POSTAPARTNER: NEKÉZSENY/Uj-Tózsa Csabáné polgármester tájékoztatója

POSTAPARTNER: NEKÉZSENY/Uj-Tózsa Csabáné polgármester tájékoztatója

 

POSTAPARTNER: NEKÉZSENY 

Uj-Tózsa Csabáné polgármester tájékoztatója az új postai szolgáltatásról


A Községháza épülete Nekézsenyben, bal oldalon a postával

Évek óta olvashattuk, hallhattunk róla, hogy átszervezések folynak a Magyar Posta Zrt.-nél. Postabezárásokról, létszámátirányításokról, leépítésekről szóltak a hírek, köztük hangsúlyosan jelent meg a kérdés:

Mi lesz a kistelepülések postáival?

Megmaradnak-e, s ha igen, milyen formában működnek tovább, s milyen szolgáltatást tudnak biztosítani az ottani lakosságnak? Többféle elképzelés látott napvilágot, s mára világossá vált, hogy a Magyar Posta Zrt.  Postapartneri szolgáltatásban kívánja működtetni a kis postákat.

Postai szolgáltató helyünkről

Településünkön a helyi postai szolgáltatás éppen az idén 60 éves.

A jelenlegi postai szolgáltató hely korszerűsítésére 2019-ben került sor, amikor a Faluközpontban lévő Önkormányzati Hivatal épületét – s benne a postát is -, felújítottuk. Pályázati támogatás segítségével volt mód a teljes körű korszerűsítésre, de az épületben lévő postának helyet adó épületrész felújítását nem támogatta a pályázat, azzal az indoklással, hogy nem önkormányzati funkciót látnak el benne. Ennek következtében önerőből kellett megoldanunk a megújítását, nem volt más választásunk, hiszen az épület födémcseréje érintette azt a részt is.

Nemet mondtunk  a mobil postára!

Még folytak a felújítási munkálatok, amikor a postai ellátásban megjelentek a komoly gondok és problémák és elhúzódó, nehéz egyeztetések kezdődtek.

Legegyszerűbb, gyors megoldásként mobil posta működtetésére kaptunk ajánlatot, amit semmiképpen nem fogadhattunk el, hiszen az óriási visszalépést jelentett volna a szolgáltatások minőségében. A tárgyalások még 2018 augusztusában elkezdődtek, az állandó postai szolgáltató hely megtartásáért. Az összes előírást betartva (amit a posta előírt) kitartóan haladtunk tovább, sok akadályon túljutva. Nagy erőfeszítésbe került mind a technikai kivitelezés, mind az anyagi források előteremtése, amelyet teljes egészében az önkormányzatnak kellett viselnie. A már említett épületrész felújításától kezdve, a posta kiköltözésével, konténerekbe történő ideiglenes áthelyezésével, majd a felújítás után a visszaköltözés, a beüzemelés lebonyolításával.

S ezt mind saját önerőből oldottuk meg!

Fontosnak tartva falunk megtartó erejének növelését, az itt élők életszínvonalának emelését, egy korszerű, biztonságos, tágas – világos helyiség, padlófűtéses rendszer, új nyílászárók – , postai ügyfélteret sikerült így kialakítanunk. Gondoltunk a járást segítő eszközöket használó idősebb korosztályra és a babakocsival közlekedő kisgyermekes családokra is, amikor megoldottuk az akadálymentes bejutást is a posta helyiségébe.

A  megkötött megállapodás alapján pedig, mindezt bérleti díj felszámolása nélkül biztosítottuk a posta számára, tudván, hogy szolgáltatásai fontosak a lakosság részére.

Köszönettel tartozom minden kollégámnak a támogatásáért, segítségéért, a falubeliek jóindulatáért, akik biztatásával sikerült a nehézségeken túljutni, mindenkinek, aki végig velem tartott ezen az úton!

