Szüntelen építkezni kell…

Szüntelen építkezni kell…

-mondta  igehirdetésében Főtiszteletű Pásztor Dániel sajóvelezdi lelkipásztor, a Tiszáninneni  Református Egyházkerület  püspök helyettese,  2019. szeptember 14-én, szombaton délelőtt a nekézsenyi református templomban tartott hálaadó istentiszteleten, melyet a helyi egyházközség  a templom felújításáért,  valamint a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatáért tartott.

Az ünnepi igehirdetést az egyházközség ünnepélyes közgyűlése követte, melyet Nagytiszteletű Szőnyi Tamás  bőcsi  lelkipásztor, a Borsod-Gömöri Református  Egyházmegye esperese  vezetett.

A nekézsenyi lelkipásztor, Nagytiszteletű Ottenberger Balázs ünnepélyes beiktatása során áldást kívántak tevékenységére, valamint a gyülekezettel közösen végzett  munkálkodására az említetteken kívül  a varbói, a nagybarcai és vadnai, az ózdi és Ózd környéki, valamint a dédesi és bántapolcsányi gyülekezetek vezetői és képviselői.

 “Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”- idézte a  Zsoltárok 90,12. versét Tózsa-Bánfalvi Gábor dédesi és bántapolcsányi segédlelkész, aki iskolatársként, barátként kívánt családjával együtt áldást Ottenberger Balázsnak és családjának Nekézsenyben.

Az áldáskívánások után Ottenberger Balázs lelkipásztor, Barta-Szalmás Gábor, a nekézsenyi gyülekezet gondnoka és a presbitérium tagjai mondtak köszönetet mindazoknak, akik segítségével és támogatásával megújulhatott a templom.

Köszönetet mondtak Uj-Tózsa Csabáné polgármesternek, aki a közel fél esztendeig tartó munkálatok alatt helyet adott a Balogh Béni Közösségi Házban az úrvacsorás istentiszteleteknek és több ünnepi alkalomnak, valamint megköszönték a tervezők, a jogi képviselők és kivitelezők munkáját. A mintegy 37 millió Ft-os támogatás és a gyülekezet tagjainak 1 millió Ft-os adománya lehetővé tette a tetőszerkezet felújítását, a korszerű villámvédelem kiépítését éppúgy, mint a falak vizesedését gátló injektálást, új hang-és fénytechnikai rendszer kiépítését, valamint elengedhetetlen külső és belső javításokat.

Az ünnepélyes alkalomra elkészült az új faragott szószék is, melynek faragásai illeszkednek a templom néhány évvel ezelőtti belső felújítása során alkalmazott díszítésekhez.

A hálaadó istentiszteletet egy erre az alkalomra írott vers és a Hosanna Zenekar énekei zárták, majd a gyülekezet szeretetvendégségre várta a megjelent ünneplőket.

Ottenberger Balázs lelkipásztor a rendezvény utáni beszélgetésünkön elmondta, hogy a napokban újabb pályázatot írnak, mert bizony nagyon jó lenne a temetőkertet is körbekeríteni…

Kitartó szolgálatukhoz jó erőt és egészséget kívánunk.

Az érdeklődők figyelmébe ajánlom a a templomról és az egyházközség történetéről megjelent  „És emlékezzél meg az egész útról…” A Nekézsenyi Református Egyházközség és templom története az évfordulók tükrében (Kiad. Nekézseny Község Önkormányzata, 2016) című könyvet, mely egyben a falu történetéről is sok ismeretet nyújt, számos korabeli dokumentum és fotó segítségével.

Fotók: Bánfalvi László és a Hosanna fotója a Zenekar facebook oldaláról ( köszönettel adjuk közre mi is)                                                                   

Bánfalvi Lászlóné