KÖNYVESPOLC | Üdvözlet Nekézsenyből

KÖNYVESPOLC | Üdvözlet Nekézsenyből

Köszöntő

Kedves Olvasó!

Nekünk, nekézsenyieknek az elmúlt évek olyan évfordulók jegyében teltek,

melyek nagymértékben meghatározták nemcsak elődeink, de az utódok, így a

mi életünket is. 2015-ben ünnepeltük településünk első ismert okleveles említésének

600. évfordulóját. Tavaly református egyházközségünk tagjai emlékeztek

a múltra, az önálló anyaegyházzá válás és az első lelkészlak építésének

230., valamint a templom alapkő letételének 200. évfordulójára. Az idei évben

megemlékeztünk a reformáció 500. évfordulójáról, s méltó módon köszöntöttük

a nekézsenyi születésű írót, Balogh Bénit.

Valamennyi ünnepünket emlékjelek állítása mellett — emlékmű-és emléktábla

avatás, falumúzeum létrehozása, emlékfa ültetése, névadó ünnepség

— hiánypótló könyvek megjelenése is kísérte, hiszen megszületett falunk

monográfiája, kézbe vehettük egyháztörténetünk leírását, kitekinthettünk

szűkebb hazánkra, a Bükki Hegyhátra és megszületett a Balogh Béni író életét

és munkásságát feltáró kötet is. Mindemellett őrizzük a temetőnkben nyugvó

nagy színművészünk, Szeleczky Zita emlékét és ápoljuk népzenei hagyományainkat.

Támogatunk minden olyan civil kezdeményezést, mely közösségünket

építi, s igyekszünk kihasználni a világháló nyújtotta lehetőségeket,

megszólítva mindenkit, aki érdeklődik irántunk.

Ez a képes album, melyet most kézbe vehet a kedves Olvasó, csak egy kis

ízelítőt ad azokból az értékekből/ érzésekből, amelyekkel a falunkba látogató

vendég napjainkban is találkozhat. Szeretném, ha minél többen megismernék

nemes értékeinket, átéreznék azt a hagyománytisztelő-és őrző hangulatot,

amely áthatja településünket. Mindennek csak egy kis része jelenik meg a következő

oldalak fényképein.

Aki teheti, látogasson el hozzánk, fedezze fel szép természeti környezetünket,

féltve őrzött tárgyi- és szellemi örökségünket. Ismerkedjen meg az itt élőkkel

is, akik mindig készek arra, hogy vendégül lássák az érkezőt.

És emlékezésre hívjuk azokat is, akiket sorsuk messzire sodort innen, mert

falunk tárt karokkal és nyitott szívvel várja őket haza!

 

Uj-Tózsa Csabáné

polgármester

__________________________________________________

Bevezető

Nekézseny, a Bükki Hegyhát egyik kistelepülése. A környék hazánk, s ezen

belül a Bükk vidékének földtanilag legöregebb és legszebb vidéke.

Az ember korán megtelepedett ezen a tájon, melyről az itt talált kőszerszámok

mesélnek. Az itt élők megélhetését a földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés,

a hatalmas erdők adták, de említésre méltóak a környék honfoglalás

koráig visszavezethető vasércbányászatának és vasfeldolgozásának nyomai is.

A település nevének jelenleg ismert első írásos említése 1415-ből való, amikor

Zsigmond királytól a kazai Kakas László fiai, Gyula és Loránd, valamint Gyula

fiai kaptak új adományt a már korábban megszerzett birtokukra.

Több évszázados múltunkban visszatükröződik hazánk hányatott sorsa. Volt

részünk a törökdúlás utáni majdnem teljes pusztulásban, nehéz jobbágy- majd

munkássorsban is. Éltük az úgynevezett kétlaki életet is, melynek során igyekeztünk

helytállni háztáji gazdaságunkban éppúgy, mint a többnyire nehézipari

munkahelyeken. A múlt század társadalmi, politikai és gazdasági változásai,

a két nagy háború szenvedései, az elmúlt évtizedek folyton új és új

kihívásokkal teli, embert próbáló világa mély nyomot hagyott az itt élőkben.

Ahogy változott a világ, alkalmazkodtak hozzá az emberek, de a nekézsenyiek

ma is azt vallják, mint régen, hogy a jövő a közös gondolkodásban, a kemény

munkában van.

A ma itt élők, a fenntartható fejlődés jegyében, egy olyan jövőbe vezető utat

jelöltek ki maguknak és gyermekeiknek, melynek során tudják, mindig vissza-

kanyarodhatnak gyökereikhez, hogy aztán újult erővel induljanak tovább.

Az elmúlt években — mint ahogy már olvashattuk — több könyv is megjelent

Nekézsenyről. Jogos a kérdés: lehet-e még újat mondani? Lehet bizony és kell

is, csak egy kicsit másképp. Példa erre ez az album, melynek fényképeit a

faluban élők készítették. Fiatalok és szépkorúak képen rögzített benyomásai,

hangulatai jelennek meg a képeken,más és más évszakban, változó fényben.

Ismert és kevésbé ismert témák, motívumok váltogatják egymást, némelyikük

sokszor csak azért, mert szép. Szép, mint egy gyöngysor, melyben úgy csillognak

együtt a felfűzött szemek, mint még soha. Mindez meglepi a szerkesztőt

is, pedig nem ez az első eset, hogy nekézsenyi fényképeket vesz számba, hiszen

több száz fotót rendezett már hagyományos kiadványokba, kiállításokra,

elektronikus felületekre. Végiglapozva ezt a könyvet, markánsan kirajzolódik

a fentebb felvázolt múlt és érdekes módon a jelen is érthetőbbé válik. Remélem,

a kedves Olvasó is így érzi majd, kívánom, öröme teljék benne.

 

A szerkesztő (Bánfalvi Lászlóné)

 

A könyv 2019-ben a Kötve-fűzve – az Év könyve Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2019 verseny Közönségdíjasa lett.