Az új  postapartneri szolgáltatásról


Felkerült a Postapartner logó

Néhány hónapja a Magyar Posta Zrt. új partneri programot hirdetett, amelynek keretében lehetőséget biztosított, hogy a posták működtetésében önkormányzatok is részt vehetnek, oly módon, hogy a társaság a partnerek részére a felvételhez köthető tevékenységet (csekkfelvétel, levél-, csomagfelvétel) kívánja partneri kezelésbe adni, a háznál történő kézbesítést továbbra is a Magyar Posta Zrt. végzi.

Önkormányzatunkhoz 2023 februárjában érkezett a megkeresés a posta Területi Igazgatóságától, hogy átvehetjük üzemeltetésre a postai szolgáltatást.

Nem volt kérdés, hogy ezek után átvesszük és megtartjuk!

A kézbesítés átszervezését, központosítását még az év első felében megoldották, úgy, hogy az bekerült az Ózd 1. sz. Postahivatalba, s helyben már csak a felvétel szakmai része maradt.

Sajnos, a régi összetett formájában nincs lehetőségünk az átvételre, a szerencsejáték forgalmazására nem lesz módunk. Egyenlőre a postapartneri konstrukció ezt nem teszi lehetővé,  hiszen a  Szerencsejáték Zrt. csak vállalkozásban adja ki az üzemeltetést, az önkormányzat pedig nem vállalkozás, ezért ezt nem vállalhatta át. A probléma megoldására folyamatos egyeztetések zajlanak.

Igénybe vehető szolgáltatások:

  • levél- és csomagküldemények felvétele;
  • csekk- és utalványbefizetés;
  • postai forgalomban használatos kereskedelmi áruk értékesítése (pl. boríték);
  • egyéb tevékenység (POS-en keresztül történő pénzfelvétel; stb.);
  • fiókbérleti szolgáltatás;
  • papír alapú állampapír értékesítés;
  • biztosítás közvetítés.

Önkormányzatunk a jelenlegi helyzet szerint még külön támogatást nem kap a szolgáltatás fenntartására, a posta részéről kerül megállapításra egy minimális összeg, melyet a szakképzett dolgozó alkalmazására fordítunk, aki az eddigi postavezető lesz.

A posta szolgáltatásai hétköznapokon 8,00 – 15,30 óra között állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A posta új telefonszáma:06-48/ 403-414

Összegezve

Küzdelmes éveken vagyunk túl, de az előttünk álló időszak sem lesz könnyű, hiszen egy teljesen új feladatba kezdünk. A saját magunk által kitaposott úton, kitartással elértünk a célhoz.

Ma reggel, 2023. július 4-én az önkormányzat által üzemeltetett Postapartnerként nyitottunk!

Úgy vélem, hogy ennyi munka után Nekézseny település megérdemli, hogy az állandó postai szolgáltató hely továbbra is megmaradjon és a kialakított korszerű helyen, itt helyben továbbra is szolgálja falunk lakóit, s ezzel a jövőt.

Nekézseny, 2023. július 4.

A képeken a ma reggeli  első ügyfelek, Balogh Endréné és Ignécziné Medve Anett láthatók, akik Emléklapot kaptak a polgármester asszonytól az új postai egység nyitása alkalmából.

Az országban az elsők közé tartozó, önkormányzati fenntartású  Postapartnerként nyitó  új  egység hivatalos, ünnepélyes megnyitójára július 6-án, csütörtökön, 8 órakor kerül sor.

A témában előzmények facebook oldalunkon:

https://www.facebook.com/nekezseny/posts/pfbid02yMWWb4wnsYzPtkjXf9W7ygtMcHKZRaLESURBvPkEstASkY4mB4jehobBT8f2him2l

https://www.facebook.com/nekezseny/posts/pfbid0djYMEVWLhGJMWgzp8J5QAuyCc3CkS4iV5zTG3YibP4wbqSk1R3rrR3XWwCH3u87ul