A PÁLYÁZAT LEGFONTOSABB ADATAI:


A pályázat neve: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
A pályázat azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009
A pontos támogatási összeg: 138. 439. 135 Ft
A projekt megvalósításának tervezett határideje: 2021-01-15
Támogatási intenzitás: 100%
PÁLYÁZATI KÖZLEMÉNY:


Záró tájékoztató

Kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata

A pályázati felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15
A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA

CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL

 

A projekt címe: Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

 

A szerződött támogatás összege:138.439.135 Ft

 • ebből: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft
 • ebből: BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

 

A projektmegvalósítás tényleges kezdete (első, a megvalósítás során kötött szerződés dátuma): 2017.07.14.

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma (Hatályos TSZ szerint): 2021.01.15.

A projekt fizikai befejezésének tényleges dátuma (utolsó tevékenység teljesítésének napja): 2020.10.30.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:                                             

 • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
 • Megújuló energiaforrás hasznosítása: hőszivattyú, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
 • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítés
 • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működtetése, az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül – az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítás révén.
 • Óvodai neveléshez kapcsolódó eszközök beszerzése.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma módosult mind a tervezés, mind a beruházás megvalósítása alatt, a módosítás eredményeként:

 

 • Növekszik az épület alapterülete, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy a csoportszoba alapterületét 3 m2/fő szintre kell növelni.
 • Változik az épület alaprajza, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy az óvodai étkeztetések biztosításához az étel útvonalakat minimalizálni szükséges a tálaló konyha és csoportszoba között, továbbá a többcélú terem/tornaszoba az akadálymentes wc-n felül egy kézmosó helyiséggel kiegészítésre szorult.
 • A vállalt feladatokon túl egy orvosi szoba kerül kialakításra, melyben a gyermekek vizsgálata, ellátása zajlik majd, ez egyéni fejlesztő szobaként is működhet.
 • Az eredetileg tervezetthez képest csökken a projekt megújuló energiaforrás alkalmazására irányuló – műszaki-szakmai eredményt nem befolyásoló – műszaki tartalma; az óvoda épületének megújulása és fenntarthatósága a napelem és napkollektor együttes alkalmazása helyett, kizárólag napelem telepítésével valósul meg.
 • A napelemrendszer kapcsán, a tervezői ajánlással szemben helyettesítő termék (inverter) beépítése valósul meg.
 • A műanyag kültéri nyílászárók csak kívül kapnak dió színű fólia borítást.
 • A konyhai takarítószer tárolóban a falikút mellé egy darab fali kifolyó csap kerül elhelyezésre.
 • A foglalkoztatóból nyíló raktárhelyiségben, kerámia padlóburkolat helyett linóleum padlóburkolat folytatólagos küszöb nélküli kivitelezése valósul meg.
 • Az OTÉK előírásával összhangban, csökken a rámpánál található korlát hossza és porszórás helyett festéssel valósul meg.
Megszakítás