Úgy írhassanak, mint volt

Úgy írhassanak, mint volt

Elismerés a honismereti munkáért

Zrínyi Miklós szavait idézve, ”Adj pennámnak erőt, úgy írhassak mint volt” (Szigeti veszedelem, Pars prima): ezzel a címmel olvashatunk egy összegző híradást a Kelet- Magyarország hasábjain a napokban lezajlott Országos Honismereti Akadémiáról, a Kárpát-medence legnagyobb honismereti-helytörténeti fórumáról, melyet 2019. július 7-12. között, Nyíregyházán rendezett meg az Országos Honismereti Szövetség, tagszervezetével, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesülettel közösen.

Az idén 47. alkalommal megtartott több napos rendezvény a

Noblesse oblige – A nemesség kötelez” A nemesség szerepe Magyarországon

témát járta körbe számos előadás és  szakmai program keretében.

Az első napon került sor a honismereti díjak, kitüntetések átadására is, melynek keretében –többekkel együtt- Bánfalvi László az országos Honismereti Szövetség emléklapját vehette át a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért.

Az elismerés Bánfalvi László szülőföldje Nekézseny és a Bükki Hegyhát rég-és közelmúltja kutatásának, feltárásának  is szól, mely munkája eredményét az elmúlt években több könyvben is az érdeklődő olvasók elé tárta.

Emellett a kutató oklevelet és jutalomkönyv csomagot vehetett át az idei évben a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Honismereti Szövetség által meghirdetett Szent István király kultusza a 20. században című pályázatra benyújtott Szent István király egri emlékezete című dolgozatáért..

Írásának összegzése hamarosan olvasható lesz a Honismeret folyóirat hasábjain.

Jövőre Debrecenben lesz a Honismereti Akadémia, a központi téma a trianoni békeszerződés és következményei lesznek.

A szervező munka már most elkezdődik, de mint ahogy Debreczeni- Droppán Béla az Országos Honismereti Szövetség elnöke hangsúlyozta az említett újságcikkben, a nemzeti identitás erősítése, az igazi lokálpatriotizmus, patriotizmus megerősítése, fenntartása, a nemzeti közösség szolgálata a gyakorlati élet területén és a hétköznapokban is folytatódik tovább a helytörténészek munkája nyomán, mégpedig helytörténetírással, helyi értékek átmentésével és átadásával.

Gratulálunk minden elismerésben részesülőnek és további jó munkát kívánunk.

Szöveg és kép: BLnéZs- valamint kép: https://www.facebook.com/honismeret.hu/

Olvasásra ajánljuk:

https://honismeret.hu/

http://borsodhonismeret.lapunk.hu/

https://www.facebook.com/honismeret.hu/

https://www.kelet.hu/megyei-korkep/2019/07/12/ugy-irhassanak-mint-volt.kelet/