Újabb adalékok környékünk múltjának megismeréséhez

Újabb adalékok környékünk múltjának megismeréséhez

A közelmúltban két olyan honismereti-helytörténeti pályázat értékelésére került sor, melyeken Bánfalvi László helyismereti kutató pályázatai jóvoltából szűkebb hazánk, benne a Bükki Hegyhát rég-és közelmúltjának kutatása, feltárása is jelentős szerepet kapott, s ezzel a szerző újabb adalékokkal szolgál múltunk megismeréséhez.

November 21- én Miskolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban a B.-A.-Z. Megyei Honismereti Egyesület szervezésében  a XLV. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázaton jutalomban részesített munkájában az „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag…” Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ismert alakjai és emlékei Ózd környékén I-II. – annak 170. évfordulójára emlékezve- előbb 19 olyan személyiség életútját vázolja fel, akik jelentős szerepet töltöttek be a szabadságharc során és valamilyen formában kapcsolódnak térségünkhöz. Köztük nemcsak olyan ismert személyiségeket találunk, mint Jókai Mórt és Tompa Mihályt, a csernelyi Sturman család tagjait, hanem a már a szinte feledésbe merült Sáfrány Mihály nagyvisnyói református lelkészt, vagy a sajókazai Pálkövi Antalt. A pályázat második része 15 olyan emlékhelyet vesz számba, melyek a szabadságharc emlékét őrzik, Borsodnádasdtól, Bánhorvátin át, Dubicsányig.

December 14-én pedig, a Magyar Nemzeti Múzeumban került sor  a  Honismereti Szövetség Országos honismereti-helytörténeti pályázatának ünnepélyes eredményhirdetésére, ahol a kutató Amikor a harangok is hadba vonultak- A Nagy Háború emlékei Ózdon és környékén- című munkája felnőtt kategóriában  III. helyezést  ért el.

Pályamunkájában az idén, a háború befejezésének centenáriumi évében mindazokat az  emlékeket ismerteti, amelyek valamely módon kapcsolódnak az I. világháborúhoz, idesorolva a háborús emlékjel funkciót betöltő valamennyi objektumot: emlékművet, emléktáblát, harangot, keresztet, kápolnát és a szimbolikus hősi sírkerteket.

Ezek között 37 emlékmű, 11 emléktábla, 5 harang, 9 kereszt, 1 emlékkápolna és 5 emlékkert található.

Különösen figyelemreméltó a környékünkön elrekvirált, majd pótolt, vagy a hősökre emlékező harangok szerepe: Nekézseny, Dédes, Bánfalva, Tardona.

Mindezen emlékek számbavétele- melyeket mind felkeresett és lefotózott a szerző- egyrészt rávilágít arra, hogy a helyiek számára fontos a környéküket érintő történelmi események számbavétele, másrészt felhívja a figyelmet a történelmi emlékezet ébrentartására, az emlékek ápolására.

Fotó, szöveg: BLnéZ

s