Záró tájékoztató

Kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata

A pályázati felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15
A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA

CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL

 

A projekt címe: Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

 

A szerződött támogatás összege:138.439.135 Ft

 • ebből: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft
 • ebből: BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

 

A projektmegvalósítás tényleges kezdete (első, a megvalósítás során kötött szerződés dátuma): 2017.07.14.

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma (Hatályos TSZ szerint): 2021.01.15.

A projekt fizikai befejezésének tényleges dátuma (utolsó tevékenység teljesítésének napja): 2020.10.30.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:                                             

 • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
 • Megújuló energiaforrás hasznosítása: hőszivattyú, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
 • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítés
 • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működtetése, az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül – az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítás révén.
 • Óvodai neveléshez kapcsolódó eszközök beszerzése.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma módosult mind a tervezés, mind a beruházás megvalósítása alatt, a módosítás eredményeként:

 

 • Növekszik az épület alapterülete, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy a csoportszoba alapterületét 3 m2/fő szintre kell növelni.
 • Változik az épület alaprajza, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy az óvodai étkeztetések biztosításához az étel útvonalakat minimalizálni szükséges a tálaló konyha és csoportszoba között, továbbá a többcélú terem/tornaszoba az akadálymentes wc-n felül egy kézmosó helyiséggel kiegészítésre szorult.
 • A vállalt feladatokon túl egy orvosi szoba kerül kialakításra, melyben a gyermekek vizsgálata, ellátása zajlik majd, ez egyéni fejlesztő szobaként is működhet.
 • Az eredetileg tervezetthez képest csökken a projekt megújuló energiaforrás alkalmazására irányuló – műszaki-szakmai eredményt nem befolyásoló – műszaki tartalma; az óvoda épületének megújulása és fenntarthatósága a napelem és napkollektor együttes alkalmazása helyett, kizárólag napelem telepítésével valósul meg.
 • A napelemrendszer kapcsán, a tervezői ajánlással szemben helyettesítő termék (inverter) beépítése valósul meg.
 • A műanyag kültéri nyílászárók csak kívül kapnak dió színű fólia borítást.
 • A konyhai takarítószer tárolóban a falikút mellé egy darab fali kifolyó csap kerül elhelyezésre.
 • A foglalkoztatóból nyíló raktárhelyiségben, kerámia padlóburkolat helyett linóleum padlóburkolat folytatólagos küszöb nélküli kivitelezése valósul meg.
 • Az OTÉK előírásával összhangban, csökken a rámpánál található korlát hossza és porszórás helyett festéssel valósul meg.

Záró Sajtóközlemény

Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

2020/ október/ 29

Nekézseny Községben, a „TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009” azonosító számú projekt keretében – egy új óvoda épület létrehozásával, valamint korszerű berendezésekkel történő felszerelésével – megvalósul az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az Európai Unió, a Széchenyi 2020 programon keresztül 72,04 millió forint értékű vissza nem térítendő pályázati támogatást biztosított erre a célra, mely keretében megvalósul az óvodás korú gyermekek részére történő kimagasló gondoskodás, a gyermekek egyéni autonómiáját elfogadó és integrációját minden eszközzel elősegítő, humanizált, akadálymentes környezet kialakítása és működtetése révén.

A fejlesztés helyszíne Nekézseny, Zrínyi Miklós u. 6.  A településen működő Napraforgó Óvoda épülete, az épület belső és külső állaga, omladozó, málladó falai, statikai állapota végett használatra alkalmatlan volt. A TOP-1.4.1-15 sz. pályázati felhíváson belül elnyert, TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009 azonosító számú, „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben” c. pályázat keretén belül lehetőség nyílt arra, hogy az óvodai szolgáltatás egy új, épületben kapjon helyet.

Az új épület energiafelhasználásának csökkentése érdekében, egyrészt megújuló energiaforrások, napelemek kerültek elhelyezésre a tetőn, másrészt kimagasló hőszigetelést kapott az épület homlokzata, tető és födémszerkezete. Ezen kívül megvalósult az udvar rendezése és az akadálymentes környezet kialakítása is. Az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően egészséges, motiváló környezetet teremtettek az óvodás korú gyermekek számára.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat korszerű eszközökkel felszerelt épületben üzemeltesse intézményeit és megteremtsenek egy hatékony nevelési környezet, a projekt terhére új óvodai eszközök, bútorok beszerzése is megvalósult. A befogadókészséggel összhangban beszerzésre került 25 db fektető, magasítóval, 1 fektetőtartó és egy ágyneműtartó szekrény, valamint 5 db öltözőszerény, egy komplett csoportszobabútor, egy sarokelem és 2 db bögretartó polc a fürdőszobába.

A fejlesztés eredményeként újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 25. A projektnek köszönhetően biztosított egyrészt a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentése, a munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, másrészt jelentősen csökkent az ingatlan üzemeltetési költsége, javult a már meglévő szolgáltatás minősége.

További információ kérhető:

Image Moment Nonprofit Kft.

Telefon: +36/20-458-5246

elektronikus postacím: munkacsi.norbert@gmail.com

 

Tájékoztató-Projekt előrehaladásáról

Nekézseny Község Önkormányzata 2016.05.23. napon befogadott, TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009 azonosítószámú, „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben” című támogatási kérelmét a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint 72.039.135 Ft támogatásban részesítette, mely keretében bruttó 63.495.248 Ft állt rendelkezésre az új óvoda létesítésének kivitelezési munkálataira.

Az egy éves bírálati idő, valamint az ezt követő tervezési folyamat (engedélyes és kiviteli terv) két évet vett igénybe, ezért a pályázat költségkalkulációja elavult; az anyagárak, a munkabérek, fuvarárak jelentős emelkedése, valamint az építőipari szakma utáni kereslet növekedése miatt tanulmányterven becsült összegek már nem állták meg a helyüket, mely alapján indikatív ajánlatkérést folytatunk le.

A kért indikatív árajánlat alapján, kivitelezés költsége lényegesen meghaladja a megnyert pályázati forrást, ezért 2018 nyarán, önkormányzatunk a megítélt támogatási összeg megemelésére irányuló kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, mely alapján a Belügyminisztérium, mint támogató, további 66.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az óvoda épületének kivitelezési munkálataira.

 

A projekt megvalósítására:

TOP.-1.4.1-15-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft

BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

Összesen: 138.439.135 Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezése.

 

A kivitelezés becsült nettó értéke: 49.995.228 Ft.

Jelenleg is folyik a közbeszerzési eljárás, a szerződéskötés várható időpontja 2020. január 30.

Nyitó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata

A projekt címe: „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben”

projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

A szerződött támogatás összege: 72 039 135 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

 

A projekt tartalmának bemutatása

 • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
 • A projekt során megújuló energiaforrás kerül hasznosításra: hőszivattyú, napkollektoros meleg vízkészítés, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
 • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítést történik
 • A munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, az óvodai szolgáltatás fejlesztése által.
 • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működése valósul meg.
 • A település népességmegtartó erejének fokozása.
 • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül. Mindez annak érdekében történik, hogy a célcsoport fejlődése és fejlesztése minőségi keretek között valósulhasson meg.
 • Az ellátási területen élő gyermekeknek az életminőségét és életkilátásait hosszú távú és eredményes segítése a szakmai munka minőségének javításával.
 • Az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítása.
 • Az óvodai szolgáltatás minőségi javulása hozzájárul, a településen a gyermekvédelmi szemlélet formálódásához, egységesebbé, hatékonyabbá tételéhez