A helyi identitás és kohézió erősítése Sáta és Nekézseny településeken

A helyi identitás és kohézió erősítése Sáta és Nekézseny településeken

A faluközösségek fejlesztése céljából új pályázat megnyitása vált lehetővé az elmúlt napokban. A pályázat neve: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00029, A helyi identitás és kohézió erősítése Sáta és Nekézseny településeken. A pályázat céljának megvalósítása érdekében különféle rendezvények megtartása válik lehetővé, amelyek segítségével a helyi jelentőségű dolgok, események erőteljesebb hangsúlyt kapnak majd. Az információátadás megvalósítására Szalmás Zsoltné polgármester asszony lakossági fórum keretében ismertette a pályázat lényegét, bemutatta a pályázat résztvevőit, majd megkérte a jelenlévőket, hogy kérdőíves megkereséseken keresztül nyújtsanak segítséget a pályázati célok mind részletesebb eléréséhez.

A fórumon Nekézsenyt Uj-Tózsa Csabáné polgármester képviselte.

A pályázatról hamarosan részletes tájékoztatást adunk.

Forrás:

http://sata.hu/a-helyi-identitas-es-kohezio-erositese-sata-es-nekezseny-telepuleseken_2018/