Határozat a polgármesterjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjéről