyához című allegórikus költeménye  a szabadságharc bukása után a nemzeti ellenállás szimbólumává vált.

A Miskolci Hírlap 1948. május 9.-i számában (3. o.) jelent meg Balogh Béni cikke „Egy borsodi falu, ahol Tompa Mihály emlékeit őrzik”, Látogatás a nagy költő rokonainál címmel.

Balogh Béni író a II. világháború befejezése után szovjet hadifogságba esett és csak 1946 októberében, betegen térhetett haza. Felépülése után a Miskolci Gazdaképző Iskola tanítójaként dolgozott és újra bekapcsolódott az újságírásba is. A Miskolci Hírlapban jelentek meg elbeszélései, riportjai, köztük a susai látogatásáról szóló írása, mellyel Tompa Mihály emlékének adózott az 1948/49-es forradalom és szabadságharc 100. évfordulóján.

Most a nagy költő emlékére újraolvasásra ajánlom Balogh Béni sorait./A korabeli újságoldal képe lementés után nagyítható és olvasható./

Az író negyedik mondakötetében (Omló bástyákon hulló csillagok, 1990, Móra Kiadó, 175-178. o.) szerepel A susai gólya című írása, mellyel utalva a susai látogatásra, emléket állít a költőnek és a híres vers születésének. Az írás előzőleg már megjelent a Kisdobos újságban is (1986. 3. sz. 7.o.)

Forrás: Bánfalvi Lászlóné – Hideg Ágnes: Balogh Béni (1922-2000) Nekézseny szülötte, a magyar rege-és mondavilág írója, Nekézseny, 2017, kiad. Nekézseny Község Önkormányzata.

Kép: Tompa Mihály utolsó arczképe és névaláírása: http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=31666

Bánfalvi Lászlóné

Látogatók a múzeumban

Látogatók a múzeumban

Látogatók a múzeumban

A vasárnapi nekézsenyi  ünnepi programba- hálaadó istentisztelet, Nekézsenyért Díj Balog Zoltánnak, a Napraforgó Óvoda hivatalos átadása- egy kis múzeumlátogatás is belefért.

A vendégek, Novák Katalin miniszter asszony, Balog Zoltán püspök úr – ha nem is volt sok idejük-, Uj-Tózsa Csabáné polgármester asszony kíséretében megnézték gyűjteményeinket a Hagyományok Házában. Balog Zoltán és testvére sok emléket idéztek fel gyermekkorukból, Novák Katalin pedig rácsodálkozott Tóthné Erzsike több száz darabos babagyűjteményére.

A vasárnapi programokról már írtunk honlapunkon:

http://www.nekezsenykozseg.hu/2021/09/19/nekezsenyert-dij-balog-zoltannak-2

http://www.nekezsenykozseg.hu/2021/09/20/gyermekeink-jovojeert-2/

Most nézzenek meg néhány képet, mely a Hagyományok Házában készült.

Fotó: Bánfalvi László

Bánfalvi Lászlóné

Gyermekeink jövőjéért

Gyermekeink jövőjéért

Gyermekeink jövőjéért

2021. szeptember 19-én hivatalosan is átadásra került az új Nekézsenyi Napraforgó Óvoda.

Az ünnepségen üdvözölhettük és hallhattuk Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter asszonyt, Balog Zoltán református püspököt és Riz Gábor országgyűlési képviselőt, akik a település polgármester asszonyával Uj-Tózsa Csabánéval  együtt vágták el a nemzeti színű szalagot.

Az átadó ünnepségről sok hírportál is beszámolt, nézzék/hallgassák meg:

– M1: Új óvoda Nekézsenyben = https://mediaklikk.hu/video/zarohirado-2021-09-19-i-adas-2/?fbclid=IwAR2AiZ3OK1hnFPkoIxcZUOQ05kH6k8V1s_HY3tbSQqmQfFNbeD7XlyE7yGU, 8,28-9,34 perc

– HírTV: Új óvodát adtak át Nekézsenyben = https://hirtv.hu/ahirtvhirei/uj-ovodat-adtak-at-borsod-megyeben-2528014-

–    M1: Új óvoda Nekézsenyben. Riport Ignécziné Medve Anett óvodavezetővel. Ma délelőtt, 2021. szeptember 20.=

https://mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2021-09-20-i-adas/?fbclid=IwAR2leVNSQu4iOVNFGyU6xoZOPS2cKQjlne1NbfqJfxiWFQMIcYFS5PzUdWM, 6,30-11,04 perc

Novák Katalin miniszter asszony bejegyzését itt olvashatják: https://www.facebook.com/laszlone.banfalvi.395/posts/593367388686238,

Magyarország Kormánya ezt a bejegyzést tette közzé: https://www.facebook.com/kormanyzat/posts/6181497955256206

de a mai – 2021. szeptember 20- Észak-Magyarország is beszámolt az eseményről.

Az egyre bővülő híradásokról mi is beszámolunk.

Kérjük, tekintsék meg képgalériánkat /Fotó Bánfalvi László

Bánfalvi Lászlóné