TÁJÉKOZTATÓ | Óvodai beíratkozás

TÁJÉKOZTATÓ | Óvodai beíratkozás

Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 

Óvodai beiratkozás

a 2022/2023- as nevelési évre

2022. május 4-5- én, szerdán és csütörtökön

800 és 1500 között lesz az óvodában a beiratkozás.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A szülő, illetve a gyermek személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényről szóló szakvéleménnyel, beilleszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az esetben az arról szóló dokumentumok.

Azt a gyermeket kell beíratni, aki 2022. augusztus 31- ig betölti a 3. életévét, jogszabály szerint 2022. szeptember 1- jétől köteles az óvodai nevelésben részt venni.

Kerüljenek beíratásra azok a gyerekek is, akik a 3. életévüket 2022. augusztus 31. után töltik be, de a 2022/2023-as nevelési év folyamán igénybe kívánják venni az óvodai ellátást!

Óvodavezető