IV. Adventi gyertyagyújtás

IV. Adventi gyertyagyújtás

Ottenberger Balázs,

református lelkipásztor

adventi gondolatai:


Szeretettel köszöntöm e rendkívüli gyertyagyújtáson a falu minden kedves lakóját, és mindazokat, akik egykor itt éltek. Legyünk e néhány percben a Lélek által most eggyé, mintha egymás szemének csillogását is látnánk a gyertyák fényében. Várjuk az öröm és közös ünneplés óráit, Isten békességet adó jelenlétének reménységében!

Ige: Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.  (Lk 2, 8-15)

Üzenet:

Advent negyedik vasárnapja néha Szentestére esik. Ezen az éven még mintha mindig várakoznunk kellene, csak a hét második felében jönnek el az ünnep napjai. Még mindig várakozunk arra, hogy mik lesznek a szabályok, hogy hogyan alakulnak a részletek. De az eljövetelét abból is érezzük, hogy végeredményben mégis feltartóztathatatlan.

Éppen a napokban volt látható egy riport egy 10 gyermekes családdal, ahol azt mesélte el az édesanya, hogy náluk soha nem olyan békés és nyugodt a készülődés, mint ahogy ezt valaki elképzeli magának. Mint ahogy talán néha megfogadta élete egy-egy pontján az ember. Talán lehet, hogy mi is ezt éltük meg, hogy még a vírus ellenére is maradt a nyüzsgésből, az izgalmakból, a fáradságból. Vagy sokak szívében sajnos a szorongás is ott lehetett. De azt is elmondta ez az anyuka, hogy a karácsonyi dekorációtól jobban figyeljenek arra, hogy Jézus Krisztus testet öltése szerephez jusson. Hogy ne névleges ünneplés legyen, hanem arra is gondoljanak, hogy Jézus a szívünkben szeretne munkálkodni, hogy az élő jelenléte hassa át az ünnep egészét.

És akkor azt gondoltam, hogy ez egy csodálatos hitvallás 2020 karácsonya előtt. Hogy ahol nincs 10 gyermek, mennyivel inkább lehetséges erre odafigyelni. És az is áthatott rajtuk, hogy ennek valóban jelentősége van a hétköznapokban. Hogy ez egy olyan ajándék, amely nem csak a karácsony napjait aranyozza be. Hogy erre az alapra rá lehet építei gyermekek jövőjét. Adja az Úr, hogy családban, vagy egyedül, de ilyen erős jelenléte lehessen Jézusnak ünneplésünkben. Hogy az ő földre jöttének ünnepe ragyoghassa be a mi életünket is, mert ez az ami képes új életet erőt, reménységet és Isten jelenlétét ajándékozni.

Ne aggódjunk, ha nem „bármilyenek” azok az ajándékok. Ne restelkedjünk, ha nem sül annyi kalács, vagy nincs is olyan sokra szükség mint máskor, vagy a régi időkben. Ne is a takarítás, vagy a dekoráció jelentse az ünnepet. Ha Jézus számára akkor elegek voltak az egyszerű körülmények megérkezéséhez, abban fog tudni megáldani bennünket, ahogyan odaérünk az ünnepre. „Isten nagy örömöt hirdet, ami az egész nép öröme lesz”. Mert ő ad több reménységet a mindennapokra. Kitartást, és szeretetet a hétköznapokhoz. Legyen az Isten szava, amit mi is ízlelgetünk, forgatunk szánkban, gondolatainkban. Hívjuk őt imádságban segítségül, hogy áldott, Rá és egymásra figyelő, szerető karácsony után a hétköznapokban is növelhesse bennünk az ő szeretetét.

Imádság: Mindenható mennyei édes Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által! Magasztalunk hatalmadért! Hálát adunk, hogy ünnepet készítesz. Köszönjük, hogy Krisztus jövetele örömöt jelenthet.. Köszönjük, hogy közénk jössz, hogy megérthető, földi érzékeink számára megragadható formában jelentetted ki számunkra akaratodat. Add hogy jelenléted biztonsága ragyogja be ünnepünket.

Add, hogy betegágyon, gyászban lévő embertársaink is Általad erősödhessenek meg lélekben!

Jövel Urunk és lakozz szívünkben, hogy a mindennapok is a te szereteted által formálódhassanak. Ámen.

A Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar, a Hosanna és a gyerekek énekét, szavalatát hallgatva kívánunk a falu minden kedves lakójának áldott, békés karácsonyt és reménységgel teli, erejét az Úrban megtaláló új esztendőt!